Google Chrome 18 là trình duyệt phổ biến nhất thế giới

Ngày 23/4, hãng khảo sát Internet Pingdom công bố bản báo cáo mới về thị phần của các phiên bản trình duyệt trên toàn cầu, theo đó Google Chrome 18 là trình duyệt phổ biến nhất thế giới với 25,6% thị phần.

Google Chrome 18 là trình duyệt phổ biến nhất thế giới

Theo sau lần lượt là Mozilla Firefox 11 (15,8%), Microsoft Internet Explorer 9 (15,7%), Internet Explorer 8 (14,6%).

Nếu tính gộp chung mọi phiên bản thì trình duyệt Internet Explorer của Microsoft đang dẫn đầu về mức thị phần toàn cầu, theo sau là Chrome và Firefox.

Như vậy, trình duyệt “Cáo lửa” đã không còn duy trì được vị thế là á quân như trước nữa.

Ngoài ra, nếu xét riêng khu vực thị trường Bắc Mỹ, thì Internet Explorer 9 là phổ biến nhất với 21,2% thị phần, theo sau là Chrome 18 (20,2%).

Pingdom nói rằng, khi tính toàn bộ phiên bản thì tổng thị phần của Internet Explorer tại Bắc Mỹ lên tới 40,4%.

Thứ Ba, 24/04/2012 17:12
31 👨 307
0 Bình luận
Sắp xếp theo