Halloween là gì?

Halloween là từ viết tắt của All Hallows' Evening, có nghĩa là đêm trước ngày lễ các Thánh, là một ngày lễ được tổ chức vào tối 31 tháng 10 hằng năm, trước ngày lễ các vị thánh (All Saints' Day).

Các hoạt động lễ hội Halloween bao gồm trò chơi trick-or-treat, tham gia các bữa tiệc hóa trang Halloween, khắc bí ngô thành đèn lồng, đốt lửa, chơi khăm, kể chuyện, tham quan các điểm bị ma ám, kể truyện rùng rợn, xem phim kinh dị...