Cách thiết lập máy chủ proxy trong Nox App Player

Mặc dù Nox không hỗ trợ các ứng dụng VPN, nhưng nếu bạn đang sử dụng máy chủ proxy để kết nối Internet trên máy chủ, bạn vẫn có thể cấu hình Nox để sử dụng cùng một máy chủ Proxy. Thực hiện theo các bước dưới đây để xem cách cấu hình một máy chủ Proxy trong Nox App Player nhé.

1. Đi tới Android settings > Wi-Fi > nhấn và giữ WiredSSID

Chọn WiredSSID

2. Chọn Modify Network

Chọn Modify Network

3. Chọn hộp Show advanced options và chọn Manual trong danh sách Proxy. Sau đó, nhập tên máy chủ Proxy và số cổng Proxy của bạn. Nhấp vào Save để lưu.

Chọn các thiết lập trong WiredSSID

Vậy là bạn đã thực hiện các bước để thiết lập máy chủ Proxy trong Nox App Player.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 06/09/2017 08:41
33 👨 10.899
0 Bình luận
Sắp xếp theo