Cách tạo master template để thuyết trình trong Figma

Nếu bạn đang tạo một bài thuyết trình cách điệu, nhưng không muốn sử dụng các template đã quá quen thuộc từ PowerPoint, Google Slides hoặc Canva, bạn có thể tạo master template của riêng mình cho các thiết kế bài thuyết trình trong tương lai.

Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thiết kế bài thuyết trình theo chủ đề hoặc cần thực theo phong cách thương hiệu. Hãy tiếp tục đọc và tìm hiểu cách sử dụng Figma để tạo các master template cho bài thuyết trình.

1. Cách thiết lập một tài liệu Figma cho các bài thuyết trình

Đăng ký tài khoản miễn phí tại Figma.com, hoặc nếu bạn đã có tài khoản, hãy đăng nhập. Bạn có thể sử dụng Figma trực tiếp trong trình duyệt của mình hoặc tải xuống ứng dụng desktop.

Mở file New design, sau đó nhấp vào Untitled ở trên cùng để đổi tên file, chẳng hạn như “Presentation Master Template”. Ở bên trái, nhấp vào Page 1, sau đó nhấp vào dấu cộng để thêm trang mới. Đổi tên trang mới thành “Template”. Điều này cho phép bạn giữ các master slide của mình tách biệt với những slide thiết kế của bạn sau này.

Frame Figma có kích thước phù hợp cho một bài thuyết trình.
Frame Figma có kích thước phù hợp cho một bài thuyết trình.

Để tạo frame - tên của bảng vẽ hoặc canvas trong Figma - hãy sử dụng Frame Tool (F), sau đó nhấp vào bất kỳ đâu để mở frame. Trong cài đặt bên phải, thay đổi các thuộc tính WH thành kích thước bài thuyết trình phù hợp. Ví dụ đang sử dụng 1920 x 1080, là kích thước màn hình tiêu chuẩn. Đây sẽ là master template đầu tiên của bạn.

Nhấp đúp vào tiêu đề màu xanh lam ở trên cùng của frame để đổi tên nó. Hãy suy nghĩ về bố cục trang mà bạn đang lập kế hoạch và đặt tên cho phù hợp - ví dụ, “Top Title Two Column” hoặc “Top Title Right Picture” sẽ hữu ích.

2. Thiết kế bố cục bài thuyết trình

Để trợ giúp thiết kế bố cục, bạn có thể sử dụng lưới bố cục. Để bật tính năng này, hãy chọn frame của bạn, sau đó trên thanh công cụ bên phải, nhấp vào dấu cộng bên cạnh Layout Grid. Thao tác này sẽ mở ra một lưới mờ màu đỏ trên đầu thiết kế của bạn.

Frame Figma với lưới bố cục màu đỏ ở trên cùng.
Frame Figma với lưới bố cục màu đỏ ở trên cùng.

Để tạo cột - dễ thiết kế hơn - hãy nhấp vào biểu tượng lưới có chấm vuông bên dưới Layout Grid, sau đó nhấp vào Grid trong menu drop-down và chọn Columns. Đặt số đếm thành 12, đây là số điển hình cho thiết kế màn hình. Lưới không lưu vào thiết kế cuối cùng. Bạn có thể tạm thời vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lưới bằng biểu tượng con mắt hoặc xóa vĩnh viễn nó bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu trừ bên cạnh con mắt.

Cho dù bạn có sử dụng lưới bố cục hay không, bạn có thể bắt đầu thêm các thành phần giữ chỗ cơ bản vào bố cục slide đầu tiên của mình. Nhìn chung, bố cục của các slide sẽ tùy thuộc vào bạn.

3. Tạo bố cục văn bản hai cột

Frame Figma với tiêu đề nhỏ
Frame Figma với tiêu đề nhỏ

Hãy bắt đầu với việc thiết kế tiêu đề trên cùng với slide văn bản nội dung hai cột. Để thêm trình giữ chỗ tiêu đề, hãy sử dụng Text Tool (T) và nhập “Title Placeholder”. Kích thước văn bản mặc định trong Figma khá nhỏ, vì vậy với trình giữ chỗ đã nhập, hãy highlight nó và sử dụng cài đặt bên phải để tăng kích thước và chọn phông chữ - tải xuống phông chữ nếu cần. Bạn cũng có thể đặt kerning và các thuộc tính khác.

Frame Figma với tiêu đề có kích thước đầy đủ trong hộp văn bản chiều rộng.
Frame Figma với tiêu đề có kích thước đầy đủ trong hộp văn bản chiều rộng.

Để phù hợp với chiều rộng của slide, hãy tăng chiều rộng của hộp văn bản tiêu đề bằng cách nhấp và kéo góc sang bên phải. Để lại một phần lề ở mỗi bên. Điều này có nghĩa là hộp văn bản sẽ chứa các độ dài tiêu đề khác nhau cho những bài thuyết trình trong tương lai.

Để thêm phần văn bản nội dung gồm hai cột, hãy sử dụng Text Tool (T) và kéo hộp văn bản theo lưới bố cục, để lại đủ chỗ cho cột thứ hai có cùng kích thước bên cạnh.

Frame Figma với hộp tiêu đề và các hộp văn bản nội dung trùng lặp.
Frame Figma với hộp tiêu đề và các hộp văn bản nội dung trùng lặp.

Với hộp văn bản tại chỗ, hãy chọn một phông chữ và kích thước phù hợp. Chọn hộp văn bản và sao chép nó bằng cách giữ Option (Mac) hoặc Alt (Windows) trong khi kéo hộp. Điều này tạo ra một bố cục hai cột; tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hệ thống này để thiết kế các loại bố cục khác.

4. Thêm màu nền hoặc hình ảnh

Bạn có thể đặt màu nền bằng cách chọn frame và chuyển đến Fill trên menu bên phải để chọn màu. Nhưng nếu muốn, bạn có thể sử dụng một hình ảnh hoặc một tập hợp hình ảnh làm nền. Chỉ cần kéo hình nền của bạn từ một thư mục vào frame. Bạn có thể thay đổi kích thước ngay lập tức bằng cách kéo các góc để vừa với frame.

Nếu sử dụng hình ảnh làm nền, hãy đảm bảo bạn sắp xếp hình ảnh ở phía sau hoặc cuối các layer cho mỗi slide bằng cách nhấp chuột phải và chọn Send to Back hoặc bằng cách kéo hình ảnh xuống dưới cùng trên bảng layer bên trái .

Frame Figma với hình ảnh một làn khói màu làm nền.
Frame Figma với hình ảnh một làn khói màu làm nền.

Để chỉnh sửa thêm hình ảnh, trong Fill, hãy nhấp vào Image trong menu drop-down. Bạn sẽ có thể thay đổi Blend Mode, hệ số crop và các khía cạnh khác. Để thay đổi độ mờ, hãy thay đổi tỷ lệ phần trăm bên cạnh menu drop-down.

Đối với một hình ảnh riêng lẻ không phải là nền, hãy sử dụng Frame Tool (F) để vẽ frame ở vị trí bạn muốn hình ảnh nằm trên và kéo file từ máy tính vào frame. Sau đó, bạn có thể sử dụng các cài đặt tương tự như trước đây.

5. Cách tạo kiểu văn bản trong Figma

Khi tạo một master template, các kiểu văn bản phải nhất quán trong tất cả mọi slide.

Điều này có thể được thực hiện theo cách thủ công bằng cách đặt từng thành phần văn bản giống nhau, nhưng nếu bạn có nhiều slide, việc này có thể khá tẻ nhạt. Rất may, bạn có thể tự động hóa các kiểu văn bản của mình trong Figma.

Tự động hóa các kiểu văn bản trong Figma
Tự động hóa các kiểu văn bản trong Figma

Với văn bản đã chọn được chọn - ví dụ, phụ đề theo kiểu, phông chữ và kích thước ưa thích - hãy nhấp vào hình vuông có bốn chấm bên cạnh Text trong menu bên phải. Nhấp vào dấu cộng để đặt kiểu mới.

Nhấp vào dấu cộng để đặt kiểu mới
Nhấp vào dấu cộng để đặt kiểu mới

Trong cửa sổ pop-up, đặt tên cho kiểu đó - ví dụ “Slide Title or Body Text”. Khi thiết kế các slide khác trong template này, bạn có thể chọn kiểu được liệt kê trong menu văn bản bằng cách chọn văn bản và kiểu. Để hủy liên kết kiểu và ghi đè tính năng, hãy nhấp vào biểu tượng liên kết bị hỏng xuất hiện khi di chuột qua tiêu đề kiểu văn bản.

Nó hoạt động tương tự đối với màu sắc. Chọn thứ gì đó với màu bạn muốn, sau đó nhấp vào nút menu FigmaQuick Actions.“Select all with same fill” và nó sẽ chọn mọi thứ có cùng màu. Sau đó, bạn có thể đặt đó làm kiểu màu trong menu Fill giống như cách tạo kiểu văn bản. Điều này hoạt động tốt đối với màu nền bằng cách chỉ cần chọn frame và màu.

6. Tạo các thành phần

Tạo các thành phần
Tạo các thành phần

Để có thể sử dụng các template của bạn sau này, chúng cần phải là các thành phần liên kết với nhau. Để biến frame thành một thành phần, hãy chọn frame hiện tại và nhấp Cmd + Option + K (Mac) hoặc Ctrl + Alt + K (Windows).

Biến frame thành một thành phần
Biến frame thành một thành phần

Tiêu đề của frame sẽ chuyển từ màu xanh lam sang màu tím với biểu tượng hình kim cương để cho thấy rằng nó hiện là một thành phần. Sau đó, để sao chép frame, hãy nhấp vào Cmd + D (Mac) hoặc Ctrl + D (Windows) một lần và kéo frame mới sang bên phải của frame đầu tiên.

Sao chép frame
Sao chép frame

Tách thành phần của bản sao khỏi bản gốc bằng cách nhấp chuột phải vào tiêu đề của frame mới và chọn Detach instance. Đổi tên slide mới với tiêu đề thích hợp cho bố cục của nó. Thêm thiết kế mới vào slide và sau đó tạo thành phần của riêng nó bằng cách nhấp vào Cmd + Option + K (Mac) hoặc Ctrl + Alt + K (Windows). Quá trình này cần được thực hiện mỗi khi bạn tạo một slide mới.

Khi thiết kế bố cục cho mỗi slide mới, hãy sử dụng văn bản và kiểu màu tạo sẵn của bạn để tiết kiệm thời gian. Hoàn thành quá trình này với bao nhiêu slide cơ sở tùy ý, đảm bảo tất cả chúng đều được đặt tiêu đề với tên mô tả.

7. Cách sử dụng các master slide

Sử dụng các master slide
Sử dụng các master slide

Để sử dụng các slide cho những thiết kế trong tương lai, hãy chọn Page 1 trong menu Pages - với template ở dưới tiêu đề riêng - và tạo một frame có kích thước phù hợp cho bài thuyết trình mới. Sau đó, ở bên trái, hãy nhấp vào Assets > Local Components nơi chứa các template slide của bạn. Kéo các template slide vào frame mới và căn giữa nó. Chỉnh sửa trình giữ chỗ cho nội dung của bạn.

Làm theo quy trình tương tự cho đến khi bài thuyết trình của bạn hoàn tất.

Bạn có thể cung cấp master template của mình cho đồng đội hoặc đồng nghiệp, giữ template đó để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc thậm chí bán chúng dưới dạng gói thiết kế. Mặc dù ban đầu có vẻ khó khăn khi tạo template slide master, nhưng nó sẽ hỗ trợ về mặt năng suất khi bạn thực hiện việc tạo các bài thuyết trình trong tương lai trên Figma, giúp tiết kiệm nhiều thời gian quý báu.

Thứ Năm, 19/05/2022 11:13
52 👨 1.655
0 Bình luận
Sắp xếp theo