Internet và WWW khác nhau như thế nào?

Internet được xem là “mạng lưới khổng lồ”

Internet được xem là “mạng lưới khổng lồ”. Thực chất nó là cầu nối giữa hàng triệu mạng máy tính nhỏ hơn nằm rải rác trên toàn cầu. Các mạng lưới này được kết nối với nhau bằng các loại cáp trên mặt đất, cáp ngầm, liên kết vệ tinh, …Trong khi đó, World Wide Web hay WWW là bộ sưu tập tất cả các thông tin có sẵn trên mạng Internet. Vì vậy, tất cả các văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trực tuyến - tất cả điều này tạo thành WWW. 

1. Internet là gì?

Internet được xem là “mạng lưới khổng lồ”. Thực chất nó là cầu nối giữa hàng triệu mạng máy tính nhỏ hơn nằm rải rác trên toàn cầu. Các mạng lưới này được kết nối với nhau bằng các loại cáp trên mặt đất, cáp ngầm, liên kết vệ tinh, …

Từ "Internet" đề cập đến tất cả các cơ sở hạ tầng phần cứng hiện tại trong hệ thống mạng. Phần cứng này bao gồm hệ thống máy tính, router, dây cáp, bridges, máy chủ, các tháp di động, vệ tinh và các phần khác.

Tất cả các phần của phần cứng hoạt động theo giao thức Internet Protocol (IP). Các thiết bị máy tính khác nhau trên Internet được xác định bởi địa chỉ IP của chúng.

Phân biệt Internet và WWW

2. World Wide Web (WWW) là gì?

World Wide Web hay WWW là bộ sưu tập tất cả các thông tin có sẵn trên mạng Internet. Vì vậy, tất cả các văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trực tuyến - tất cả điều này tạo thành WWW. Hầu hết các thông tin này được truy cập thông qua các trang web và chúng ta xác định các trang web bằng tên miền của trang. Trong WWW có một số lượng lớn các thông tin có sẵn. Chỉ có một phần nhỏ của các thông tin này là có thể tìm kiếm thông qua công cụ tìm kiếm phổ biến như Google. Tuy nhiên, hầu hết các thông tin nằm trong Deep WebDark Web.

WWW sử dụng giao thức http để truy cập thông tin từ các máy chủ khác nhau. Thông tin được gửi dưới dạng các trang web được tổ chức theo hình thức của trang web. Các trang web khác nhau có mối liên kết với nhau thông qua các hyperlink (siêu liên kết). Các trang web và các mẩu thông tin khác nhau trên WWW được xác định bởi địa chỉ Uniform Resource Locator (URL) của trang web.

3. Bảng so sánh sự khác nhau giữa Internet và WWW

  Internet WWW
 1

Internet có nguồn gốc vào cuối năm 1960.

Nhà khoa học Anh Tim Berners-Lee phát minh ra World Wide Web năm 1989.
 2 Bản chất của Internet là phần cứng. Bản chất của WWW là phần mềm.
 3 Internet bao gồm máy tính, router, dây cáp, bridges, máy chủ, các tháp di động, vệ tinh,....

WWW bao gồm các thông tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.

 4 Phiên bản đầu tiên của Internet được gọi là ARPANET. Ban đầu WWW được gọi là NSFNET.
 5 Internet hoạt động trên cơ sở các giao thức Internet Protocol (IP). WWW hoạt động trên cơ sở của Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).
 6  Internet độc lập, không phụ thuộc. WWW đòi hỏi Internet để tồn tại.
 7 Internet là cha đẻ của WWW. WWW là một tập hợp con của Internet. Ngoài việc hỗ trợ WWW, cơ sở hạ tầng phần cứng của Internet được sử dụng cho những phần khác (ví dụ FTP, SMTP).
 8 Thiết bị máy tính được xác định bởi địa chỉ IP.

Các mẩu thông tin được xác định bởi Uniform Resource Locator (URL).

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ!

Thứ Bảy, 21/07/2018 09:52
4221 👨 11.474