Lịch thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2022 - 2023

Là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh tiểu học Trạng Nguyên Tiếng Việt hiện đã trở thành cuộc thi lớn, phổ biến ở nhiều trường Tiểu học trên khắp cả nước. Cuộc thi sẽ mô phỏng kỳ thi trạng nguyên khoa bảng dành cho học sinh tiểu học, gồm có kỳ thi Hương – thi Hội – thi Đình. Tương ứng với Cấp trường – Cấp tỉnh – Cấp toàn quốc. Hiện tại thì lịch thi các vòng cho Trạng Nguyên Tiếng Việt, Trạng Nguyên Toàn Tài đã có để các Sở GD, các nhà trường, phụ huynh và học sinh tham khảo để đăng ký tài khoản Trạng Nguyên tham gia. Dưới đây là lịch thi chi tiết Trạng Nguyên năm học 2022-2023.

Lịch thi Trạng Nguyên năm học 2022-2023

STT

Cấp thi

Vòng thi

Trạng Nguyên Tiếng Việt

1

Thi tự do

Vòng 1

8/9

2

Thi tự do

Vòng 2

15/9

3

Thi tự do

Vòng 3

22/9

4

Thi tự do

Vòng 4

29/9

5

Thi tự do

Vòng 5

6/10

6

Thi tự do

Vòng 6

13/10

7

Thi tự do

Vòng 7

20/10

8

Thi tự do

Vòng 8

27/10

9

Thi tự do

Vòng 9

3/11

10

Thi tự do

Vòng 10

10/11

11

Thi tự do

Vòng 11

17/11

12

Thi tự do

Vòng 12

24/11

13

Thi tự do

Vòng 13

1/12

14

Thi tự do

Vòng 14

8/12

15

Thi tự do

Vòng 15

15/12

16

Cấp trường

Vòng 16

Đợt 1:

26 - 31/12/2022

Đợt 2:

2 - 7/1/2023

17

Thi Hương cấp Huyện

Vòng 17

13/2 – 18/2/2023

18

Thi Hội cấp Tỉnh

Vòng 18

13/3 – 16/3/2023

19

Dự kiến Thi Đình

Vòng 19

27/4 – 28/4/2023

Lịch trên có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế và được thông báo chi tiết trang trang web dưới đây. Thông tin vào giờ thi cũng được cập nhật chi tiết trên trang web.

https://trangnguyen.edu.vn/

Tài khoản học sinh trên trang web Trạng Nguyên đã được nâng khối thì cần truy cập để thay đổi thông tin tài khoản. Truy cập vào phần Sửa đổi thông tin để thay đổi khối học nếu cần.

Thứ Ba, 20/09/2022 11:13
4,128 👨 3.566
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Phần mềm học tập