Cách dùng hàm VSTACK và HSTACK trong Excel

Bạn muốn biết cách xếp chồng và nối thêm dữ liệu trong Microsoft Excel? Vậy thì hãy cùng nhau học cách dùng các hàm VSTACK và HSTACK trong Microsoft Excel nhé!

Cách dùng hàm Excel

Xếp chồng và cộng thêm dữ liệu cực kỳ quan trọng trong việc biến đổi và phân tích dữ liệu. Những nhiệm vụ này cho phép kết hợp nhiều tệp dữ liệu, hợp nhất các cột hoặc hàng và tạo một cái nhìn thống nhất về thông tin. Điều này có thể được thực hiện bằng hai hàm mạnh mẽ, giúp đơn giản hóa quá trình này. Đó là VSTACK và HSTACK.

Bằng cách dùng các chức năng VSTACK và HSTACK, bạn có thể xếp chồng và chỉnh sửa dữ liệu mà không phải ghi các công thức phức tạp.

Hàm VSTACK và HSTACK trong Excel là gì?

VSTACK và HSTACK là hai hàm Excel mới. Chúng được phát hành dưới dạng các hàm chỉnh sửa văn bản vào năm 2022 và người dùng Microsoft 365 có thể dùng chúng. Ngay cả người dùng Microsoft 365 cấp cơ bản cũng có thể truy cập nó. Những hàm này cũng là một trong số nhiều tính năng của Excel cho web mà có thể được dùng để nâng cao hiệu quả công việc.

Hàm VSTACK (viết tắt của vertical stack), cho phép bạn nối thêm dữ liệu và xếp chồng chúng theo chiều dọc. HSTACK là hàm đối lập với nó, còn được gọi là horizontal stack, cho phép bạn nối thêm dữ liệu theo chiều ngang và xếp chúng cạnh nhau.

Cả hai hàm đều dùng môi trường mảng năng động để bổ sung dữ liệu và xếp chồng chúng vào một mảng riêng và có thể mở rộng. Dữ liệu ở đây có thể là một danh sách, một mảng, dữ liệu từ nhiều sheet, header cụ thể hoặc trên cùng worksheet.

Cách dùng hàm VSTACK trong Excel

Cú pháp hàm VSTACK như sau:

=VSTACK(array1,[array2],...)

Đối số mảng trong cú pháp hàm là các mảng bạn muốn nối theo chiều dọc. Hãy bắt đầu bằng một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn có hai bảng. Mỗi bảng có một số chữ cái và số tương ứng. Để dùng VSTACK:

 1. Trong thanh công thức, viết VSTACK.
 2. Chọn hoặc ghi mảng cho bảng đầu tiên trong hàm và thêm một dấu phẩy. Bảng ở đây là B3:C7.
 3. Theo sau dấu phẩy với mảng cho bảng thứ hai. Ở đây là E3:F7.

Cú pháp cuối cùng là:

=VSTACK(B3:C7,E3:F7)

Cách dùng VSTACK

Bạn cũng có thể dùng hàm này và loại trừ các header. Tại đây, chúng ta có một danh sách tên. Nếu muốn xếp chồng chúng cạnh nhau, hãy làm như sau:

 1. Viết hàm VSTACK.
 2. Trong dấu ngoặc, viết header.
 3. Viết dấu phẩy.
 4. Viết mảng này cho cả hai bảng mà không có header.
=VSTACK({"Name","Age"},B3:C8,B11:C16)

Cách dùng VSTACK đơn giản

Bạn cũng có thể phân loại tên bằng cách kết hợp VSTACK với hàm SORT trong Excel. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách đóng gói dữ liệu trong bảng bằng hàm SORT và VSTACK.

=VSTACK({"Name","Age"},SORT(VSTACK(B3:C8,B11:C16)))

Hướng dẫn dùng VSTACK trong Excel

Cách dùng hàm HSTACK trong Excel

Cú pháp của HSTACK là:

=HSTACK(array1,[array2],...)

Đối số mảng trong cú pháp của hàm này là mảng bạn muốn nối theo chiều ngang. Hãy bắt đầu bằng một ví dụ đơn giản. Ở đây dùng chữ cái và dữ liệu số.

 1. Viết HSTACK trong thanh công thức.
 2. Trong hàm này, chọn hoặc viết các mảng của bảng.

Cú pháp cuối cùng:

=HSTACK(B3:C7,E3:F7)

Cách dùng hàm HSTACK

Giống như VSTACK, bạn có thể dùng HSTACK với các hàm khác, như hàm UNIQUE trong Excel. Hãy xem cách nó hoạt động nhé. Ví dụ ở đây cần một danh sách các giá trị độc đáo từ hai danh sách sô cô la. Bạn có thể đưa HSTACK vào trong các hàm UNIQUE.

=UNIQUE(HSTACK(B4:C8, E4:F8))

Hướng dẫn dùng HTSTACK trong Excel

Trên đây là cách dùng VSTACK và HSTACK trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Tư, 31/05/2023 11:12
42 👨 921
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Hàm Excel