Excel 2019 (Phần 6): Định dạng cell

Trong Microsoft Excel, tất cả nội dung cell sử dụng cùng một định dạng theo mặc định, điều này có thể gây khó khăn cho việc đọc workbook có nhiều thông tin. Định dạng cơ bản có thể tùy chỉnh giao diện cho workbook của bạn, cho phép bạn thu hút sự chú ý đến các phần cụ thể và làm cho nội dung dễ xem và dễ hiểu hơn.

Cách thay đổi kích thước phông chữ

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2, Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Font Size, sau đó chọn cỡ phông mong muốn. Ví dụ sẽ chọn cỡ 24 để làm cho văn bản lớn hơn.

3. Văn bản sẽ thay đổi thành cỡ chữ đã chọn.

Bạn cũng có thể sử dụng các lệnh Increase Font SizeDecrease Font Size hoặc nhập kích thước phông chữ tùy chỉnh bằng bàn phím.

Cách thay đổi phông chữ

Theo mặc định, phông chữ của mỗi workbook mới được đặt thành Calibri. Tuy nhiên, Excel cung cấp nhiều phông chữ khác mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh văn bản trong cell của mình. Ví dụ bên dưới sẽ định dạng ô tiêu đề để giúp phân biệt nó với phần còn lại của trang tính.

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnh Font, sau đó chọn phông chữ mong muốn. Ví dụ sẽ chọn Century Gothic.

3. Văn bản sẽ thay đổi thành phông chữ đã chọn.

Khi tạo workbook ở nơi làm việc, bạn sẽ muốn chọn một phông chữ dễ đọc. Cùng với Calibri, các phông chữ đọc tiêu chuẩn bao gồm Cambria, Times New Roman và Arial.

Cách thay đổi màu phông chữ

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Font, sau đó chọn màu phông chữ mong muốn. Ví dụ sẽ chọn màu xanh lá cây.

3. Văn bản sẽ thay đổi thành màu phông chữ đã chọn.

Chọn More Colors ở cuối menu để truy cập các tùy chọn màu bổ sung. Ví dụ đã thay đổi màu phông chữ thành màu hồng tươi.

Sử dụng các lệnh in đậm, nghiêng và gạch chân

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Bấm vào lệnh in đậm (B), nghiêng (I) hoặc gạch chân (U) trên tab Home. Ví dụ sẽ bôi đậm các cell đã chọn.

3. Kiểu đã chọn sẽ được áp dụng cho văn bản.

Bạn cũng có thể nhấn Ctrl + B trên bàn phím của mình để làm đậm văn bản đã chọn, Ctrl + I để áp dụng chữ in nghiêng và Ctrl + U để áp dụng dấu gạch dưới.

Đường viền ô và màu nền

Đường viền ô và màu nền cho phép bạn tạo ranh giới rõ ràng và được xác định cho các phần khác nhau của trang tính. Dưới đây, ví dụ sẽ thêm đường viền ô và màu nền vào các ô tiêu đề để giúp phân biệt chúng với phần còn lại của trang tính.

Cách thêm màu nền

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Fill Color, sau đó chọn màu nền bạn muốn sử dụng. Ví dụ sẽ chọn màu xám đậm.

3. Màu nền đã chọn sẽ xuất hiện trong các ô đã chọn. Ví dụ cũng đã thay đổi màu phông chữ thành trắng để làm cho nó dễ đọc hơn với màu nền mới này.

Cách thêm đường viền

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Trên tab Home, bấm vào mũi tên drop-down bên cạnh lệnh Borders, sau đó chọn kiểu viền bạn muốn sử dụng. Ví dụ sẽ chọn hiển thị All Borders.

3. Kiểu đường viền đã chọn sẽ xuất hiện.

Bạn có thể vẽ đường viền, thay đổi kiểu và màu sắc của đường viền bằng công cụ Draw Borders ở cuối menu drop-down Borders.

Kiểu cell

Thay vì định dạng cell theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng kiểu được thiết kế trước của Excel. Kiểu cell là một cách nhanh chóng để bao gồm định dạng chuyên nghiệp cho các phần khác nhau của workbook, như title và header.

Cách áp dụng kiểu cell

Ví dụ sẽ áp dụng một kiểu cell mới cho các ô title và header hiện có.

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Nhấp vào lệnh Cell Styles trên tab Home, sau đó chọn kiểu mong muốn từ menu drop-down.

3. Kiểu cell đã chọn sẽ xuất hiện.

Việc áp dụng kiểu cell sẽ thay thế mọi định dạng hiện có ngoại trừ việc căn chỉnh văn bản. Bạn có thể không muốn sử dụng kiểu cell nếu đã thêm nhiều định dạng vào workbook của mình.

Căn chỉnh văn bản

Theo mặc định, bất kỳ văn bản nào được nhập vào trang tính sẽ được căn xuống phía dưới bên trái của ô, trong khi các con số sẽ được căn xuống phía dưới bên phải. Thay đổi căn chỉnh của nội dung cell cho phép bạn chọn cách hiển thị nội dung trong bất kỳ ô nào, điều này có thể làm cho nội dung của bạn dễ đọc hơn.

  • Left Align: Căn chỉnh nội dung theo đường viền bên trái của cell
  • Center Align: Căn chỉnh nội dung một khoảng bằng nhau từ các đường viền bên trái và bên phải của cell
  • Right Align: Căn chỉnh nội dung theo đường viền bên phải của ô
  • Top Align: Căn chỉnh nội dung theo đường viền trên cùng của ô
  • Middle Align: Căn chỉnh nội dung một khoảng bằng nhau từ đường viền trên và dưới của ô
  • Bottom Align: Căn chỉnh nội dung theo đường viền dưới cùng của ô

Cách thay đổi việc căn chỉnh văn bản theo chiều ngang

Ví dụ bên dưới sẽ sửa đổi việc căn chỉnh của ô tiêu đề để phân biệt nó rõ hơn với phần còn lại của trang tính.

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Chọn một trong ba lệnh căn chỉnh theo chiều ngang trên tab Home. Ví dụ sẽ chọn Center Align.

3. Văn bản sẽ thiết kế lại.

Cách thay đổi việc căn chỉnh văn bản theo chiều dọc

1. Chọn (các) cell bạn muốn sửa đổi.

2. Chọn một trong ba lệnh căn chỉnh theo chiều dọc trên tab Home. Ví dụ sẽ chọn Middle Align.

3. Văn bản sẽ được căn chỉnh lại.

Bạn có thể áp dụng cả cài đặt căn chỉnh dọc và ngang cho bất kỳ cell nào.

Format Painter

Nếu muốn sao chép định dạng từ cell này sang cell khác, bạn có thể sử dụng lệnh Format Painter trên tab Home. Khi bạn bấm vào Format Painter, nó sẽ sao chép tất cả các định dạng từ cell đã chọn. Sau đó, bạn có thể nhấp và kéo qua bất kỳ cell nào muốn dán định dạng.

Thứ Sáu, 25/02/2022 10:39
511 👨 627
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel 2019