Scope trong Python

Scope trong Python là gì? Cách dùng Scope trong Python như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu mọi điều cần biết về Scope trong Python nhé!

Phạm vi trong Python

Một biến chỉ có sẵn bên trong vùng nó được tạo. Đó chính là scope trong Python. Scope hay phạm vi trong Python có hai kiểu:

 • Local Scope
 • Global Scope

Local Scope

Một biến được tạo bên trong một hàm thuộc về local scope của hàm đó trong Python. Và nó chỉ có thể được dùng bên trong hàm đó.

Ví dụ:

Một biến được tạo bên trong một hàm có sẵn trong hàm đó:

def myfunc():
 x = 300
 print(x)

myfunc()

Hàm bên trong hàm

Như đã giải thích ở ví dụ trên, biến x không có sẵn bên ngoài hàm này, nhưng nó có sẵn cho bất kỳ hàm bên trong hàm đó. Ví dụ:

Biến cục bộ có thể được truy cập từ một hàm bên trong hàm này:

def myfunc():
 x = 300
 def myinnerfunc():
  print(x)
 myinnerfunc()

myfunc()

Global Scope

Một biến được tạo trong phần body chính của code Python là biến toàn cục và thuộc về phạm vi toàn cục.

Các biến toàn cục có sẵn trong phạm vi bất kỳ, cả toàn cục và cục bộ.

Ví dụ:

Một biến được tạo bên ngoài một hàm là cục bộ và ai cũng có thể dùng được nó:

x = 300

def myfunc():
 print(x)

myfunc()

print(x)

Đặt tên biến

Nếu bạn thao tác trên cùng một tên biến bên trong và ngoài của một hàm, Python sẽ xem chúng như hai biến riêng biệt. Một có sẵn trong global scope (bên ngoài của hàm), và một có sẵn trong local scope (bên trong hàm này).

Ví dụ: Hàm dưới sẽ “print” local scope x, sau đó code này sẽ in global scope x:

x = 300

def myfunc():
 x = 200
 print(x)

myfunc()

print(x)

Từ khóa toàn cục

Nếu cần tạo một biến cục bộ, nhưng bị “kẹt” trong phạm vi cục bộ, bạn có thể dùng từ khóa global - toàn cục. Từ khóa global tạo biến toàn cục.

Ví dụ: Nếu dùng từ khóa global, biến thuộc về global scope:

def myfunc():
 global x
 x = 300

myfunc()

print(x)

Ngoài ra, dùng từ khóa global nếu bạn muốn tạo thay đổi sang biến toàn cục bên trong một hàm.

Ví dụ: Để thay đổi giá trị của một biến toàn cục bên trong một hàm, tham chiếu tới biến này bằng cách dùng từ khóa global:

x = 300

def myfunc():
 global x
 x = 200

myfunc()

print(x)

Trên đây là những điều cơ bản bạn cần biết về scope trong Python. Hi vọng bài viết giúp bạn hiểu hơn về phạm vi khi lập trình bằng Python.

Thứ Bảy, 04/02/2023 11:02
51 👨 1.178
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Python