Cách ẩn nhóm Microsoft Teams

Ẩn nhóm Microsoft Teams đó là không để nhóm học tập hiển thị trong giao diện quản lý nhóm nữa, khi chúng ta không còn dạy học online trên Microsoft Teams với nhóm đó nữa, hoặc không cần sử dụng nhóm này, nhưng vẫn muốn sử dụng để tham khảo hoặc lấy thông tin cần thiết sau này. Khác hoàn toàn khi thực hiện việc xóa nhóm Microsoft Teams, các thầy cô khi thực hiện ẩn nhóm thì có thể hiển thị lại bất cứ khi nào mình muốn, không có giới hạn thời gian lấy lại nhóm. Nhóm Microsoft Teams sau khi ẩn hoàn toàn có thể lấy lại, hiển thị lại như bình thường. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách lưu trữ nhóm Microsoft Teams.

Cách ẩn nhóm trên Microsoft Teams

Bước 1:

Tại giao diện trên Microsoft Teams chúng ta nhấn vào mục Nhóm để kiểm tra tất cả các nhóm đã tạo trên phần mềm.

Nhóm Microsoft Teams

Bước 2:

Lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những nhóm hiện có trên Microsoft Teams. Bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm rồi chọn Ẩn nhóm trong danh sách hiển thị.

Kết quả nhóm đã được ẩn đi trong danh sách quản lý các nhóm trên Microsoft Teams.

Tùy chọn Ẩn

Bước 3:

Để hiển thị lại tất cả những nhóm mà chúng ta đã ẩn đi, bạn cũng truy cập lại vào mục Nhóm. Lúc này người dùng sẽ nhìn thấy tùy chọn Các nhóm ẩn.

Các nhóm đã ẩn

Bước 4:

Nhấn vào đó bạn sẽ nhìn thấy các nhóm Microsoft Teams mà mình đã ẩn. Để hiển thị lại nhóm trong giao diện quản lý, bạn nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm rồi chọn Hiển thị.

Ngay sau đó nhóm sẽ xuất hiện lại giao diện quản lý nhóm trên Microsoft Teams.

Hiển thị lại nhóm

Thứ Sáu, 27/08/2021 21:18
41 👨 477
0 Bình luận
Sắp xếp theo