Photoshop CS: Cách tạo và sử dụng Brush (Phần 1)

Làm việc với brushes là một phần quan trọng không thể thiếu trong sử dụng công cụ PaintingEditing. Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách tạo và sử dụng những brush đơn giản trong Photoshop.

I. Sử dụng brushes trong thư viện mẫu brushes của Photoshop

- Chọn công cụ Brush


Hình 1

- Trên thanh "Options" sẽ xuất hiện các tính chất của brush.


Hình 2

- Click vào mũi tên nhỏ xổ xuống để lựa chọn những nét bút brush thích hợp.


Hình 3

+ Master diameter: chọn nét bút to hay nhỏ
+ Hardness: chọn nét bút thô,cứng hay thanh, mềm.
+ Click vào biểu tượng nút tròn có tam giác, sẽ xuất hiện một cửa sổ chứa tổ hợp tên của các nét brush (như brush tự nhiên, brush hình vuông...)

Bạn có thể chọn cho mình nhưng nét bút phù hợp.

II. Sử dụng bảng mầu Brushes (Brushes Palette)

- Để mờ được brushes palette bạn có thể thực hiện 2 cách:

+ Window -> Brushes
+ Click Toggle the brushes palette nằm phía bên phải trên thanh Options


Hình 4

- Tính năng các lựa chọn trên Brushes Palette.


Hình 5

Brushes palette với những lựa chọn hình mẫu nét brush được thể hiện như sau:

  • A: khóa một thuộc tính
  • B: Mở thuộc tính
  • C: Lựa chọn nét brush
  • D: Vùng tổng hợp các thuộc tính
  • E: Menu pop-up lựa chọn các bursh khác nhau.
  • F: Hình dạng các nét bút (nó chỉ hiển thị khi bạn chọn "Brush tip Shape")
  • G: lựa chọn thuộc tính riêng cho từng brush
  • H: Xem trước các brush

III. Bài tập ứng dụng

1. Sử dụng các temp brush có trong photoshop.

Bài 1. Vẽ hoa hồng.

- Mở một tài liệu mới với kích thướng 500 x 500 px. nền mầu trắng (#ffffff)

- Chọn Brush Tool

- Mở Brushes palette -> click menu pop-up -> chọn Special effect brushes

- Click chọn brush hoa hồng, đặt các thuộc tình theo hình sau


Hình 7

- Tạo một layer mới (Layer -> new -> layer)

- Nhấn phím "D" để trở về chế độ mầu ForegroundBackground mặc định (đen và trắng)


Hình 7.1

- Vẽ brush hoa hồng lên layer new (bạn nhớ chỉ 1 lần click chuột) - đặt tên cho layer này là "hoahong"


Hình 8

- Bắt đầu tô mầu cho hoa hồng (ở đây tôi thích hoa hồng mầu xanh, vì chưa một lần nhìn thấy hoa thực ngoài đời. bạn có thể chọn mầu bạn thích khi tô cho bông hoa hồng của bạn)

- Chuột phải "layer hoahong" -> chọn Blending options:

- Thiết lập các thuộc tính Inner Shadow, và Outer Glow như các hình sau


Hình 9


Hình 10

Bạn nhớ đặt Blend mode: Normal. và Color của Inner shadowOuter Glow giống nhau để tạo độ sáng,mịn của các cánh hồng (ví dụ này tôi đặt color : #241AFC), kết quả bạn được:


Hình 11

Bài 2: Vẽ Hoa tuyết:

- Mở một tài liệu mới 400 x 400 px, nền mầu đen (#000000)

- Chọn Brush tool

- Mở Brushes palette -> menu pop-up -> chọn Assorted brushes

- Chọn brush hoa tuyết

- Chọn các thuộc tính như sau


Hình 12

- Ấn phím "D" -> ấn phím "X" chuyển chế độ mầu foreground và background là trắng - đen

- Tạo layer mới, đặt tên là "hoatuyet"

- Vẽ brush hoatuyet lên layer (Click một lần chuột)


Hình 13

- Chuột phải "layer hoatuyet" -> chọn Blending options

- Đặt thuộc tính Inner shadow như sau - mục đích làm sáng bông hoa tuyết


Hình 14

- Filter -> blur -> radial blur -> thiết lập thuộc tính


Hình 15

Bạn có thể lập lại bước Radial blur bằng ấn tổ hợp phím "Ctrl + F"


Hình 16

- Click Effects nằm dưới layer hoatuyet -> mở layer style


Hình 17

- Đặt thuộc tính outer glow cho layer hoatuyet như hình sau


Hình 18

- Và kết quả:


Hình 19

Bài 3: Vẽ chiếc lá.

- Các bước trên lập lại bài 1, 2

- Chọn thuộc tính Inner Shadow, và Outer Glowcho brush chiếc lá như sau


Hình 20

- Kết quả:


Hình 21

-------------------------------
Ngọc Lan
(Dịch bài từ bộ Help Photoshop, và thực hiện thao tác các ứng dụng minh họa)
(Còn nữa)

Thứ Tư, 30/03/2016 16:42
2,311 👨 68.556
0 Bình luận
Sắp xếp theo