PowerPoint 2019 (Phần 18): Thêm hoạt ảnh cho văn bản và đối tượng

Trong PowerPoint, bạn có thể tạo hoạt ảnh cho văn bản và các đối tượng như clip art, hình dạng và ảnh. Hoạt ảnh - hay chuyển động - trên slide có thể được sử dụng để thu hút sự chú ý của khán giả vào nội dung cụ thể hoặc để làm cho slide dễ đọc hơn.

4 loại hoạt ảnh

Có một số hiệu ứng hoạt ảnh bạn có thể chọn và chúng được sắp xếp thành 4 loại.

  • Entrance: Những điều này kiểm soát cách đối tượng vào slide.


  • Emphasis: Những hoạt ảnh này xảy ra khi đối tượng ở trên slide, thường được kích hoạt bằng một cú nhấp chuột.


  • Exit: Những điều này kiểm soát cách đối tượng thoát ra khỏi slide.


  • Motion Paths: Các đường này tương tự như hiệu ứng Emphasis, ngoại trừ đối tượng di chuyển trong slide dọc theo một đường dẫn định trước, giống như một vòng tròn.


Cách áp dụng hoạt ảnh cho một đối tượng

1. Chọn đối tượng bạn muốn tạo hoạt ảnh.

2. Trên tab Animations, bấm vào mũi tên drop-down More trong nhóm Animation.


3. Một menu drop-down gồm các hiệu ứng hoạt ảnh sẽ xuất hiện. Chọn hiệu ứng mong muốn.


4. Hiệu ứng sẽ áp dụng cho đối tượng. Đối tượng sẽ có một số nhỏ bên cạnh để nhận biết rằng nó có hoạt ảnh. Trong Slide, một biểu tượng dấu sao cũng sẽ xuất hiện bên cạnh slide.


Ở cuối menu, bạn có thể truy cập các hiệu ứng bổ sung.


Tùy chọn hiệu ứng

Một số hiệu ứng sẽ có các tùy chọn bạn có thể thay đổi. Ví dụ, với hiệu ứng Fly In, bạn có thể kiểm soát hướng đối tượng xuất phát. Các tùy chọn này có thể được truy cập từ lệnh Effect Options trong nhóm Animation.


Cách xóa hoạt ảnh

1. Chọn số nhỏ nằm bên cạnh đối tượng đã được thêm hoạt ảnh.


2. Nhấn phím Delete. Hoạt ảnh sẽ bị xóa.

Hình ảnh động tốt nhất được sử dụng ở mức độ vừa phải. Việc thêm quá nhiều hoạt ảnh có thể làm cho bài thuyết trình của bạn trông không chuyên nghiệp và thậm chí gây mất tập trung cho khán giả. Cân nhắc sử dụng các hình ảnh động tinh tế hoặc hoàn toàn không sử dụng chúng.

Làm việc với hoạt ảnh

Cách thêm nhiều hoạt ảnh vào một đối tượng

Nếu bạn chọn một hoạt ảnh mới từ menu trong nhóm Animation, nó sẽ thay thế hoạt ảnh hiện tại của đối tượng. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ muốn đặt nhiều hoạt ảnh trên một đối tượng, chẳng hạn như hiệu ứng EntranceExit. Để làm điều này, bạn sẽ cần sử dụng lệnh Add Animation, lệnh này sẽ cho phép bạn giữ các hoạt ảnh hiện tại đồng thời thêm những hoạt ảnh mới.

1. Chọn một đối tượng.

2. Nhấp vào tab Animations.

3. Trong nhóm Advanced Animation, bấm vào lệnh Add Animation để xem các hoạt ảnh có sẵn.

4. Chọn hiệu ứng hoạt ảnh mong muốn.


5. Nếu đối tượng có nhiều hiệu ứng, mỗi hiệu ứng sẽ có một số khác nhau. Những con số này cho biết thứ tự mà các hiệu ứng sẽ xảy ra.


Cách sắp xếp lại các hoạt ảnh

1. Chọn số hiệu ứng bạn muốn thay đổi.


2. Từ tab Animations, nhấp vào lệnh Move Earlier hoặc Move Later để thay đổi thứ tự.


Cách sao chép hoạt ảnh với Animation Painter

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn áp dụng các hiệu ứng giống nhau cho nhiều đối tượng. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sao chép các hiệu ứng từ đối tượng này sang đối tượng khác bằng Animation Painter. Ví dụ muốn sao chép hoạt ảnh từ slide này sang slide khác vì chúng có bố cục tương tự nhau.

1. Bấm vào đối tượng có các hiệu ứng bạn muốn sao chép. Ví dụ sẽ nhấp vào phần câu trả lời.


2. Từ tab Animations, bấm vào lệnh Animation Painter.


3. Bấm vào đối tượng bạn muốn sao chép các hiệu ứng. Ví dụ sẽ nhấp vào phần câu trả lời trên slide tiếp theo. Cả hai đối tượng bây giờ đều có hiệu ứng như nhau.


Cách xem trước hoạt ảnh

Mọi hiệu ứng hoạt ảnh bạn đã áp dụng sẽ hiển thị khi bạn phát slideshow. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhanh chóng xem trước các hoạt ảnh cho slide hiện tại mà không cần xem slideshow.

1. Điều hướng đến slide bạn muốn xem trước.

2. Từ tab Animations, nhấp vào lệnh Preview. Các hoạt ảnh cho slide hiện tại sẽ phát.


Animation Pane

Animation Pane cho phép bạn xem và quản lý tất cả các hiệu ứng có trên slide hiện tại. Bạn có thể sửa đổi và sắp xếp lại thứ tự các hiệu ứng trực tiếp từ Animation Pane, điều này đặc biệt hữu ích khi bạn có một số hiệu ứng.

Cách mở Animation Pane

1. Từ tab Animations, bấm vào lệnh Animation Pane.


2. Animation Pane sẽ mở ra ở phía bên phải của cửa sổ. Nó sẽ hiển thị tất cả các hiệu ứng cho slide hiện tại theo thứ tự mà chúng xuất hiện.


Nếu bạn có một số đối tượng hoạt ảnh, có thể hữu ích khi đổi tên chúng trước khi sắp xếp lại trong Animation Pane. Bạn có thể đổi tên chúng trong Selection Pane. Để mở Selection Pane, hãy bấm vào một đối tượng, sau đó từ tab Format, bấm Selection Pane. Nhấp đúp vào tên của một đối tượng để đổi tên nó.


Cách sắp xếp lại thứ tự các hiệu ứng từ Animation Pane

1. Trên Animation Pane, nhấp và kéo một hiệu ứng lên hoặc xuống.


2. Các hiệu ứng sẽ tự sắp xếp lại.

Cách xem trước các hiệu ứng từ Animation Pane

1. Từ Animation Pane, nhấp vào nút Play.


2. Các hiệu ứng cho slide hiện tại sẽ phát. Ở phía bên phải của Animation Pane, bạn sẽ có thể thấy timeline hiển thị tiến trình qua từng hiệu ứng.


Nếu timeline không hiển thị, hãy nhấp vào mũi tên drop-down cho một hiệu ứng, sau đó chọn Show Advanced Timeline.


Cách thay đổi tùy chọn bắt đầu của một hiệu ứng

Theo mặc định, một hiệu ứng bắt đầu phát khi bạn bấm chuột trong khi trình chiếu. Nếu bạn có nhiều hiệu ứng, bạn sẽ cần nhấp nhiều lần để bắt đầu từng hiệu ứng riêng lẻ. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi tùy chọn bắt đầu cho từng hiệu ứng, bạn có thể có các hiệu ứng tự động phát cùng lúc hoặc từng cái một.

1. Từ Animation Pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên drop-down sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.


2. Nhấp vào mũi tên drop-down và chọn một trong ba tùy chọn bắt đầu mong muốn. Start on Click sẽ bắt đầu hiệu ứng khi nhấp chuột, Start With Previous sẽ bắt đầu hiệu ứng cùng lúc với hiệu ứng trước đó và Start After Previous sẽ bắt đầu hiệu ứng khi hiệu ứng trước đó kết thúc.


Khi bạn xem trước các hoạt ảnh, tất cả các hiệu ứng sẽ tự động phát qua. Để kiểm tra các hiệu ứng được đặt thành Start on Click, bạn sẽ cần phát slideshow.

Hộp thoại Effect Options

Từ Animation Pane, bạn có thể truy cập hộp thoại Effect Options, hộp thoại này chứa các tùy chọn nâng cao hơn mà bạn có thể sử dụng để điều chỉnh hoạt ảnh của mình.

Cách mở hộp thoại Effect Options

1. Từ Animation Pane, chọn một hiệu ứng. Một mũi tên drop-down sẽ xuất hiện bên cạnh hiệu ứng.

2. Nhấp vào mũi tên drop-down, sau đó chọn Effect Options...


3. Hộp thoại Effect Options sẽ xuất hiện. Nhấp vào menu drop-down và chọn hiệu ứng mong muốn. Bạn có thể thêm âm thanh vào hoạt ảnh, thêm hiệu ứng sau khi hoạt ảnh kết thúc hoặc tạo hoạt ảnh văn bản theo một trình tự khác.


Một số hiệu ứng có các tùy chọn bổ sung mà bạn có thể thay đổi. Những điều này sẽ khác nhau tùy thuộc vào hiệu ứng bạn đã chọn.

Cách thay đổi thời gian hiệu ứng

1. Từ hộp thoại Effect Options, chọn tab Timing.


2. Từ đây, bạn có thể thêm thời gian trễ trước khi hiệu ứng bắt đầu, thay đổi thời gian của hiệu ứng và kiểm soát xem hiệu ứng có lặp lại hay không.


Thứ Sáu, 15/04/2022 09:50
515 👨 466
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint 2019