Excel 2019 (Phần 21): Bảng

Sau khi nhập thông tin vào trang tính, bạn có thể muốn định dạng dữ liệu của mình dưới dạng bảng. Cũng giống như định dạng thông thường, bảng có thể cải thiện giao diện của workbook, giúp tổ chức nội dung và làm cho dữ liệu của bạn dễ sử dụng hơn. Excel bao gồm một số công cụ và kiểu bảng được xác định trước, cho phép bạn tạo bảng nhanh chóng và dễ dàng.

Cách định dạng dữ liệu dưới dạng bảng

1. Chọn các ô bạn muốn định dạng dưới dạng bảng. Ví dụ sẽ chọn phạm vi ô A2:D9.

2. Từ tab Home, bấm vào lệnh Format as Table trong nhóm Styles.

3. Chọn một kiểu bảng từ menu drop-down.

4. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, xác nhận phạm vi ô đã chọn cho bảng.

5. Nếu bảng có tiêu đề, hãy chọn hộp bên cạnh My table has headers, sau đó bấm OK.

6. Phạm vi ô sẽ được định dạng theo kiểu bảng đã chọn.

Các bảng bao gồm tính năng lọc theo mặc định. Bạn có thể lọc dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các mũi tên drop-down trong những ô tiêu đề. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại bài viết: Lọc dữ liệu.

Sửa đổi bảng

Thật dễ dàng để sửa đổi giao diện của bất kỳ bảng nào sau khi thêm nó vào trang tính. Excel bao gồm một số tùy chọn để tùy chỉnh bảng, bao gồm thêm hàng hoặc cột và thay đổi kiểu bảng.

Cách thêm hàng hoặc cột vào bảng

Nếu cần đưa nhiều nội dung hơn vào bảng của mình, bạn có thể sửa đổi kích thước bảng bằng cách thêm các hàng và cột bổ sung. Có hai cách đơn giản để thay đổi kích thước bảng:

Nhập nội dung mới vào bất kỳ hàng hoặc cột nào liền kề. Hàng hoặc cột sẽ được chuyển vào bảng tự động.

Nhấp và kéo góc dưới cùng bên phải của bảng để tạo các hàng hoặc cột bổ sung.

Cách thay đổi kiểu bảng

1. Chọn bất kỳ ô nào trong bảng, sau đó nhấp vào tab Design.

2. Tìm nhóm Table Styles, sau đó nhấp vào mũi tên drop-down More để xem tất cả các kiểu bảng có sẵn.

3. Chọn kiểu bảng mong muốn.

4. Kiểu bảng sẽ được áp dụng.

Cách sửa đổi các tùy chọn kiểu bảng

Bạn có thể bật hoặc tắt các tùy chọn khác nhau để thay đổi giao diện của bất kỳ bảng nào. Có một số tùy chọn: Header Row, Total Row, Banded Rows, First Column, Last Column, Banded ColumnsFilter Button.

1. Chọn bất kỳ ô nào trong bảng, sau đó nhấp vào tab Design.

2. Chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn mong muốn trong nhóm Table Style Options. Ví dụ sẽ chọn Total Row để tự động bao gồm tổng số cho bảng.

3. Kiểu bảng sẽ được sửa đổi. Trong ví dụ, một hàng mới đã được thêm vào bảng với công thức tự động tính tổng giá trị của các ô trong cột D.

Tùy thuộc vào loại nội dung bạn có - và kiểu bảng bạn đã chọn - những tùy chọn này có thể ảnh hưởng đến hình thức bảng của bạn theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể cần thử nghiệm với một số tùy chọn để tìm ra phong cách chính xác mà mình muốn.

Cách xóa một bảng

Có thể xóa một bảng khỏi workbook mà không làm mất bất kỳ dữ liệu nào. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra sự cố với một số loại định dạng, bao gồm màu sắc, phông chữ và các hàng. Trước khi sử dụng tùy chọn này, hãy chuẩn bị định dạng lại các ô nếu cần.

1. Chọn bất kỳ ô nào trong bảng, sau đó nhấp vào tab Design.

2. Bấm vào lệnh Convert to Range trong nhóm Tools.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấp vào Yes.

4. Phạm vi sẽ không còn là một bảng, nhưng các ô sẽ giữ lại dữ liệu và định dạng của chúng.

Để bắt đầu định dạng lại từ đầu, hãy nhấp vào lệnh Clear trên tab Home. Tiếp theo, chọn Clear Formats từ menu.

Thứ Ba, 15/03/2022 09:30
510 👨 466
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel 2019