Cách thay Notepad bằng Notepad++ trong Windows

Notepad++ 7.5.9 ra đời mang đến tính năng mới cho người dùng Windows, thay thế công cụ soạn thảo văn bản mặc định trên Windows - Notepad, vốn là công cụ mặc định của hệ thống.

Dù người dùng vẫn có thể liên kết một số định dạng tập tin với Notepad++ để mở bằng công cụ này nhưng trước nay, vẫn chưa có lựa chọn nào cho phép thay thế Notepad (với tư cách là công cụ soạn thảo mặc định) trong hoặc sau quá trình cài đặt Notepad++.

Notepad++ là công cụ soạn thảo mạnh mẽ, có nhiều tính năng mà Notepad không có như mở tập tin văn bản lớn hay khả năng tìm kiếm, thay thế hữu ích. Bạn có thể dùng Notepad++ cho các tính năng nâng cao như tìm văn bản trong tất cả các tập tin của thư mục hay hỗ trợ plugin để mở rộng tính năng.

Microsoft có thêm một số tính năng trong Notepad phiên bản gần đây của Windows 10 như hỗ trợ phần đuôi của dòng code mở rộng hay phóng to văn bản, khả năng thay thế tốt hơn. Nhưng Notepad++ 7.5.9 lại có thêm lựa chọn thay đổi điều đó.

Tính năng không được bật tự động mà phải chạy từ cửa sổ CMD. Lưu ý là lệnh dưới đây có chứa thông tin đường dẫn. Bạn có thể sao chép và dán nếu đã cài Notepad++ trong địa chỉ mặc định, nếu không thì sẽ cần phải chỉnh sửa.

Bước 1 - Mở Start Menu của hệ thống

Bước 2 - Gõ cmd.exe rồi click chuột phải vào cmd.exe và chọn Run as Administrator hoặc giữ phím Ctrl và Shift rồi chọn cmd.exe

Bước 3 - Xác nhận thông báo hiện ra

Bước 4 - Cửa sổ CMD hiện ra sẽ bắt đầu bằng Administrator, cho biết đây là CMD đã được nâng quyền

Bức 5 - Nếu chạy bản Notepad++ 32-bit, bạn chạy lệnh dưới đây

reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe" /v "Debugger" /t REG_SZ /d "\"%ProgramFiles(x86)%\Notepad++\notepad++.exe\" -notepadStyleCmdline -z" /f

Bước 6 - Nếu dùng bản Notepad++ 64-bit, bạn chạy lệnh dưới đây

reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe" /v "Debugger" /t REG_SZ /d "\"%ProgramFiles%\Notepad++\notepad++.exe\" -notepadStyleCmdline -z" /f

Bước 7 - Bây giờ bạn sẽ nhận được thông báo hoàn thiện thành công.

Giao diện cửa sổ dòng lệnh đổi Notepad sang Notepad++
Giao diện cửa sổ dòng lệnh đổi Notepad sang Notepad++

Lệnh này sẽ thay đổi thông tin trên Windows Registry, đổi trình soạn thảo Notepad mặc định bằng Notepad++. Nếu muốn hủy thay đổi, bạn làm theo các bước như trên nhưng sử dụng lệnh dưới đây

reg delete "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\notepad.exe" /v "Debugger" /f

Xem thêm:

Thứ Ba, 30/10/2018 17:05
51 👨 4.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo