Google thêm tính năng truy cập Gmail Offline trong Chrome

Quản trị mạng - Người dùng trình duyệt Chrome sẽ có thể truy cập Gmail khi không cần kết nối Internet vào thứ Tư tới đây và cũng sẽ có nhiều tính năng offline thú vị đối với Docs và Calendar trong tuần này, công ty Google vừa tuyên bố như vậy.

Người dùng chỉ cần cài đặt các ứng dụng truy cập offline từ Chrome Web Store để bổ sung thêm các tính năng này cho trình duyệt của họ. Ứng dụng được gọi là Gmail Offline và dựa trên ứng dụng Gmail cho các máy tính bảng tablet, có thể làm việc tốt trong trạng thái kể cả có truy cập Internet hay không có. Bên cạnh đó Docs và Calendar cũng có ứng dụng truy cập offline của riêng mỗi sản phẩm trên Chrome Web Store.

Khả năng offline sẽ có sẵn cho những người sử dụng Gmail, Docs và Calendar cũng như các tổ chức sử dụng bộ Google Apps trong các viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Sau khi cài đặt, các ứng dụng offline sẽ tạo một biểu tượng trong giao diện trình duyệt để có thể khởi chạy khi người dùng không online. Ứng dụng Gmail sẽ có giao diện người dùng khác biệt với giao diện web của Gmail, trong khi đó các ứng dụng Docs và Calendar sẽ kích hoạt giao diện ứng dụng web của nó và làm việc ở chế độ background.

Trong cả ba trường hợp này, người dùng đều có thể truy cập vào tập các tính năng của các ứng dụng web. Ví dụ, trong Docs, người dùng có thể xem tài liệu và bảng tính, tuy nhiên không thể chỉnh sửa các tài liệu này. Trong Calendar, người dùng có thể xem các sự kiện và trả lời các cuộc gặp.

Trước đây, Google đã cho phép truy cập offline đối với các ứng dụng này thông qua plug-in trình duyệt Gears của hãng, tuy nhiên công ty này sau đó đã ngừng phát triển nó vào năm ngoái. Mặc dù vậy người dùng vẫn có thể sử dụng Gmail và Calendar offline thông qua Gears trong Internet Explorer 8 và Firefox 3.6, nhưng không thể sử dụng Docs.

Google mới tập trung vào HTML5 nhằm cung cấp sự truy cập offline cho các ứng dụng web của hãng. Tuy nhiên công ty này đã lên kế hoạch sẽ cung cấp sự hỗ trợ offline cho nhiều ứng dụng khác ngoài Gmail, Docs và Calendar cũng như muốn tạo khả năng offline có sẵn trong các trình duyệt khác.

Thứ Ba, 06/09/2011 15:23
31 👨 724
0 Bình luận
Sắp xếp theo