Cách nhập mã Morse trong ứng dụng Gboard

Mã Morse là ngôn ngữ của hai tín hiệu riêng biệt, được kết hợp theo nhiều cách khác nhau để biểu thị mỗi chữ cái bằng tiếng Anh. Điều đó có nghĩa là mã morse cho phép bạn nhập toàn bộ câu chỉ bằng hai nút.

Gboard đã làm cho quá trình này thậm chí đơn giản hơn. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để nhập mã Morse nếu vì một số lý do nào đó, bạn không thể nhập trên Gboard thông thường.

Thiết lập Gboard Morse

Mở danh sách Settings của điện thoại Android.

Cuộn xuống cho đến khi bạn đến tùy chọn System và nhấp vào nó.

Sau đó chọn Languages and Input.

Chọn Languages and Input
Chọn Languages and Input

Cuộn qua danh sách các tùy chọn cho đến khi bạn thấy tùy chọn Virtual Keyboard. Chọn tùy chọn và trên trang tiếp theo, chọn Gboard.

Điều này sẽ mở danh sách Settings cho các tùy chọn liên quan đến chức năng của ứng dụng Gboard.

Chọn tùy chọn Languages từ danh sách, sẽ đưa bạn đến trang được sử dụng để quyết định loại bàn phím ảo nào sẽ được thêm vào danh sách.

Chọn ngôn ngữ tiếng Anh (English) bằng cách nhấn vào nó để hiển thị một trang mới, với nhiều loại bố cục bàn phím tiếng Anh khác nhau để chọn, như QWERTY hoặc QWERTZ.

Cuộn qua các kiểu bố cục cho đến khi bạn thấy tùy chọn có tiêu đề Morse Code.

Cuộn qua các kiểu bố cụ
Cuộn qua các kiểu bố cụ

Chọn tùy chọn này và nhấn vào Done. Bàn phím mã Morse hiện đã được thêm vào ứng dụng Gboard.

Bật tính năng nhắn tin bằng mã Morse

Mở một ứng dụng yêu cầu gõ, rồi đưa Gboard lên màn hình.

Gần cuối Gboard là biểu tượng Globe. Nhấn xuống biểu tượng này trong vài giây để hiển thị danh sách các tùy chọn cho loại bàn phím bạn muốn sử dụng.

Một trong các tùy chọn sẽ dành cho bàn phím mã Morse. Chọn tùy chọn này và màn hình Gboard sẽ thay đổi, xóa các chữ cái và số, rồi chia bàn phím thành hai phần bằng nhau. Chạm vào một trong hai phần của Gboard sẽ gửi một trong hai tín hiệu Morse.

Bật tính năng nhắn tin bằng mã Morse
Bật tính năng nhắn tin bằng mã Morse

Bây giờ, bạn có thể nhấn vào hai phần của bàn phím để nhập tín hiệu Morse. Các tín hiệu này sau đó sẽ được chuyển đổi thành bảng chữ cái và số, hiển thị ở đầu ứng dụng trong thanh gợi ý. Bạn có thể gõ toàn bộ câu theo cách này.

Tùy chỉnh bàn phím

Bạn có thể tùy chỉnh thêm bàn phím mã Morse bằng cách quay lại System, rồi chọn Languages and Input. Nhấn vào Virtual Keyboard, rồi chọn Gboard, ngôn ngữ bạn chọn và cuối cùng là Morse Code.

Cuộn xuống cuối trang để xem danh sách các tùy chọn tùy chỉnh bao gồm:

  • Character/Word Timeout: Thay đổi thời gian Gboard mất bao lâu để chuyển đổi chuỗi mã Morse thành một chữ cái và để các chữ cái đó được chuyển đổi thành từ.
  • Repeat Keystrokes: Điều này cho phép bạn lặp lại tổ hợp phím sau khi một khoảng thời gian nhất định trôi qua, trong lúc bạn nhấn nút.
  • Sound on Keypress: Các phím sẽ tạo ra âm thanh khi bạn nhấn chúng.
  • Mini Keyboard Height: Điều khiển kích thước của bàn phím ảo.

Tính năng bàn phím mã Morse của Gboard là một cách thú vị để thực hành và cho trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng mã Morse. Quan trọng hơn, đây có thể là một cách tốt để những người gặp phải một số khiếm khuyết về tay gửi tin nhắn điện thoại thông qua các phương tiện đơn giản. Chỉ cần một chút luyện tập và kiên nhẫn để làm quen với việc giao tiếp trực tuyến thông qua mã Morse.

Thứ Ba, 11/02/2020 08:16
4,73 👨 615
0 Bình luận
Sắp xếp theo