Cách xóa lịch sử Netflix

Bạn thấy xấu hổ vì đã theo dõi một chương trình trong suốt thời gian dài trên Netflix? Bạn không muốn những chương trình mình đã xem xuất hiện trong mục “Because you like”? Không sao cả. Bài viết sau đây sẽ chỉ cho bạn cách xóa lịch sử Netflix ngay bây giờ.

Làm thế nào để che giấu những chương trình bạn đã xem trên Netflix?

Để đảm bảo rằng những “thú vui tội lỗi” của bạn không xuất hiện, hãy truy cập trang "My Activity". Sau đó, nhấp vào nút X bên cạnh chương trình bạn muốn ẩn. Nếu bạn đã xem toàn bộ sê-ri một chương trình nào đó, trang sẽ hỏi bạn có muốn xóa cả sê-ri không. Chỉ cần xác nhận để xóa mọi dấu vết.

Chương trình sẽ biến mất và không ai có thể biết bạn đã xem những gì. Xóa lịch sử hiển thị sẽ không ảnh hưởng đến thuật toán đề xuất và sẽ không xuất hiện trong danh sách các đề xuất cho bạn.

Xóa lịch sửa Netflix

Khi nào nên thực hiện việc này?

Hãy chắc chắn bỏ sê-ri 24 giờ trước khi cho người khác mượn mật khẩu hoặc xem Netflix với người khác. Có thể mất nhiều thời gian để xóa khỏi lịch sử xem khỏi tất cả các thiết bị.

Xem thêm:

Thứ Tư, 04/07/2018 21:16
31 👨 624