Excel 2019 (Phần 29): Kiểu tham chiếu

Kiểu tham chiếu là gì?

Mọi bảng tính Excel đều chứa các hàng và cột. Trong hầu hết mọi trường hợp, các cột được xác định bằng những chữ cái (A, B, C) và các hàng được xác định bằng số (1, 2, 3). Trong Excel, đây được gọi là kiểu tham chiếu A1. Tuy nhiên, một số người thích sử dụng phương pháp khác, trong đó các cột cũng được xác định bằng số. Đây được gọi là kiểu tham chiếu R1C1.

Trong ví dụ bên dưới, hình ảnh bên trái có một số trên mỗi cột, có nghĩa là nó đang sử dụng kiểu tham chiếu R1C1. Hình ảnh bên phải đang sử dụng kiểu tham chiếu A1.

So sánh kiểu tham chiếu R1C1 và A1
So sánh kiểu tham chiếu R1C1 và A1

Mặc dù kiểu tham chiếu R1C1 hữu ích trong một số trường hợp nhất định, nhưng có thể bạn sẽ muốn sử dụng kiểu tham chiếu A1 trong hầu hết mọi trường hợp. Hướng dẫn này sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1. Nếu bạn hiện đang sử dụng kiểu tham chiếu R1C1, bạn cần phải tắt nó đi.

Cách tắt kiểu tham chiếu R1C1

1. Bấm vào tab File để truy cập Backstage view.

Bấm vào File trên ribbon để chuyển đến Backstage view
Bấm vào File trên ribbon để chuyển đến Backstage view

2. Nhấp vào Options.

Nhấp vào Options
Nhấp vào Options

3. Hộp thoại Excel Options sẽ xuất hiện. Nhấp vào Formulas ở bên trái của hộp thoại.

Điều hướng đến cài đặt Formulas
Điều hướng đến cài đặt Formulas

4. Bỏ chọn hộp bên cạnh kiểu tham chiếu R1C1, sau đó bấm OK. Bây giờ Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1.

Chủ Nhật, 27/03/2022 11:40
516 👨 711
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel 2019