Microsoft ra mắt trang trợ giúp Windows UserVoice cho Windows 10

Bạn cần trợ giúp sử dụng Windows 10? Từ hôm nay người dùng đã có thể truy cập vào trang Windows UserVoice chính thức để nhận được các sự trợ giúp cũng như góp ý cá nhân về hệ điều hành Windows 10.

Microsoft ra mắt trang trợ giúp Windows UserVoice cho Windows 10

Nếu bạn chưa biết thì UserVoice là một nền tảng thông tin phản hồi mà Microsoft đã sử dụng trong những năm qua cho Windows Phone, Xbox Music, Cortana và các sản phẩm khác. Trang Windows UserVoice là một trang web tương đối mới, nơi bạn có thể phản hồi, đặt câu hỏi hay góp ý cho các phiên bản build Windows tiếp theo.

Truy cập trang Windows UserVoice tại đây:

Một số trang Microsoft User Voice có thể bạn chưa biết:

  • Beta apps for Lumia lumiabetaapps.uservoice.com
  • Cortana UserVoicecortana.uservoice.com
  • Xbox UserVoicexbox.uservoice.com
  • Windows Phone UserVoicewindowsphone.uservoice.com
  • Xbox Music UserVoicexboxmusic.uservoice.com
  • Xbox Video UserVoicexboxvideo.uservoice.com
  • Windows Phone Facebook UserVoicewpfacebook.uservoice.com
  • WPDev UserVoicewpdev.uservoice.com
  • Remote Desktop UserVoice remotedesktop.uservoice.com
  • Visual Studio User Voice visualstudio.uservoice.com
Thứ Tư, 15/03/2017 09:41
31 👨 251
0 Bình luận
Sắp xếp theo