Giải phương trình bậc 2 một ẩn bằng Python

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giải phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 bằng Python, đây là phương trình mà bạn đã được học ở lớp 9. Trước khi bắt tay vào viết chương trình trên Python, chúng ta phải biết cách giải phương trình bậc 2 đã nhé:

Cách giải phương trình bậc 2 một ẩn

Giải phương trình bậc 2 là đi tìm các giá trị của x sao cho khi thay x vào phương trình thì thỏa mãn ax^2+bx+c=0.

Bước 1: Tính Δ=b2-4ac

Bước 2: So sánh Δ với 0

 • Δ < 0 => phương trình (1) vô nghiệm
 • Δ = 0 => phương trình (1) có nghiệm kép x_{1} =x_{2} = - \frac{b}{2a}
 • Δ > 0 => phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt, ta dùng công thức nghiệm sau:

x_{1} =\frac{-b+\sqrt{\triangle } }{2a}x_{2} =\frac{-b-\sqrt{\triangle } }{2a}

Giải phương trình bậc 2 một ẩn với Python

Bước 1: Cho phép người dùng nhập vào 3 số: a, b, c với điều kiện a và b ≠ 0

Bước 2: Tính Delta (Δ)

Bước 3: Theo phân tích giải phương trình bậc 2 ở trên, chúng ta có thể sử dụng công thức sau để tính toán nghiệm của phương trình bậc hai:

x = (-b ± sqrt(b^2 - 4ac)) / 2a với sqrt() là hàm tính căn bậc hai.

Code Python giải phương trình bậc 2 một ẩn:

import math
 
print("Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 (a, b khác 0)")
print("Bạn đang làm bài tập Python trên QuanTriMang")
print("============")

# Nhập số a, b và kiểm tra điều kiện khác 0
a = float(input("Mời bạn nhập hệ số a: "))
while True:
  if a == 0:
    a = float(input("Số a phải khác 0. Mời nhập lại số a: "))
  else:
    break
  
b = float(input("Mời bạn nhập hệ số b: "))
while True:
  if b == 0:
    b = float(input("Số b phải khác 0. Mời nhập lại số b: "))
  else:
    break
  
# Nhập số c
c = float(input("Mời bạn nhập hệ số c: "))

# Tính Delta
delta = b**2 - 4 * a * c

# Tìm nghiệm của phương trình
if delta < 0:
  print("Phương trình vô nghiệm")
elif delta == 0:
  print("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = ", -(b / (2 * a)) )
else:
  print("Phương trình có hai nghiệm phân biệt:")
  print("x1 = ", (-(b) + math.sqrt(delta))/(2*a) )
  print("x2 = ", (-(b) - math.sqrt(delta))/(2*a) )

Bạn hãy thử chạy mã lệnh trên bằng công cụ Python Online của QuanTriMang và xem kết quả nhé! Một số ví dụ có thể thử:

 • x^2-3x+2=0 (a=1, b=-3, c=2)
 • x^2+x-6=0 (a=1, b=1, c=-6)
Thứ Tư, 10/05/2023 10:04
2,638 👨 104.018
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Minh Hiếu
  Minh Hiếu

  có 1 số lỗi là denta và nhập c không cần thụt vào lề


  Thích Phản hồi 21/09/22
  • Bách Lê
   Bách Lê

   bậc 2 một ẩn chỉ cần đk a khác 0 thôi ạ ??

   Thích Phản hồi 13:11 01/11
   • Quy Vo thi
    Quy Vo thi

    Đoạn lệnh cuối print x1 lặp lại 2 lần là cố tình hay là lỗi vậy m

    Thích Phản hồi 06/05/23
    • MOD
     MOD

     Là nhầm đó bạn 🤣

     Thích Phản hồi 10/05/23
   ❖ Python