Sự phát triển nhanh chóng của ứng dụng, người dùng và các cơ sở hạ tầng đặc trưng đang định hình một thế giới dữ liệu phù hợp với mô hình cơ sở dữ liệu NoQuery. MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất với những tính năng đáng giá. Nó được quảng bá là tương lai của các hệ thống cơ sở dữ liệu và đang có một vị trí khá quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng hiện đại.

Những tập đoàn lớn như CISCO, SAP, IBM, Microsoft và Salesforce đều có mặt trong cộng đồng phát triển MongoDB. Trong chuyên mục này, Quantrimang.com cũng sẽ tổng hợp lại những điều cơ bản nhất về MongoDB, giúp các bạn nắm được kiến thức tổng quát về cơ sở dữ liệu này.

 • Chỉ mục (Index) trong MongoDB Chỉ mục (Index) trong MongoDB
  Chỉ mục (Index) hỗ trợ việc phân giải các truy vấn hiệu quả hơn. Nếu không có chỉ mục, MongoDB phải quét qua mọi Document của một Collection để chọn các Document mà kết nối với lệnh truy vấn. Việc quét này có thể không hiệu quả và yêu cầu MongoDB xử lý một số lượng lớn dữ liệu.
 • Cập nhật Document trong MongoDB Cập nhật Document trong MongoDB
  Phương thức update() cập nhật các giá trị trong Document đang tồn tại trong khi phương thức save() thay thế Document đang tồn tại với Document đã truyền trong phương thức save() đó.
 • Shard trong MongoDB Shard trong MongoDB
  Sharding là một tiến trình lưu giữ các bản ghi dữ liệu qua nhiều thiết bị và nó là một phương pháp của MongoDB để đáp ứng yêu cầu về sự gia tăng dữ liệu. Khi kích cỡ của dữ liệu tăng lên, một thiết bị đơn không thể đủ để lưu giữ dữ liệu.
 • Phân tích truy vấn trong MongoDB Phân tích truy vấn trong MongoDB
  Việc phân tích các truy vấn là một khía cạnh rất quan trọng để đánh giá tính hiệu quả của Database và tính hiệu quả của chỉ mục đã thiết kế. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai truy vấn được sử dụng thường xuyên nhất là $explain và $hint.
 • Truy vấn Document trong MongoDB Truy vấn Document trong MongoDB
  Để truy vấn dữ liệu từ Collection trong MongoDB, bạn cần sử dụng phương thức find() trong MongoDB.
 • Xóa Document trong MongoDB Xóa Document trong MongoDB
  Phương thức remove() trong MongoDB được sử dụng để xóa Document từ Collection. Phương thức remove() nhận hai tham số. Tham số đầu tiên deletion criteria xác định Document để xóa, và tham số thứ hai là justOne.
 • Capped Collection trong MongoDB Capped Collection trong MongoDB
  Capped collections là các Circular Collection có kích cỡ cố định mà theo sau thứ tự chèn để làm tăng cao hiệu suất của các hoạt động create, read và delete.
 • Xóa Collection trong MongoDB Xóa Collection trong MongoDB
  Phương thức db.collection.drop() trong MongoDB được sử dụng để xóa một Collection từ cơ sở dữ liệu.
 • Relationship trong MongoDB Relationship trong MongoDB
  Relationship trong MongoDB tượng trưng cho cách các Document có mối liên quan với nhau. Relationship có thể được mô hình hóa thông qua phương thức Embeded và Referenced.
 • Projection trong MongoDB Projection trong MongoDB
  Trong MongoDB, ý nghĩa của projection là chỉ chọn dữ liệu cần thiết thay vì chọn toàn bộ dữ liệu của một Document. Nếu một Document có 5 trường và bạn chỉ cần 3 trường, thì bạn chỉ nên chọn 3 trường từ Document đó.
 • Cài đặt MongoDB Cài đặt MongoDB
  Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Windows.
 • Mô hình hóa dữ liệu trong MongoDB Mô hình hóa dữ liệu trong MongoDB
  Dữ liệu trong MongoDB có một Schema linh động. Các Document trong cùng Collection không cần thiết phải có cùng tập hợp các trường hoặc cấu trúc, và các trường chung trong các Document của Collection có thể giữ các kiểu dữ liệu khác nhau.
 • Covered Query trong MongoDB Covered Query trong MongoDB
  Khi tất cả các trường có mặc trong truy vấn là một phần của chỉ mục, MongoDB kết nối các điều kiện truy vấn và trả về kết quả bởi sử dụng cùng chỉ mục đó mà không nhìn vào bên trong Document. Khi các chỉ mục có mặt trong RAM, việc lấy dữ liệu từ các chỉ mục là nhanh hơn khi so sánh với khi lấy dữ liệu bằng cách quét toàn bộ các Document.
 • Tổng quan về MongoDB Tổng quan về MongoDB
  MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng.
 • GridFS trong MongoDB GridFS trong MongoDB
  GridFS là MongoDB Specification để lưu giữ và thu thập các file lớn như các image, audio, video file,… Nó là một loại của hệ thống file để lưu giữ các file nhưng dữ liệu của nó được lưu giữ bên trong các Collection của MongoDB.
 • Hoạt động chỉ mục nâng cao trong MongoDB Hoạt động chỉ mục nâng cao trong MongoDB
  Tạo một chỉ mục trên mảng tức là tạo các chỉ mục riêng rẽ cho mỗi trường của nó. Vì thế trong tình huống này, khi chúng ta tạo chỉ mục trên mảng tags, các chỉ mục riêng rẽ sẽ được tạo cho các giá trị của nó là music, cricket và blogs.
 • Text Search trong MongoDB Text Search trong MongoDB
  Bắt đầu từ phiên bản 2.4, MongoDB bắt đầu hỗ trợ các Text Index để tìm kiếm bên trong nội dung chuỗi.
 • Auto-Increment Sequence trong MongoDB Auto-Increment Sequence trong MongoDB
  MongoDB không có tính năng out-of-the-box auto-increment giống SQL Database. Theo mặc định, nó sử dụng ObjectId có độ dài 12 byte cho trường _id như Primary key để nhận diện một cách duy nhất các Document. Tuy nhiên, có các tình huống khi chúng ta muốn trường _id có một số giá trị có thể tự động tăng ngoài ObjectId.
 • Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB
  MongoDB không hỗ trợ các Atomic Transaction qua nhiều Document. Tuy nhiên, nó cung cấp các Atomic Operation (hoạt động nguyên tử) trên một Document đơn. Vì thế, nếu một Document có hàng trăm trường, thì lệnh update sẽ hoặc cập nhật tất cả các trường đó hoặc không cập nhật bất cứ trường nào, vì thế duy trì tính Atomicity tại cấp độ Document.
 • Tạo Backup trong MongoDB Tạo Backup trong MongoDB
  Để tạo Backup của cơ sở dữ liệu trong MongoDB, bạn nên sử dụng lệnh mongodump. Lệnh này sẽ dump tất cả dữ liệu của Server vào trong dump directory. Có nhiều tùy chọn có sẵn từ đó bạn có thể giới hạn lượng dữ liệu hoặc tạo backup của Remote Server.