PowerPoint 2019 (Phần 17): Căn chỉnh, sắp xếp và nhóm các đối tượng

Trong PowerPoint, mỗi slide có thể có nhiều mục, chẳng hạn như ảnh, hình dạng và hộp văn bản. Bạn có thể điều chỉnh các đối tượng theo cách bạn muốn bằng cách căn chỉnh, sắp xếp, nhóm và xoay chúng theo nhiều cách khác nhau.

Căn chỉnh các đối tượng

Khi bạn di chuyển các đối tượng trong PowerPoint, các đường chuẩn căn chỉnh và giãn cách sẽ xuất hiện dưới dạng những đường đứt nét và mũi tên màu cam xung quanh các đối tượng để giúp bạn căn chỉnh chúng. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều đối tượng trên một slide, có thể khó khăn và tốn thời gian để căn chỉnh chúng một cách hoàn hảo. May mắn thay, PowerPoint có một số lệnh căn chỉnh cho phép bạn dễ dàng sắp xếp và định vị các đối tượng.


Cách căn chỉnh hai hoặc nhiều đối tượng

1. Chọn các đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, hãy giữ phím Shift trong khi nhấp. Tab Format sẽ xuất hiện.


2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Align, sau đó chọn Align Selected Objects.


3. Nhấp lại vào lệnh Align, sau đó chọn một trong 6 tùy chọn căn chỉnh.


4. Các đối tượng sẽ căn chỉnh dựa trên tùy chọn bạn đã chọn.


Cách căn chỉnh các đối tượng trong slide

Đôi khi bạn có thể muốn căn chỉnh một hoặc nhiều đối tượng đến một vị trí cụ thể trong slide, chẳng hạn như ở trên cùng hoặc dưới cùng. Bạn có thể làm điều này bằng cách chọn tùy chọn Align to Slide trước khi căn chỉnh các đối tượng.

1. Chọn các đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, hãy giữ phím Shift trong khi nhấp.


2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Align, sau đó chọn Align to Slide.


3. Nhấp lại vào lệnh Align, sau đó chọn một trong 6 tùy chọn căn chỉnh.


4. Các đối tượng sẽ căn chỉnh dựa trên tùy chọn bạn đã chọn.


Cách giãn cách đồng đều các đối tượng

Nếu bạn đã sắp xếp các đối tượng trong một hàng hoặc cột, bạn có thể muốn chúng cách đều nhau một khoảng để trông gọn gàng hơn. Bạn có thể làm điều này bằng cách giãn cách các đối tượng theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

1. Chọn các đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, hãy giữ phím Shift trong khi nhấp.

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Align, sau đó chọn Align to Slide hoặc Align Selected Objects.


3. Nhấp lại vào lệnh Align, sau đó chọn Distribute Horizontally hoặc Distribute Vertically từ menu drop-down xuất hiện.


4. Các đối tượng sẽ được giãn cách đồng đều.


Nhóm các đối tượng

Bạn có thể muốn nhóm nhiều đối tượng thành một để chúng sẽ ở cùng nhau nếu được di chuyển hoặc thay đổi kích thước. Điều này thường dễ dàng hơn việc chọn tất cả các đối tượng mỗi khi bạn muốn di chuyển chúng.

Hình ảnh, hình dạng, clip art và hộp văn bản đều có thể được nhóm lại; tuy nhiên, trình giữ chỗ thì không. Nếu bạn định nhóm ảnh, hãy sử dụng một trong các lệnh trong nhóm Images trên tab Insert để chèn ảnh thay vì biểu tượng ảnh bên trong trình giữ chỗ.


Cách nhóm các đối tượng

1. Chọn các đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Để chọn nhiều đối tượng cùng một lúc, hãy giữ phím Shift trong khi nhấp. Tab Format sẽ xuất hiện.


2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Group, sau đó chọn Group.


3. Các đối tượng đã chọn bây giờ sẽ được nhóm lại. Sẽ có một hộp duy nhất với các handle điều chỉnh kích cỡ xung quanh toàn bộ nhóm để cho thấy rằng chúng là một nhóm. Bây giờ, bạn có thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước tất cả các đối tượng cùng một lúc.


Nếu bạn muốn chỉnh sửa hoặc di chuyển một trong các đối tượng của nhóm, hãy nhấp đúp để chọn đối tượng. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa hoặc di chuyển nó đến vị trí mong muốn.


Nếu bạn chọn các đối tượng và lệnh Group bị vô hiệu hóa, có thể là do một trong các đối tượng nằm bên trong trình giữ chỗ. Nếu điều này xảy ra, hãy thử chèn lại hình ảnh bằng cách sử dụng lệnh Pictures trên tab Insert.


Cách hủy nhóm các đối tượng

1. Chọn nhóm đối tượng bạn muốn tách nhóm.

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Group, sau đó chọn Ungroup.


3. Các đối tượng sẽ được hủy nhóm.

Sắp xếp các đối tượng

Ngoài việc căn chỉnh các đối tượng, PowerPoint còn cung cấp cho bạn khả năng sắp xếp các đối tượng theo một thứ tự cụ thể. Thứ tự rất quan trọng khi hai hoặc nhiều đối tượng chồng lên nhau vì nó sẽ xác định đối tượng nào ở phía trước hay phía sau.

Tìm hiểu về các level

Khi các đối tượng được chèn vào một slide, chúng sẽ được đặt trên những level theo thứ tự mà chúng được chèn vào slide. Ví dụ đã vẽ một mũi tên ở level cao nhất, nhưng có thể thay đổi level để đặt nó phía sau các đối tượng khác.


Cách thay đổi thứ tự tăng/giảm một level

1. Chọn một đối tượng. Tab Format sẽ xuất hiện.


2. Từ tab Format, nhấp vào lệnh Bring Forward hoặc Send Backward để thay đổi thứ tự của đối tượng tăng/giảm một level. Nếu có nhiều đối tượng trên slide, bạn có thể cần phải nhấp vào lệnh nhiều lần để đạt được thứ tự mong muốn.


3. Các đối tượng sẽ được sắp xếp lại.


Cách đưa một đối tượng ra phía trước hoặc phía sau

Nếu bạn muốn di chuyển một đối tượng ra phía sau hoặc phía trước một số đối tượng khác, đưa nó ra trước hoặc ra sau sẽ nhanh hơn việc nhấp vào các lệnh sắp xếp nhiều lần.

1. Chọn một đối tượng.

2. Từ tab Format, hãy nhấp vào mũi tên drop-down Bring Forward hoặc Send Backward.


3. Từ menu drop-down, chọn Bring to Front hoặc Send to Back.


4. Các đối tượng sẽ được sắp xếp lại.

Nếu bạn có nhiều đối tượng được đặt chồng lên nhau, có thể khó chọn một đối tượng riêng lẻ. Bảng điều khiển Selection cho phép bạn dễ dàng kéo một đối tượng đến một vị trí mới. Để truy cập Selection, hãy nhấp vào Selection Pane trên tab Format.


Xoay các đối tượng

Nếu cần, bạn có thể xoay một đối tượng sang trái hoặc phải hay lật nó theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Cách xoay một đối tượng

1. Chọn một đối tượng. Tab Format sẽ xuất hiện.


2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Rotate. Một menu drop-down sẽ xuất hiện.

3. Chọn tùy chọn xoay mong muốn.


4. Đối tượng sẽ xoay theo ý bạn muốn.


Thứ Năm, 14/04/2022 09:59
524 👨 2.346
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint 2019