Cách nhập chữ trong slide PowerPoint đang trình chiếu

Khi bạn trình chiếu slide PowerPoint thì có thể nhập chữ trực tiếp để tạo hiệu ứng hoặc nhập trực tiếp nội dung vào slide đang thuyết trình để tạo độ trực quan tăng tương tác. Tuy nhiên mặc định khi trình chiếu slide PowerPoint thì bạn không thể nhập nội dung mà cần tới công cụ VBA PointPoint. Dưới đây là hướng dẫn nhập chữ trong slide PowerPoint đang trình chiếu

Hướng dẫn nhập chữ trong slide PowerPoint khi trình chiếu

Bước 1:

Đầu tiên bạn cần hiện tab Developer trong giao diện PowerPoint. Bạn có thể theo dõi bài viết dưới đây để hiển thị Developer trong giao diện PowerPoint.

Hiện Developer PowerPoint

Bước 2:

Nhấn vào tab Developer rồi nhấn tiếp vào biểu tượng ab như hình dưới đây để thiết lập chế độ nhập chữ trong slide PowerPoint khi trình chiếu.

Tạo khung nhập chữ trong slide PowerPoint

Bước 3:

Tiếp đến bạn kéo thả để tạo 1 hộp nhập văn bản trong slide thuyết trình này để nhập nội dung trực tiếp.

Hộp nhập chữ trong slide PowerPoint

Bước 4:

Sau đó cũng tại thẻ Developer người dùng chọn tiếp vào công cụ Properties.

Chỉnh Properties hộp nhập chữ trong slide PowerPoint

Hiển thị giao diện thuộc tính để bạn điều chỉnh lại phần gõ nội dung trực tiếp vào slide đang trình chiếu. Đầu tiên, để tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của hộp nhập chữ, tại mục MultiLine từ False thành True.

Tự động xuống dòng khi nhập chữ trong slide PowerPoint

Để gõ phím Enter xuống dòng tại mục EnterKeyBehavior chuyển từ False thành True.

Xuống dòng trong hộp nhập chữ slide PowerPoint

Để đổi phông chữ, tại Font bạn chọn phông chữ mà mình muốn sử dụng. Nhấn biểu tượng 3 chấm để hiển thị danh sách font chữ.

Đổi font chữ trong hộp nhập chữ slide PowerPoint

Tại ForeColor bạn đổi màu chữ, BackColor để đổi màu sắc của nền và BorderColor đổi màu sắc của viền.

Để tạo thanh cuộn cho hộp chữ hiển thị đầy đủ nội dung nếu số dòng chữ nhập vượt quá chiều dài của hộp, tại mục ScollBars chúng ta lựa chọn kiểu thanh cuộn, gồm:

  • 0 - fmScrollBarsNone: Không có thanh cuộn
  • 1 - fmScrollBarsHorizontal: Tạo thanh cuộn theo chiều ngang
  • 2 - fmScrollBarsVertical: Tạo thanh cuộn theo chiều dọc
  • 3 - fmScrollBarsBoth: Tạo thanh cuộn theo cả 2 chiều

Thanh cuộn khung nhập chữ slide PowerPoint

Bước 5:

Để tạo nút lệnh xóa toàn bộ chữ trong hộp nhật chữ nhanh hơn, chúng ta nhấn chọn biểu tượng hộp trắng như hình để tạo.

Tạo nút xóa chữ hộp nhập chữ slide PowerPoint

Tiếp đến bạn vẽ nút hộp lệnh phù hợp vào bên dưới khung nhập chữ rồi nhấn vào Properties để điều chỉnh hộp nhập chữ.

Chỉnh nút xóa chữ slide PowerPoint

dòng Name chúng ta xóa tên hộp hiện tại rồi nhập tên mới để dễ quản lý.

Nhập tên nút xóa chữ PowerPoint

Tại dòng Caption chuyển thành chữ Delete hoặc Xóa để hiển thị đây là nút xóa chữ. Đóng giao diện điều chỉnh lại.

Nhập lệnh nút xóa chữ PowerPoint

Bước 6:

Click đúp chuột vào nút lệnh xóa chữ để hiển thị giao diện VBA PowerPoint. Tại phần Private sub text1_Click(), nhập đoạn mã TextBox1.Text = " ", TextBox1 chính là tên của ô nhập chữ. Sau đó đóng giao diện VBA PowerPoint.

Nhập mã VBA PowerPoint

Bước 7:

Bây giờ bạn thử trình chiếu slide này và sẽ thấy hộp để nhập văn bản. Chúng ta nhập chữ trực tiếp vào hộp rồi nhấn nút Delete để xóa.

Nhập chữ trực tiếp slide trình chiếu PowerPoint

Thứ Ba, 23/04/2024 20:48
31 👨 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint