Hướng dẫn tạo tài khoản cho con trên Học liệu Sách mềm

Học liệu Sách Mềm bao gồm sách bài tập, sách tham khảo phổ thông và các học liệu giáo dục khác, được tích hợp với công cụ quản lý lớp học, tạo để kiểm tra, giúp giáo viên giao bài tập, quản lý học sinh ngay trên hệ thống. Và phụ huynh hoàn toàn có thể tạo tài khoản cho con trên hệ thống Học liệu Sách Mềm để không phải dùng nhiều email đăng ký. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tạo tài khoản cho con trên Học liệu Sách Mềm.

Cách tạo tài khoản cho con trên Học liệu Sách Mềm

Bước 1:

Trước hết chúng ta truy cập vào trang web Học liệu Sách Mềm theo link dưới đây.

Bước 2:

Tiếp đến phụ huynh đăng nhập tài khoản của mình, ở đây chúng ta sẽ chọn cách thức đăng nhập tài khoản, có thể dùng ngay tài khoản Sách mềm mà phụ huynh đã tạo trước đó.

Tài khoản Học liệu Sách Mềm

Bước 3:

Sau khi đăng nhập thành công tài khoản để truy cập vào trang web Học liệu Sách mềm, tại giao diện trang bạn nhấn chọn Thông tin tài khoản.

Thông tin tài khoản Học liệu Sách Mềm

Bước 4:

Chuyển sang giao diện mới, người dùng nhấn chọn vào nút Tạo tài khoản cho con.

Tạo tài khoản cho con trên Học liệu Sách Mềm

Tiếp tục nhấn chọn vào nút Thêm tài khoản con để thực hiện tạo tài khoản.

Thêm tài khoản con Học liệu Sách Mềm

Bước 5:

Hiển thị giao diện điền thông tin. Chúng ta sẽ điền tất cả thông tin của con em mình vào giao diện này. Điền xong thông tin thì chúng ta nhấn vào Tạo tài khoản ở bên dưới.

Tạo tài khoản con trên Học liệu Sách Mềm

Như vậy tài khoản của con đã được tạo thành công trên trang web Học liệu Sách mềm. Bây giờ phụ huynh nhấn chọn vào Đăng xuất và đăng nhập lại để vào tài khoản của con. Chúng ta có thể thêm nhiều tài khoản của con trên hệ thống Học liệu Sách mềm.

Đăng nhập tài khoản con trên Học liệu Sách Mềm

Bước 6:

Chúng ta sẽ nhấn vào mục Tài khoản con do phụ huynh tạo.

Tài khoản con trên Học liệu Sách Mềm

Sau đó điền thông tên là tên đăng nhập và mật khẩu rồi nhấn chọn vào nút Đăng nhập để đăng nhập tài khoản của con là được.

Thông tin tài khoản con trên Học liệu Sách Mềm

Thứ Bảy, 17/09/2022 20:39
41 👨 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo