Bài kiểm tra trắc nghiệm về Python - Phần 11

Bạn biết gì về hàm trong Python? Cú pháp, thành phần và các loại hàm trong Python như thế nào? Làm sao để tạo hàm? Tiếp nối chủ đề này của kì trước, phần 10 của bộ trắc nghiệm Python quay lại với chủ đề Các hàm trong Python. Bạn hãy cùng Quantrimang thử sức với 10 câu hỏi bên dưới nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1: Biến được khai báo bên ngoài hàm được gọi là gì?
  • Biến toàn cục (Global)
  • Biến cục bộ (Local)
  • Biến tĩnh (Static)
  • Biến tự động (Automatic)
 • Câu 2: Biến được khai báo bên trong một hàm được gọi là gì?
  • Biến toàn cục (Global)
  • Biến cục bộ (Local)
  • Biến tự động (Automatic)
  • Biến volatile
 • Câu 3: Output của chương trình dưới đây là gì?
  i=0
  def change(i):
    i=i+1
    return i
  change(1)
  print(i)
  • 1
  • 0
  • Không hiển thị kết quả
  • Xảy ra một ngoại lệ
 • Câu 4: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def a(b):
    b = b + [5]
  c = [1, 2, 3, 4]
  a(c)
  print(len(c))
  • 4
  • 5
  • 1
  • Xảy ra một ngoại lệ
 • Câu 5: Output của chương trình dưới đây là gì?
  a=10
  b=20
  def change():
    global b
    a=45
    b=56
  change()
  print(a)
  print(b)
  • 10
   56
  • 45
   56
  • 10
   20
  • Syntax Error
 • Câu 6: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def change(i = 1, j = 2):
    i = i + j
    j = j + 1
    print(i, j)
  change(j = 1, i = 2)
  • Xảy ra một ngoại lệ
  • 1 2
  • 3 3
  • 3 2
 • Câu 7: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def change(one, *two):
    print(type(two))
  change(1,2,3,4)
  • Integer
  • Tuple
  • Dictionary
  • List
 • Câu 8: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def display(b, n):
    while n > 0:
    print(b,end="")
    n=n-1
  display('z',3)
  • zzz
  • zz
  • Xảy ra một ngoại lệ
  • Một vòng lặp vô hạn
 • Câu 9: Output của chương trình dưới đây là gì?
  def find(a, **b):
  print(type(b))
  find('letters',A='1',B='2')
  • String
  • Tuple
  • Dictionary
  • List
 • Câu 10: Output của chương trình dưới đây là gì?
  x = 2
  def vidu():
  global x
  y = "Biến cục bộ"
  x = x * 2
  print(x)
  print(y)
  vidu()
  • 4
   Biến cục bộ
  • Biến cục bộ

   4

  • 2
   Biến cục bộ
  • Xảy ra ngoại lệ
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức Python của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 07/03/2019 17:34
52 👨 2.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Học Python