Chuyển từ cơ số 16 sang cơ số 10

Hệ thập lục phân và hệ thập phân

Hệ thập lục phân có 16 chữ số. Những chữ số từ 1 đến 9 giống như trong hệ thập phân, tiếp theo đó, các số thập phân 10 đến 15 được thay thế bằng những chữ cái A, B, C, D, E và F trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Hệ thập phân (còn được gọi là hệ cơ số 10) là hệ thống tiêu chuẩn để biểu thị số nguyên và số không nguyên (số thập phân). Đây là phần mở rộng cho các số không nguyên của hệ thống số Hindu - Ả Rập.

Hệ thập lục phân và hệ thập phân

Cách chuyển cơ số 16 sang cơ số 10

Hex (hệ thập lục phân) là hệ cơ số 16 và hệ thập phân là hệ cơ số 10. Đôi khi, ta cần biết giá trị tương đương trong hệ thập phân của một số thập lục phân.

Dưới đây là các bước để chuyển đổi từ cơ số 16 sang cơ số 10:

  • Lấy số thập phân tương đương của chữ số thập lục phân từ bảng.
  • Nhân mỗi chữ số với lũy thừa 16 (số mũ tương đương với vị trí của chữ số, chữ số ngoài cùng bên phải tương đương với vị trí 0). Ví dụ trong 7DE, vị trí E là 0, vị trí D là 1 và vị trí 7 là 2.
  • Tính tổng tất cả các phép nhân.

Dưới đây là một ví dụ:

7DE là một số thập lục phân

  • 7DE = (7 * 162) + (13 * 161) + (14 * 160)
  • 7DE = (7 * 256) + (13 * 16) + (14 * 1)
  • 7DE = 1792 + 208 + 14

7DE = 2014 (trong hệ thập phân)

Cách chuyển cơ số 16 sang cơ số 10

Ví dụ chuyển từ cơ số 16 sang cơ số 10:

  • (1D9)16 = (473)10
  • (80E1)16 = (32993)10
  • (10CE)16 = (4302)10

Bảng chuyển từ cơ số 16 sang cơ số 10

Hệ cơ số 16Hệ cơ số 10
00
11
22
33
44
55
66
77
88
99
A10
B11
C12
D13
E14
F15

Tham khảo thêm:

Chủ Nhật, 21/07/2019 13:32
47 👨 171.308
0 Bình luận
Sắp xếp theo