Cách mở khóa sổ điểm trên VnEdu

Khi số điểm bị khóa trên VnEdu thì thầy cô giáo không thể nhập được điểm hay sửa điểm trực tiếp trên VnEdu, từ đó phụ huynh học sinh không thể xem điểm trên VnEdu cho con em mình. Vì vậy, các thầy cô cần phải tìm hiểu tại sao mình lại bị khóa sổ điểm và xử lý khi sổ điểm VnEdu bị khóa theo nội dung dưới đây.

Cách khắc phục sổ điểm VnEdu bị khóa

Sổ nhập liệu đã bị khóa

Tại giao diện của VnEdu, các thầy cô nhấn vào Start > Quản lý nhà trường > Quản trị hệ thống > Khóa nhập liệu các sổ. Hiển thị giao diện như hình dưới đây, bỏ tích ở ô Khóa sổ điểm cần nhập/sửa điểm, rồi nhấn vào nút Cập nhật.

Sổ nhập liệu bị khóa

Điểm trên VnEdu bị khóa

Khi điểm bị khóa, thầy cô nhấn vào Start > Quản lý nhà trường > Quản trị hệ thống > Khóa các điểm đã nhập. Sau đó, chọn dòng thông tin khóa sổ điểm và nhấn vào Mở sổ điểm.

Mở sổ điểm

GVBM chưa được phân công dạy

Các thầy cô giáo dạy bộ môn đều có thể nhập điểm trực tiếp vào VnEdu. Khi bị khóa thì thầy cô nhấn Start > Quản lý nhà trường > Quản trị hệ thống > Phân công giảng dạy. Tiếp đến thầy cô bộ môn chọn môn học, chọn lớp rồi nhấn vào nút Lưu.

Mở sổ điểm cho thầy cô bộ môn

Giao diện nhập/sửa điểm không phải là GVBM, GVCN

Nếu giáo viên nhập, sửa điểm không phải GVCN, GVBM ở lớp đó thì Admin cần phải ủy quyền cho giáo viên đó. Admin nhấn Start > Quản lý nhà trường > Quản lý học tập > Nhập sổ điểm > Ủy quyền nhập điểm:

  • Áp dụng ủy quyền này cho tất cả các lớp: Cho phép giáo viên được nhập/sửa điểm môn này trên tất cả các lớp.
  • Áp dụng ủy quyền này cho tất cả các môn: Cho phép giáo viên được nhập/sửa điểm các môn trên tất cả lớp này.

Nhấn vào giáo viên cần ủy quyền rồi nhấn nút Lưu.

Ủy quyền cho giáo viên bộ môn

Thứ Sáu, 25/12/2020 20:42
2,25 👨 14.638
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Phần mềm học tập