MS Access 2003 - Bài 28: Sử dụng công cụ Print Preview

Ở phần trước, bạn đã làm quen một chút về tính năng của công cụ xem trước khi in trong Access. Công cụ này cho phép bạn xem lại dữ liệu được in trước in ra giấy. Do đó, nó giúp cho bạn nhiều hữu ích hơn.

Bạn có thể chọn tùy chọn Print Preview từ thực đơn File bất kỳ lúc nào muốn. Ví dụ, nếu bạn chọn Print Preview trong khi bạn đang mở một Datasheet, bạn sẽ thấy bảng tương tự như hình 1 khi nó được in.


Hình 1: Chế độ Print Preview của một bảng

Cũng như các công cụ trong phần trước, công cụ Print Preview cho phép bạn xem xét dữ liệu sẽ in ra trước khi nó được đưa tới máy in.

Thứ Tư, 15/11/2017 21:47
11 👨 3.441
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access