Cái tên nói lên tất cả, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn chuyển đổi định dạng file trong chuyên mục này. Đó có thể là chuyển từ PDF sang Word, từ định dạng ảnh sang PDF, từ định dạng video này sang định dạng video khác, từ video sang nhạc và nhiều hơn thế nữa.