Cấu hình TCP/IP từ dòng lệnh

Để cấu hình TCP/IP như địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, địa chỉ DNS và WINS và nhiều tùy chọn khác bạn có thể sử dụng Netsh.exe hay lệnh Netsh.

Netsh.exe là một tiện ích dòng lệnh cho phép bạn hiển thị hoặc thay đổi cấu hình mạng (cả ở local lẫn ở xa) của một máy tính đang chạy hiện thời. Netsh.exe cũng cung cấp một tính năng script cho phép bạn chạy một nhóm câu lệnh trong chế độ batch dựa vào một máy tính chỉ rõ. Netsh.exe cũng có thể lưu lại một đoạn mã cấu hình trong một file văn bản cho mục đích lưu trữ hoặc giúp bạn cấu hình các máy chủ khác.

Netsh.exe hiện sẵn có trên Windows 2000 và Windows Server 2003 trở lên. Nếu đang dùng Windows 10, Windows Server 2016 bạn vẫn có thể sử dụng lệnh Netsh bình thường.

Bạn có thể sử dụng công cụ Netsh.exe để thực hiện các công việc sau:

  • Cấu hình giao diện
  • Cấu hình các giao thức routing.
  • Cấu hình filter.
  • Cấu hình routes.
  • Cấu hình cách truy cập từ xa cho các router ở xa phụ thuộc vào Windows, các router này đang chạy trên dịch vụ Routing and Remote Access Server.
  • Hiển thị Cấu hình của router đang chạy hiện thời trên một máy tính bất kì
  • Sử dụng tính năng script để chạy một loạt câu lệnh trong chế độ batch dựa vào một router chỉ rõ.

Bạn có thể làm gì với Netsh.exe

Với netsh.exe bạn có thể dễ dàng dàng xem thiết đặt TCP/IP của mình. Gõ dòng lệnh sau vào trong cmd:

netsh interface ip show config

Với Netsh.exe, bạn có thể dễ dàng cấu hình địa chỉ IP trên máy tính và các thiết đặt TCP/IP khác có liên quan. Ví dụ:

Câu lệnh sau cấu hình giao diện có tên Local Area Connection với địa chỉ IP tĩnh 192.168.0.100, subnet mask của nó là 255.255.255.0, và default gateway là 192.168.0.1:

netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.1 1

Các cài đặt TCP/IP khác:

netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.0.100 index=1
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.0.101 index=2
netsh interface ip set wins "Local Area Connection" static 192.168.0.100

Netsh.exe cũng rất hữu ích trong tình huống như khi bạn có một máy tính xách tay cần để xác định lại vị trí giữa 2 hoặc nhiều văn phòng, trong khi vẫn quản lý một cấu hình địa chỉ IP tĩnh và chỉ rõ. Với Netsh.exe, bạn có thể dễ dàng lưu lại và khôi phục cấu hình mạng thích hợp.

Đầu tiên, kết nối đến máy tính xách tay của bạn đến vị trí #1, sau đó cấu hình bằng tay các thiết đặt yêu cầu (như địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway, DNS và WINS).

Bây giờ, bạn cần export thiết đặt IP hiện tại của bạn ra một file văn bản. Dùng lệnh sau:

netsh -c interface dump > c:'location1.txt

Khi bạn tiến đến vị trí #2, làm giống như thế, chỉ giữ lại thiết đặt mới trên một file khác:

netsh -c interface dump > c:'location2.txt

Bạn có thể tiếp tục với bất kì ví trị nào cần, nhưng chúng ta sẽ giữ cho nó đơn giản và chỉ dùng 2 làm ví dụ.

Bây giờ, bất kì lúc nào bạn cần import thiết đặt IP của bạn và thay đổi nó giữa vị trí #1 và #2, chỉ cần đánh lệnh sau vào trong cmd:

netsh -f c:'location1.txt

hoặc:

netsh -f c:'location2.txt

Bạn cũng có thể dùng tham số EXEC thay cho -F:

netsh exec c:'location2.txt

Netsh.exe cũng có thể được dùng để cấu hình Nic của bạn để tự động nhận địa chỉ IP từ một DHCP server:

netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp

Có phải bạn muốn cấu hình địa chỉ DNS và WINS từ dòng lệnh. Bạn có thể làm điều này. Xem ví dụ dưới đây cho DNS:

netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.0.200

và cái này cho WINS:

netsh interface ip set wins "Local Area Connection" static 192.168.0.200

Hoặc nếu muốn, bạn có thể cấu hình NIC để tự động lấy về thiết đặt DNS của nó.

Như bạn thấy, Netsh.exe có nhiều tính năng rất hữu ích. Ngoài ra nó còn có rất nhiều tùy chọn có giá trị khác đang chờ bạn khám phá.

Thứ Sáu, 27/01/2023 15:20
4,37 👨 25.219
0 Bình luận
Sắp xếp theo