Excel 2019 (Phần 10): Kiểm tra chính tả

Trước khi chia sẻ workbook, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng nó không có bất kỳ lỗi chính tả nào. May mắn thay, Excel bao gồm một công cụ kiểm tra chính tả mà bạn có thể sử dụng để đảm bảo mọi thứ trong workbook của mình được viết đúng chính tả.

Nếu đã sử dụng tính năng kiểm tra chính tả trong Microsoft Word, bạn sẽ nhận thấy rằng công cụ kiểm tra chính tả trong Excel, mặc dù hữu ích, nhưng không mạnh mẽ bằng. Ví dụ, công cụ này trong Excel sẽ không kiểm tra các vấn đề ngữ pháp hoặc kiểm tra chính tả khi bạn nhập.

Cách sử dụng tính năng kiểm tra chính tả trong Excel

1. Từ tab Review, nhấp vào lệnh Spelling.

2. Hộp thoại Spelling sẽ xuất hiện. Đối với mỗi lỗi chính tả trong trang tính, công cụ sẽ cố gắng đưa ra các đề xuất để viết đúng chính tả. Chọn một đề xuất, sau đó nhấp vào Change để sửa lỗi.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện sau khi xem lại tất cả các lỗi chính tả. Bấm OK để đóng công cụ kiểm tra chính tả.

Nếu không có gợi ý thích hợp, bạn cũng có thể nhập từ đúng chính tả theo cách thủ công.

Bỏ qua "lỗi" chính tả

Tính năng kiểm tra chính tả không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi nó sẽ đánh dấu một số từ nhất định là không chính xác ngay cả khi chúng đã được viết đúng chính tả. Điều này thường xảy ra với những tên riêng, có thể không có trong từ điển. Bạn có thể chọn không thay đổi "lỗi" chính tả bằng cách sử dụng một trong ba tùy chọn sau:

  • Ignore Once: Thao tác này sẽ bỏ qua từ mà không thay đổi từ đó.
  • Ignore All: Thao tác này sẽ bỏ qua từ mà không thay đổi từ đó và cũng bỏ qua tất cả các trường hợp khác của từ trong trang tính.
  • Add: Thao tác này thêm từ vào từ điển để từ đó sẽ không bao giờ xuất hiện dưới dạng lỗi nữa. Đảm bảo rằng từ được viết đúng chính tả trước khi chọn tùy chọn này.
Thứ Năm, 03/03/2022 08:06
57 👨 569
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel 2019