PowerPoint 2019 (Phần 27): Sửa đổi theme

Giả sử bạn thực sự thích phong cách của một theme, nhưng bạn muốn thử nghiệm với các cách phối màu khác nhau. Không thành vấn đề. Bạn có thể phối trộn và kết hợp màu sắc, phông chữ và hiệu ứng để tạo ra một cái nhìn độc đáo cho bài thuyết trình của mình. Nếu kết quả vẫn chưa được như ý muốn, bạn có thể tùy chỉnh theme theo bất kỳ cách nào mình muốn.

Cách chọn màu theme mới

Nếu không thích màu sắc của một theme cụ thể, bạn có thể dễ dàng áp dụng các màu theme mới - mọi thứ khác liên quan đến theme sẽ không thay đổi.

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Variants và chọn Colors.

2. Chọn màu theme mong muốn.

3. Bài thuyết trình sẽ cập nhật để hiển thị các màu theme mới.

Cách tùy chỉnh màu sắc

Đôi khi bạn có thể không thích mọi màu có trong tập hợp các màu theme. Thật dễ dàng để thay đổi một số hoặc tất cả các màu sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

1. Từ tab Design, hãy nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Variants.

2. Chọn Colors, sau đó nhấp vào Customize Colors.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện với 12 màu theme hiện tại. Để chỉnh sửa màu, hãy nhấp vào mũi tên drop-down và chọn một màu khác. Bạn có thể cần nhấp vào More Colors để tìm chính xác màu bạn muốn.

4. Trong trường Name:, nhập tên mong muốn cho các màu theme, sau đó bấm Save.

5. Bài thuyết trình sẽ cập nhật để hiển thị các màu theme tùy chỉnh mới.

Với một số bài thuyết trình, bạn có thể không nhận thấy sự khác biệt đáng kể khi thay đổi màu theme. Ví dụ, nền có kết cấu sẽ không thay đổi khi màu theme được thay đổi. Khi thử các màu theme khác nhau, tốt nhất bạn nên chọn một slide sử dụng nhiều màu để xem các màu theme mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bài thuyết trình của bạn.

Cách chọn phông chữ theme mới

Thật dễ dàng để áp dụng một bộ phông chữ theme mới mà không làm thay đổi giao diện tổng thể của theme. Các phông chữ theme tích hợp được thiết kế để hoạt động tốt với nhau, có thể giúp thống nhất bài thuyết trình của bạn.

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Variants và chọn Fonts.

2. Chọn phông chữ theme mong muốn.

3. Bài thuyết trình sẽ cập nhật để hiển thị các phông chữ theme mới.

Cách tùy chỉnh phông chữ theme

Nếu bạn muốn chọn những phông chữ cụ thể cho bài thuyết trình, thật dễ dàng để chọn phông chữ theme của riêng bạn.

1. Từ tab Design, hãy nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Variants.

2. Chọn Fonts, sau đó bấm vào Customize Fonts.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện với hai phông chữ theme hiện tại. Để thay đổi phông chữ, hãy nhấp vào mũi tên drop-down và chọn phông chữ mong muốn.

4. Trong trường Name:, nhập tên mong muốn cho phông chữ theme, sau đó bấm Save.

5. Bài thuyết trình sẽ cập nhật để hiển thị các phông chữ theme tùy chỉnh mới.

Thay đổi phông chữ theme sẽ không nhất thiết cập nhật tất cả văn bản trong bài thuyết trình. Chỉ văn bản sử dụng phông chữ theme hiện tại mới được cập nhật khi bạn thay đổi phông chữ theme.

Cách chọn các hiệu ứng theme mới

PowerPoint giúp bạn dễ dàng áp dụng những hiệu ứng theme mới, có thể nhanh chóng thay đổi giao diện của các hình dạng trong bài thuyết trình.

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Variants và chọn Effects.

2. Chọn các hiệu ứng theme mong muốn.

3. Bài thuyết trình sẽ cập nhật để hiển thị các hiệu ứng theme mới.

Việc áp dụng các hiệu ứng theme mới sẽ thay đổi những kiểu hình dạng khác nhau từ tab Format khi chỉnh sửa hình dạng hoặc đồ họa SmartArt. Điều quan trọng cần lưu ý là thay đổi này sẽ chỉ áp dụng cho các hình dạng sử dụng Subtle Effect, Moderate EffectIntense Effect.

Các kiểu nền

Để tùy chỉnh thêm các slide của mình, bạn có thể thay đổi màu nền bằng cách chọn một kiểu nền khác. Các kiểu nền có sẵn sẽ khác nhau tùy thuộc vào theme hiện tại.

Cách áp dụng kiểu nền

1. Từ tab Design, hãy nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Variants.

2. Chọn Background Styles.

3. Chọn kiểu mong muốn. Các kiểu có sẵn sẽ thay đổi tùy thuộc vào màu theme hiện tại.

4. Nền mới sẽ xuất hiện trong mỗi slide của bạn.

Nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn nữa đối với nền, hãy nhấp vào lệnh Format Background trên tab Design.

Các theme khác nhau cũng bao gồm những bố cục slide khác nhau và đồ họa nền.

Lưu theme tùy chỉnh

Khi bạn đã tìm thấy cài đặt mình thích, bạn có thể muốn lưu theme để có thể sử dụng nó trong các bài thuyết trình khác. Nếu chỉ muốn sử dụng theme trong bài thuyết trình hiện tại, bạn sẽ không cần phải lưu nó.

Cách lưu một theme

1. Từ tab Design, nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Themes.

2. Nhấp vào Save Current Theme.

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập tên file, sau đó nhấp vào Save.

4. Khi bạn nhấp vào mũi tên drop-down trong nhóm Themes, bạn sẽ thấy theme tùy chỉnh trong Custom.

Các theme tùy chỉnh có một tính năng độc đáo và mạnh mẽ khác. Bất kỳ theme tùy chỉnh nào bạn lưu trong PowerPoint thực sự có thể được sử dụng trong các ứng dụng Microsoft Office khác, bao gồm WordExcel.

Thứ Hai, 25/04/2022 08:56
539 👨 308
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint