Cách tạo công cụ phát âm miễn phí trên Windows bằng cách sử dụng Notepad

Không cần phải tải bất kỳ phần mềm nào về máy và cài đặt

Không cần phải tải bất kỳ phần mềm nào về máy và cài đặt. Chỉ cần sử dụng Notepad, sao chép một số dòng mã code và lưu file có phần đuôi mở rộng là vbs để tạo công cụ phát âm miễn phí. Các bước thực hiện khá đơn giản, ngay cả người có trình độ thấp về máy tính cũng có thể thực hiện được.

Cách tạo công cụ phát âm miễn phí trên Windows bằng Notepad:

Bước 1:

Mở Notepad trên máy tính của bạn.

Bước 2:

Tiếp theo sao chép và dán đoạn mã code dưới đây vào file Notepad:

Dim message, sapi

message = InputBox("A Free Pronunciation tool"+vbcrlf,"Text to Audio converter")

Set sapi = CreateObject("sapi.spvoice")

sapi.Speak message

Bước 3:

Bước tiếp theo tiến hành lưu file Notepad thành Pronunciation.vbs và lưu trên màn hình Desktop.

lưu file Notepad thành Pronunciation.vbs

Bước 4:

Từ giờ mỗi khi click vào công cụ mà bạn đã tạo và nhập bất kỳ một từ hoặc một câu nào đó, công cụ sẽ đọc từ, câu mà bạn nhập vào ngay lập tức.

công cụ phát âm miễn phí

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 27/07/2016 08:01
51 👨 807
0 Bình luận
Sắp xếp theo