Lịch thi Trạng Nguyên Tiếng Việt năm học 2023 - 2024

Là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh tiểu học Trạng Nguyên Tiếng Việt hiện đã trở thành cuộc thi lớn, phổ biến ở nhiều trường Tiểu học trên khắp cả nước. Cuộc thi sẽ mô phỏng kỳ thi trạng nguyên khoa bảng dành cho học sinh tiểu học, gồm có kỳ thi Hương – thi Hội – thi Đình. Tương ứng với Cấp trường – Cấp tỉnh – Cấp toàn quốc. Hiện tại thì lịch thi các vòng cho Trạng Nguyên Tiếng Việt, Trạng Nguyên Toàn Tài đã có để các Sở GD, các nhà trường, phụ huynh và học sinh tham khảo để đăng ký tài khoản Trạng Nguyên tham gia. Dưới đây là lịch thi chi tiết Trạng Nguyên năm học 2023-2024.

Lịch thi Trạng Nguyên năm học 2023-2024

STT

Cấp thi

Vòng thi

Trạng Nguyên Tiếng Việt

1

Thi tự do

Vòng 1

8/9

2

Thi tự do

Vòng 2

05/10

3

Thi tự do

Vòng 3

05/11

4

Thi điều kiện

Vòng 4

13/11 - 13/12

5

Thi Sơ khảo

Vòng 5

18 - 23/12

6

Hội thị Hương

Vòng 6

24 - 27/01/2024

7

Hội thi Hội

Vòng 7

13 - 14 - 15/03/2024

8

Hội thi Đình

Vòng 8

20 - 21/04/2024

Lịch trên có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế và được thông báo chi tiết trang trang web dưới đây. Thông tin vào giờ thi cũng được cập nhật chi tiết trên trang web.

https://trangnguyen.edu.vn/

Tài khoản học sinh trên trang web Trạng Nguyên đã được nâng khối thì cần truy cập để thay đổi thông tin tài khoản. Truy cập vào phần Sửa đổi thông tin để thay đổi khối học nếu cần.

Lưu ý đối với vòng Tự do:

  • Đối tượng: Học sinh tiểu học đã đăng ký tài khoản học tại Trạng Nguyên (Đăng ký đúng khối đang theo học, nếu lớp học chưa đúng thì có thể chỉnh sửa sau).
  • Thời gian: Các vòng Tự do lần lượt mở vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và không có thời gian kết thúc.
  • Học sinh không bị giới hạn số lần tham gia.
  • Điểm tuyệt đối: 300 điểm.
Thứ Hai, 18/09/2023 14:43
3,931 👨 3.987
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Phần mềm học tập