Đáp án trắc nghiệm Mô đun 5 Tiểu Học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 5 Tiểu Học sẽ hỗ trợ các thầy cô giáo trong quá trình tập huấn chương trình Module 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học. Đáp án Module 5 gồm những câu hỏi trắc nghiệm chọn 1 đáp án hay nhiều đáp án. Dưới đây là toàn bộ 30 câu trắc nghiệm Mô đun 5 Tiểu Học để thầy cô giáo tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 5 Tiểu Học

Câu 1: “Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh” là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học?

Đáp án: Tôn trọng học sinh.

Câu 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và ………ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

Đáp án: tâm lý.

Câu 3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các biểu hiện sau phù hợp với kỹ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học.

Câu hỏiCâu trả lời
Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinh.Kĩ năng lắng nghe
Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinh.Kĩ năng thấu hiểu
Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinh.Kĩ năng phản hồi
Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thân.Kĩ năng hướng dẫn

Câu 4: Đặc điểm tâm lý nổi bật của học sinh đầu cấp tiểu học là:

Đáp án: Bỡ ngỡ với mọi khía cạnh của cuộc sống học đường.

Câu 5: Sự sẵn sàng đi học” của học sinh lớp 1 được hiểu là:

Đáp án: Cả a, b, c

Câu 6: Những đặc điểm nào sau đây chiếm ưu thế trong các quá trình nhận thức của học sinh tiểu học?

Đáp án: Tính không chủ định, tính trực quan và tính xúc cảm.

Câu 7: Những đặc điểm nổi bật trong đời sống tình cảm của học sinh tiểu học là:

Đáp án: Phong phú, nhạy cảm nhưng chưa biết phục tùng lý trí.

Câu 8: Những đặc điểm nổi bật trong tính cách của học sinh tiểu học là:

Đáp án: Hồn nhiên, trong sáng và chân thật.

Câu 9: Đặc điểm tâm lý nổi bật của học sinh cuối cấp tiểu học là:

Đáp án: Lo lắng về việc chuẩn bị chuyển cấp học.

Câu 10: Tốc độ nghe – hiểu của học sinh tiểu học bị chậm hơn khi các em nghe các nội dung liên quan đến khoa học hoặc tri thức mới”. Biểu hiện này là khó khăn trong lĩnh vực nào sau đây?

Đáp án: Hoạt động học tập.

Câu 11: Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học có ý nghĩa gì?

Đáp án: Lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh.

Câu 12: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình “xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học”.

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1 làxây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 2 làlựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 3 làthực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 4 làđánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Câu 13: Trong video nội dung 2 quý Thầy/cô đã xem, đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lý “sức mạnh của sự hợp tác” cho học sinh tiểu học được thực hiện bằng phương pháp nào?

Đáp án: Phiếu hỏi tự thiết kế.

Câu 14: Công việc “phân tích kết quả đầu vào” thuộc bước nào của quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học?

Đáp án: Bước 2: Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lý.

Câu 15: Bước nào sau đây KHÔNG nằm trong quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học?

Đáp án: Tìm hiểu nguồn lực bên ngoài.

Câu 16: Việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học nhằm mục đích:

Đáp án: Cả a,b,c.

Câu 17: “Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là hoạt động của giáo viên kết nối và …với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải”.

Đáp án: phối hợp.

Câu 18: Ý nghĩa cơ bản của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học:

Đáp án: Trợ giúp học sinh tiểu học từng bước giải quyết vấn đề đang gặp phải.

Câu 19: Những thông tin nào về học sinh nên thu thập khi phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học?

Đáp án: Cả a, b, c.

Câu 20: Trong video cuộc trao đổi của chuyên gia phân tích trường hợp thực tiễn nhằm định hướng cho giáo viên giải quyết vấn đề Hùng gặp phải, các chuyên gia nhấn mạnh đến nguyên tắc nào trong việc tư vấn, hỗ trợ cho Hùng?

Đáp án: Nguyên tắc tôn trọng và tin tưởng học sinh.

Câu 21: Sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của N trên lớp ở các môn học khác nhau. Cô V hiểu rằng N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, ở nhà N cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp N đều không đạt kết quả cao mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt”. Cô V đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn, hỗ trợ cho N?

Đáp án: Kết luận vấn đề của học sinh.

Câu 22: “Nguyên tắc đảm bảo tính…trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường/ giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những điều kiện cần thiết”.

Đáp án: công khai.

Câu 23: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học.

Câu hỏiCâu trả lời
Phương thức trực tiếphọp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử
Phương thức gián tiếpvideo giới thiệu về nhà trường, tờ rơi về kế hoạch dã ngoại của trường

Câu 24: Công việc nào sau đây KHÔNG cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học?

Đáp án: Thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình.

Câu 25: Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học?

Đáp án: Kênh thông tin gián tiếp.

Câu 26: "Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học phù hợp”. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học?

Đáp án: Đánh giá kết quả tự học.

Câu 27: Hình thức nào KHÔNG thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên tiểu học đại trà?

Đáp án: Hỗ trợ thông qua học liệu, phần mềm điện tử.

Câu 28: LMS – Learning Management System được hiểu là….

Đáp án: hệ thống quản lý học tập qua mạng.

Câu 29: “Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lý gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh”. Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây:

Đáp án: Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia.

Câu 30: Phương tiện nào sau đây KHÔNG phải là học liệu điện tử?

Đáp án: Giáo trình, tài liệu tham khảo bản in.

Thứ Bảy, 20/11/2021 22:11
3,73 👨 12.076
0 Bình luận
Sắp xếp theo