Hướng dẫn nhập điểm trên VnEdu

Nhập điểm trên VnEdu là công việc quen thuộc của các thầy cô giáo khi thông báo tình hình học tập của các học sinh với phụ huynh. Ngoài ra việc nhập điểm số học sinh cũng rất quan trọng trong việc quản lý của nhà trường. Việc nhập điểm số trên VnEdu sẽ có loại nhập số điểm hoặc nhập nhận xét nên cách thực hiện lại khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc nhập điểm số trên VnEdu.

1. Hướng dẫn nhập điểm trên VnEdu khối Tiểu học

1. Với môn học đánh giá bằng điểm số

Điểm số sẽ được chia thành từng cột theo từng tháng học. Mỗi cột điểm tháng được nhập phân cách bởi dấu cách và điểm nhập ở đây là điểm kiểm tra thường xuyên.

Điểm kiểm tra định kỳ, với môn Tiếng Việt và môn Toán sẽ có thêm phần kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Trong đó môn Tiếng Việt điểm định kỳ được chia làm 2 phần là điểm đọc và điểm viết. Còn các môn học tính điểm khác, điểm định kỳ chỉ có kiểm tra cuối kỳ.

Sau khi nhập sổ điểm xong, ta click Lưu để hệ thống lưu toàn bộ đánh giá của các học sinh.

Nhập điểm khối Tiểu học

2. Với môn học nhập nhận xét và chấm điểm

Một số môn cần có nhận xét thì các thầy cô nhấn vào mục Học sinh, sau đó tích chọn vào Nhận xét. Để hiển thị chữ Đ (Đạt) hoặc CĐ (Chưa đạt), tích vào ô Nhập Đ/CĐ. Sau đó, tích chọn vào ô Áp dụng cấu hình cho toàn khối, rồi nhấn nút Cập nhật để lưu lại.

Lúc này hiển thị 2 phần:

  • Nhận xét: Nếu đạt nhập chữ “x” hoặc nhấn đúp chuột vào ô nhận xét, hệ thống sẽ hiển thị tích dấu hoặc chữ Đ (tùy theo việc cấu hình hiển thị ở phần Môn học). Còn chưa đạt nhập chữ "c" hoặc xóa trắng.
  • Chấm điểm: Điểm kiểm tra định kỳ, với môn Tiếng Việt và môn Toán sẽ có thêm phần kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. Trong đó môn Tiếng Việt điểm định kỳ sẽ được chia làm 2 phần là điểm đọc và điểm viết. Còn các môn học tính điểm khác, điểm định kỳ chỉ có kiểm tra cuối kỳ.

Cuối cùng nhấn Lưu.

Nhập nhận xét và điểm

3. Môn học đánh giá bằng nhận xét

Để nhận xét (hoặc bỏ nhận xét) tại các cột nhận xét ta nhập chữ “x” (hoặc click đúp chuột vào ô nhận xét), hệ thống sẽ tích dấu tương ứng với “ĐẠT” (hoặc xóa trắng tương ứng với “KHÔNG ĐẠT”).

Để nhận xét cho cả lớp đồng thời, tại cột của tiêu chí này, ta click đúp vào tiêu đề để hệ thống đánh giá “ĐẠT” cho cả lớp, để bỏ (tức để trắng) ta click đúp lần nữa lên các cột, hệ thống sẽ xóa toàn bộ nhận xét “ĐẠT” của cả lớp.

Nhập nhận xét

2. Nhập điểm VnEdu khối THCS & THPT

1. Với môn học đánh giá bằng điểm

Các thầy cô sẽ có các mục để nhập

  • Điểm hệ số 1: Nhập điểm miệng và điểm 15 phút.
  • Điểm hệ số 2: Nhập điểm 1 tiết.
  • Điểm hệ số 3: Nhập điểm học kỳ.

Lưu ý:

  • Khi nhập điểm học kỳ thì hệ thống mới tính điểm trung bình học kỳ của môn học. Khi có điểm kiểm tra học kỳ của kỳ 2 thì mới tính điểm trung bình môn cả năm. Tất cả điểm số được tính lẻ đến 2 chữ số thập phân.

Nhập điểm xong thì nhấn Lưu. Để nhập điểm thi lại với những học sinh có điểm trung bình môn < 5.0, chọn cả năm và nhập điểm vào cột “Điểm thi lại”.

Nhập điểm khối THCS, THPT

2. Với môn học đánh giá bằng nhận xét

Các thầy cô nhập nhận xét như dưới đây:

Mỗi học kỳ giáo viên bộ môn có thể nhập nhận xét cho học sinh như sau:

  • Học sinh Đạt: Chỉ cần gõ “d” hoặc “Đ” hoặc “1” vào.
  • Học sinh Chưa Đạt: Chỉ cần gõ “c” hoặc “CĐ” hoặc “2” vào.

Khi nào có nhận xét của bài kiểm tra học kỳ, hệ thống mới tổng kết học kỳ cho môn học. Khi có đánh giá của bài kiểm tra học kỳ 2 thì hệ thống mới tổng kết cả năm cho môn học.

Cuối cùng nhấn Lưu.

Nhập nhận xét cho khối THCS, THPT

Xem thêm:

Chủ Nhật, 05/07/2020 13:01
31 👨 6.511
0 Bình luận
Sắp xếp theo