Excel 2019 (Phần 8): Làm việc với nhiều trang tính

Trong Microsoft Excel, mỗi workbook chứa ít nhất một trang tính (worksheet) theo mặc định. Khi làm việc với một lượng lớn dữ liệu, bạn có thể tạo nhiều trang tính để giúp sắp xếp workbook của mình và giúp tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể nhóm các trang tính để nhanh chóng thêm thông tin vào nhiều trang tính cùng một lúc.

Cách chèn một trang tính mới

1. Định vị và chọn nút New sheet gần góc dưới cùng bên phải của cửa sổ Excel.

2. Một bảng tính trống mới sẽ xuất hiện.

3. Theo mặc định, bất kỳ workbook mới nào bạn tạo trong Excel sẽ chứa một trang tính, được gọi là Sheet1. Để thay đổi số lượng trang tính mặc định, hãy điều hướng đến Backstage view, bấm vào Options, sau đó chọn số lượng trang tính mong muốn để đưa vào mỗi workbook mới.

Cách sao chép một trang tính

Nếu bạn cần sao chép nội dung của trang tính này sang trang tính khác, Excel cho phép bạn sao chép trang tính hiện có.

1. Bấm chuột phải vào trang tính bạn muốn sao chép, sau đó chọn Move or Copy từ menu trang tính.

2. Hộp thoại Move or Copy sẽ xuất hiện. Chọn vị trí trang tính sẽ xuất hiện trong trường Before sheet:. Ví dụ sẽ chọn (move to end) để đặt trang tính ở bên phải của trang tính hiện có.

3. Chọn hộp bên cạnh Create a copy, sau đó nhấp vào OK.

4. Trang tính sẽ được sao chép. Nó sẽ có cùng tiêu đề với trang tính gốc, cũng như số phiên bản. Ví dụ đã sao chép trang tính November, vì vậy trang tính mới sẽ được đặt tên là November (2). Tất cả nội dung từ trang tính November cũng đã được sao chép sang trang tính mới.

Bạn cũng có thể sao chép một trang tính sang một workbook hoàn toàn khác. Bạn có thể chọn bất kỳ workbook nào hiện đang mở từ menu drop-down To book:.

Cách đổi tên một trang tính

1. Bấm chuột phải vào trang tính bạn muốn đổi tên, sau đó chọn Rename từ menu trang tính.

2. Nhập tên mong muốn cho trang tính.

3. Bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài tab trang tính hoặc nhấn Enter trên bàn phím. Trang tính sẽ được đổi tên.

Cách di chuyển một trang tính

1. Nhấp và kéo trang tính bạn muốn di chuyển cho đến khi một mũi tên nhỏ màu đen xuất hiện phía trên vị trí mong muốn.

2. Thả chuột. Trang tính sẽ được di chuyển.

Cách thay đổi màu tab trang tính

1. Bấm chuột phải vào tab trang tính mong muốn và di chuột qua Tab Color. Menu Color sẽ xuất hiện.

2. Chọn màu mong muốn.

3. Màu tab trang tính sẽ được thay đổi.

Màu tab trang tính ít được chú ý hơn đáng kể khi trang tính được chọn. Hãy chọn một trang tính khác để xem màu sẽ xuất hiện như thế nào khi trang tính không được chọn.

Cách xóa một trang tính

1. Bấm chuột phải vào trang tính bạn muốn xóa, sau đó chọn Delete từ menu trang tính.

2. Trang tính sẽ bị xóa khỏi workbook của bạn.

Nếu muốn ngăn các trang tính cụ thể bị chỉnh sửa hoặc xóa, bạn có thể bảo vệ chúng bằng cách nhấp chuột phải vào trang tính mong muốn và chọn Protect Sheet từ menu trang tính.

Chuyển đổi giữa các trang tính

Nếu muốn xem một trang tính khác, bạn có thể chỉ cần nhấp vào tab tương ứng để chuyển sang trang tính đó. Tuy nhiên, với các workbook lớn hơn, điều này đôi khi có thể trở nên tẻ nhạt, vì nó có thể yêu cầu cuộn qua tất cả các tab để tìm tab bạn muốn. Thay vào đó, bạn có thể chỉ cần nhấp chuột phải vào các mũi tên cuộn ở góc dưới bên trái, như được hiển thị bên dưới.

Một hộp thoại sẽ xuất hiện với danh sách tất cả các trang tính trong workbook. Sau đó, bạn có thể bấm đúp vào trang tính mà bạn muốn chuyển đến.

Xem video bên dưới để biết cách shortcut này hoạt động.

Nhóm và bỏ nhóm các trang tính

Bạn có thể làm việc với từng trang tính riêng lẻ hoặc nhiều trang tính cùng một lúc. Một số trang tính có thể được kết hợp thành một nhóm. Mọi thay đổi được thực hiện đối với một trang tính trong một nhóm sẽ được thực hiện cho mọi trang tính còn lại trong nhóm đó.

Cách nhóm các trang tính

1. Chọn trang tính đầu tiên bạn muốn đưa vào nhóm trang tính.

2. Nhấn và giữ phím Ctrl trên bàn phím. Chọn trang tính tiếp theo bạn muốn trong nhóm.

3. Tiếp tục chọn cho đến khi tất cả các trang tính bạn muốn nhóm được chọn, sau đó nhả phím Ctrl. Các trang tính hiện đã được nhóm lại.

Trong khi các trang tính được nhóm lại, bạn có thể điều hướng đến bất kỳ trang tính nào trong nhóm. Mọi thay đổi được thực hiện đối với một trang tính sẽ xuất hiện trên mọi trang tính trong nhóm.

Cách hủy nhóm các trang tính

1. Bấm chuột phải vào trang tính trong nhóm, sau đó chọn Ungroup Sheets từ menu trang tính.

2. Các trang tính sẽ được hủy nhóm. Bạn cũng có thể nhấp vào bất kỳ trang tính nào không có trong nhóm để hủy nhóm tất cả các trang tính.

Thứ Hai, 28/02/2022 09:31
538 👨 587
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel 2019