Top 10 công cụ DevOps tốt nhất

Thế giới DevOps đã chuyển mình sang một xu hướng mới trong cách xây dựng và chạy ứng dụng. Những người vừa lập trình, phát triển ứng dụng, vừa quản lý quá trình vận hành cần có những công cụ hiệu quả để tối ưu hóa vòng đời sản phẩm.

DevOps, viết tắt của Development & Operations, là thuật ngữ trong phát triển phần mềm, dùng để chỉ cách thức kết hợp giữa nhà phát triển phần mềm và kỹ sư công nghệ thông tin. Mục đích của DevOps là phối hợp hai nhánh này trong toàn bộ vòng đời của phần mềm, tạo ra một môi trường để xây dựng, thử nghiệm, phát hành, vận hành phần mềm.

Trang StackShare.io, một cộng đồng DevOps chuyên nghiệp đã đưa ra danh sách các công cụ DevOps phổ biến nhất. Người dùng đưa ra tên ứng dụng của họ cùng cấu trúc "stack" của họ và trao đổi về những công cụ mà họ cho là hiệu quả nhất.

Dưới đây là tên của 10 công cụ DevOps tốt nhất.

  1. GitHub
  2. New Relic
  3. Docker
  4. NPM
  5. Bitbucker
  6. Gulp
  7. Webpack
  8. Vagrant
  9. GitLab
  10. Travis CI

DevOps phối hợp quá trình phát triển và vận hành

StackShare.io cho biết có hơn 7.800 "stack" được chia sẻ trên trang web của họ sử dụng GitHub, đây cũng là nền tảng host mã nguồn ứng dụng nắm thế thượng phong. New Relic là nền tảng giúp giám sát và quản lý ứng dụng. Docker là công cụ đóng gói runtime chính với 3.980 "stack".

StackShare.io cũng là nơi đưa ra danh sách những kỹ năng DevOps cần thiết nhất. Docker đứng đầu danh sách những kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần, theo sau là GitHub, Ansible (công cụ IT tự động), Webpack (gom các module) và Gulp (một nền tảng tự động khác).

Thứ Tư, 17/05/2017 17:32
51 👨 1.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo