Hướng dẫn tóm tắt video bằng ChatGPT-4o

Phiên bản ChatGPT-4o hiện đã có mặt để người dùng trải nghiệm công nghệ vượt trội hơn bản ChatGPT 3.5, trong đó có khả năng tóm tắt video bằng ChatGPT-4o với tốc độ nhanh chóng. Bạn có thể tóm tắt video bằng tiếng Anh, hay tiếng Việt trên ChatGPT-4o chi tiết với từng bước theo ý mình với những video hướng dẫn nấu ăn, làm bánh,... Dưới đây là hướng dẫn tóm tắt video bằng ChatGPT-4o.

Cách tóm tắt video bằng ChatGPT-4o

Bước 1:

Đầu tiên bạn truy cập vào trang web ChatGPT sau đó đổi sang sử dụng phiên bản ChatGPT-4o. Chúng ta tham khảo bài viết dưới đây để biết cách kích hoạt phiên bản ChatGPT-4o.

Kích hoạt sử dụng ChatGPT-4o

Bước 2:

Tiếp đến trong thanh chat trên ChatGPT-4o, bạn paste link video rồi nhập lệnh yêu cầu tóm tắt nội dung video như hình.

Lệnh tóm tắt nội dung video trên  ChatGPT-4o

Kết quả chúng ta sẽ thấy nội dung tóm tắt video ChatGPT-4o ngắn gọn như hình dưới đây bằng tiếng Anh.

Tóm tắt nội dung video trên ChatGPT-4o bằng tiếng Anh

Bước 3:

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh yêu cầu tóm tắt video trên ChatGPT-4o bằng tiếng Việt.

Tóm tắt nội dung video trên ChatGPT-4o bằng tiếng Việt

Ngay sau đó chúng ta cũng có được nội dung tóm tắt video trên ChatGPT-4o bằng tiếng Việt như hình dưới đây.

Nội dung tóm tắt video trên ChatGPT-4o bằng tiếng Việt

Bước 4:

Với những video hướng dẫn nấu ăn, làm bánh,... bạn nên viết rõ yêu cầu tóm tắt video từng bước để ChatGPT-4o hiểu hơn câu lệnh và thực hiện theo.

Tóm tắt video trên ChatGPT-4o từng bước

Khi đó ChatGPT-4o trả về kết quả tóm tắt từng bước cho video mà bạn có yêu cầu.

Nội dung từng bước tóm tắt video trên ChatGPT-4o

Thứ Ba, 28/05/2024 08:43
52 👨 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo