Tìm hiểu về tiến trình jusched.exe

Nếu bạn vào Task Manager và nhìn thấy tiến trình jusched.exe trong đó, và nếu bạn có thể tắt nó đi, thì đó quả là điều may mắn. Tiến trình này thật ra là thời gian biểu để cập nhật Java, nó thật sự tiêu tốn nhiều bộ nhớ chỉ để kiểm tra mỗi tháng một lần bản cập nhật của Java.

Tiến trình jusched.exe trong Task Manager

Và nếu bạn muốn tắt nó đi để giảm bớt sự lãng phí tài nguyên hệ thống, thì đầu tiên bạn mở Control Panel, sau đó nhấp kép vào biểu tượng Java. Nếu trong Windows Vista, bạn nhấp kéo vào Additional Options, sau đó nhấp vào Java.

Sau khi hộp thoại Java Control Panel được mở ra, chọn thẻ Update, sau đó bỏ chọn tại ô “Check for Updates Automatically

Bạn sẽ nhận được một thông điệp cảnh báo như sau:

Sau khi bạn nhấn vào nút Never Check, bạn có thể sẽ nhận được thông báo lỗi này nếu bạn đang dùng Windows Vista:

Nếu bỏ tính năng tự cập nhật này đi, chúng ta sẽ bị mất những bản cập nhật để khắc phục các vấn đề của Java. Ở đây chúng ta có giải pháp khác để thay thế là tạo một lịch trình chạy hàng tháng sử dụng Task Scheduler.

Schedule Java Update Check (Optional)

Task Scheduler vào ô search trong menu Start để mở Task Scheduler, sao đó chọn Create Basic Task.

Trình wizard sẽ cho phép bạn chọn ngày và tháng, sau đó bạn sẽ gặp màn hình “Start a program”, sử dụng đường dẫn dưới đây, nếu bạn sử dụng một phiên bản khác của Java thì hãy thay đổi.

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe

Bây giờ khi task vừa tạo ở trên chạy một lần một tháng, bạn sẽ nhận được hộp thoại sau nếu có một phiên bản mới.

Thứ Ba, 19/05/2020 14:39
2,33 👨 10.041
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản