Có rất nhiều lý do để học Git và nếu bạn đang tìm một tài liệu cơ bản về Git thì bạn đến đúng nơi rồi đó.

 • Xử lý Conflict trong Git

  Xử lý Conflict trong Git
  Jerry đang làm việc trên nhánh wchar_support. Anh ta thay đổi tên của các tính năng và sau khi kiểm tra, anh ta repository những thay đổi của anh ta.
 • Quản lý nhánh trong Git

  Quản lý nhánh trong Git
  Hoạt động nhánh cho phép tạo các tuyến khác nhau của sự phát triển. Chúng ta có thể sử dụng hoạt động này để phân nhánh tiến trình phát triển vào hai hướng khác nhau. Ví dụ, chúng tôi công bố một sản phẩm phiên bản 6 và chúng tôi muốn tạo ra một nhánh để phát triển các tính năng 7.0 mà có thể được giữ cách biệt với sự sửa lỗi trong phiên bản 6.0.
 • Hoạt động Patch trong Git

  Hoạt động Patch trong Git
  Patch là một file văn bản, mà nội dung của nó tương tự với git diff, nhưng song song với code, nó cũng có siêu dữ liệu về các commit như ID commit, ngày tháng, thông báo commit... Chúng ta có thể tạo ra một patch từ các commit và người khác có thể áp dụng chúng vào repository của họ.
 • Hoạt động Tag trong Git

  Hoạt động Tag trong Git
  Hoạt động tag cho phép cung cấp tên ý nghĩa cho các phiên bản cụ thể trong repository. Giả sử Tom và Jerry quyết định ghép tag ghi vào code dự án của họ để mà họ sau đó có thể truy cập nó dễ dàng.
 • Sửa lỗi trong Git

  Sửa lỗi trong Git
  Đã là con người thì ai cũng phạm sai lầm. Vì thế mỗi VCS đều cung cấp một tính năng để sửa lỗi tại một điểm nào đó. Git cung cấp một tính năng mà chúng ta có thể sử dụng để undo các chỉnh sửa mà đã làm trên repository nội bộ.
 • Hoạt động Delete trong Git

  Hoạt động Delete trong Git
  Tom cập nhật repository nội bộ và tìm mã nhị phân được biên dịch trong thư mục src. Sau khi quan sát thông báo commit, anh ta nhận ra rằng mã này được thêm bởi Jerry.
 • Hoạt động Rename trong Git

  Hoạt động Rename trong Git
  Tới giờ, cả Tom và Jerry đều đang sử dụng các lệnh bằng tay để biên dịch dự án của họ. Bây giờ, Jerry quyết định tạo Makefile cho dự án và cũng đặt một tên cho file " string.c".
 • Repository trực tuyến trong Git

  Repository trực tuyến trong Git
  GitHub là mạng xã hội dành cho các nhà lập trình cho các dự án phát triển phần mềm sử dụng hệ thống quản lý git revision. Nó cũng có ứng dụng tiêu chuẩn GUI có cho tải trực tiếp (Windows, Mac, GNU/Linux) về máy từ các trang web. Nhưng trong phần hướng dẫn này, chúng tôi chỉ xem xét phần CLI.
 • Hoạt động Stash trong Git

  Hoạt động Stash trong Git
  Giả sử bạn đang thực hiện một tính năng mới của sản phẩm của bạn. Code của bạn đang trong tiến trình thực hiện thì đột nhiên một vị khách đến thăm. Bởi vì điều này, bạn phải đi ra ngoài trong một vài giờ. Bạn không thể commit phần code này và cũng không thể quăng nó đi đâu những thay đổi của bạn. Vì thế bạn cần một vài không gian tạm thời, mà tại nơi đó bạn có thể giữ những thay đổi cục bộ này và sau đó quay lại commit nó.
 • Hoạt động Update trong Git

  Hoạt động Update trong Git
  Tom thực hiện hoạt động mô phỏng và thấy một file mới string.c. Anh ta muốn biết ai đã thêm file này vào kho chứa và với mục đích gì, vì thế anh ta chạy lệnh git log.
 • Hoạt động Push trong HTML

  Hoạt động Push trong HTML
  Jerry chỉnh sửa các commit trước bằng cách sử dụng hoạt động git commit -a (ký thác các thay đổi) và anh ta sẵn sàng để push các thay đổi. Hoạt động push lưu dữ liệu vĩnh cửu tới repository Git. Sau một hoạt động push thành công, các nhà lập trình khác có thể quan sát các thay đổi của Jerry.
 • Commit trong Git

  Commit trong Git
  Jerry đã commit (ký thác) các thay đổi và anh ta muốn chỉnh sửa cho đúng các commit vừa qua của anh ta. Trong trường hợp này, chức năng git commit -a sẽ giúp làm điều này. Chức năng này thay đổi commit vừa qua bao gồm cả thông báo commit của bạn; nó tạo ra một ID commit mới.
 • Review thay đổi trong Git

  Review thay đổi trong Git
  Sau khi kiểm tra lại các chi tiết ký thác, Jerry nhận thấy rằng độ dài chuỗi không thể âm, do đó anh ta quyết định thay đổi kiểu của chức năng my_strlen.
 • Thực hiện thay đổi trong Git

  Thực hiện thay đổi trong Git
  Jerry tạo một bản sao repository trên máy anh ta và quyết định thực hiện các chuỗi hoạt động cơ bản. Vì thế anh ta tạo tệp string.c. Sau khi thêm nội dung, string.c sẽ trông giống như s
 • Hoạt động Clone trong Git

  Hoạt động Clone trong Git
  Chúng ta có một repository rỗng trên máy chủ và Tom cũng đẩy phiên bản đầu tiên của anh ta. Bây giờ, Jerry có thể quan sát những thay đổi của anh ta. Hoạt động clone (tạo bản sao) tạo một instance của repository từ xa.
 • Hoạt động Create trong Git

  Hoạt động Create trong Git
  Trong chương này, chúng ta sẽ học cách tạo một repository git từ xa, từ đó chúng ta sẽ đề cập nó như một Git server. Chúng ta cần một Git server để cho phép team cộng tác với nhau.
 • Vòng đời Git

  Vòng đời Git
  Trong chương này, chúng ta sẽ bàn luận về vòng đời của Git. Và ở chương sau, chúng ta tìm hiểu qua các lệnh Git cho mỗi hoạt động.
 • Cài đặt môi trường Git

  Cài đặt môi trường Git
  Trước khi bạn có thể sử dụng Git, bạn phải cài đặt và thực hiện một vài thay đổi về cấu hình. Dưới đây là các bước để cài đặt Git client trên Ubuntu và Centos Linux.