PowerPoint 2019 (Phần 29): Link (liên kết)

Bất cứ khi nào sử dụng Internet, bạn đều dùng hyperlink - siêu liên kết (cũng có thể được gọi tắt là link hay liên kết) để điều hướng từ trang web này sang trang web khác. Nếu bạn muốn bao gồm địa chỉ web hoặc địa chỉ email trong bài thuyết trình PowerPoint của mình, bạn có thể chọn định dạng nó dưới dạng một liên kết để một người có thể dễ dàng nhấp vào. Cũng có thể liên kết đến các file và những slide khác trong bài thuyết trình.

Giới thiệu về các liên kết

Liên kết có hai phần cơ bản: Địa chỉ của trang web, địa chỉ email hoặc vị trí khác mà chúng liên kết đến; và văn bản hiển thị, cũng có thể là hình ảnh hoặc hình dạng. Ví dụ, địa chỉ có thể là https://www.youtube.comYouTube có thể là văn bản hiển thị. Trong một số trường hợp, văn bản hiển thị có thể giống với địa chỉ. Khi tạo một liên kết trong PowerPoint, bạn sẽ có thể chọn cả địa chỉ và văn bản hoặc hình ảnh hiển thị.

Cách chèn một liên kết

1. Chọn hình ảnh hoặc văn bản bạn muốn tạo liên kết.

2. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Link. Bạn cũng có thể chuyển đến tab Insert và nhấp vào lệnh Link.

3. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ mở ra.

4. Nếu bạn đã chọn văn bản, các từ sẽ xuất hiện trong trường Text to display ở trên cùng. Bạn có thể thay đổi văn bản này nếu muốn.

5. Nhập địa chỉ bạn muốn liên kết vào trường Address.

6. Bấm OK. Văn bản hoặc hình ảnh bạn đã chọn bây giờ sẽ là một liên kết đến địa chỉ web.

Cách chèn liên kết đến một địa chỉ email

1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Link.

2. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ mở ra.

3. Ở bên trái của hộp thoại, nhấp vào Email Address.

4. Nhập địa chỉ email bạn muốn kết nối vào hộp Email Address, sau đó bấm OK.

PowerPoint thường nhận dạng địa chỉ email và địa chỉ web khi bạn nhập và sẽ tự động định dạng chúng dưới dạng liên kết sau khi bạn nhấn phím Enter hoặc phím cách.

Cách mở và kiểm tra một liên kết

1. Sau khi tạo một liên kết, bạn nên kiểm tra nó. Bấm chuột phải vào liên kết, sau đó bấm Open Link.

2. Trình duyệt web của bạn sẽ mở và sau đó điều hướng đến trang được liên kết. Nếu nó không hoạt động, hãy kiểm tra địa chỉ liên kết xem có lỗi chính tả nào không.

Để mở liên kết trong khi xem slideshow, hãy nhấp vào liên kết.

Cách xóa một liên kết

1. Nhấp chuột phải vào liên kết.

2. Nhấp vào Remove Link.

Các liên kết khác

Trong PowerPoint, bạn có thể sử dụng các link để liên kết đến những tài nguyên không trực tuyến. Để tạo một cách nhanh chóng tham chiếu đến một slide khác trong bài thuyết trình, bạn có thể tạo một liên kết đến slide đó. Nếu cần truy cập file được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn có thể tạo liên kết đến file đó. Ngoài ra, PowerPoint cho phép bạn định dạng hình ảnh và hình dạng dưới dạng liên kết.

Sử dụng hình dạng và hình ảnh làm liên kết

Đôi khi bạn có thể muốn định dạng các đối tượng - bao gồm hình dạng, hộp văn bản và hình ảnh - dưới dạng liên kết. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn đối tượng hoạt động giống như một nút. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào đối tượng mong muốn và chọn Link từ menu xuất hiện. Bấm vào đối tượng trong khi thuyết trình để mở liên kết.

Cách chèn liên kết đến một slide khác

1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Link.

2. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện.

3. Ở bên trái của hộp thoại, nhấp vào Place in this Document.

4. Danh sách các slide khác trong bài thuyết trình sẽ xuất hiện. Bấm vào tên của slide mà bạn muốn liên kết đến.

5. Bấm OK. Văn bản hoặc hình ảnh bây giờ sẽ là một liên kết đến slide bạn đã chọn.

Thêm một liên kết vào một hình dạng tương tự như tạo một nút hành động.

Cách chèn liên kết đến một file khác

1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh đã chọn, sau đó bấm vào Link. Hộp thoại Insert Hyperlink sẽ xuất hiện.

2. Ở bên trái của hộp thoại, nhấp vào Existing File or Webpage.

3. Nhấp vào mũi tên drop-down để duyệt tìm file của bạn.

4. Chọn file mong muốn.

5. Bấm OK. Văn bản hoặc hình ảnh bây giờ sẽ là một liên kết đến file bạn đã chọn.

Nếu bạn muốn hiển thị bài thuyết trình của mình trên một máy tính khác với máy tính bạn đã sử dụng để tạo slide, thì liên kết của bạn đến một file khác có thể không hoạt động. Đảm bảo rằng bạn có một bản sao của file được liên kết trên máy tính bạn đang sử dụng để thuyết trình và luôn kiểm tra xem các link có hoạt động không trước khi thuyết trình.

Thứ Hai, 02/05/2022 11:06
518 👨 490
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint 2019