43 danh ngôn về tinh thần đoàn kết, tục ngữ sự đoàn kết vượt qua khó khăn truyền cảm hứng

Đoàn kết làm nên sức mạnh, là một điều kiện tiên quyết mang ý chí của sự sống còn, tồn tại và phát triển của một tập thể, một dân tộc. Dưới đây là những danh ngôn về tinh thần đoàn kết, những câu tục ngữ về sự đoàn kết vượt qua khó khăn truyền cảm hứng để mọi người cùng nhau đoàn kết, tương trợ vượt qua khó khăn, đạt được những thành công.

Danh ngôn về đoàn kết

Danh ngôn về đoàn kết

 • Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công – Hồ Chí Minh.
 • Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. – Hồ Chí Minh.
 • Đoàn kết, chúng ta đứng vững; chia rẽ, chúng ta sụp đổ. – Aesop.
 • Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng. – Publilius Syrus.
 • Đoàn kết là sức mạnh… khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời. – Mattie Stepanek.
 • Cây liễu ngả theo chiều gió và sinh trưởng cho tới một ngày nó trở thành nhiều cây liễu – một bức tường chống gió. – Frank Herbert.
 • Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương. – Ryunosuke Satoro.
 • Chúng tôi nhận ra rằng không ai trong chúng tôi có thể làm tốt được như khi tất cả chúng tôi đều đồng lòng không ích kỷ. – Bill Bradley.
 • Phải hai hòn đá mới đánh được lửa. – Louisa May Alcott.
 • Bạn không đạt được sự đoàn kết nếu lờ đi những câu hỏi phải đối mặt. – Jay Weatherill.
 • Ánh sáng của sự đồng lòng chói lọi tới mức có thể chiếu sáng cả trái đất. – Bahaullah.
 • Nhiều người chúng ta có thể làm được nhiều hơn là một số chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được nhiều như tất cả chúng ta. – Tom Wilson
 • Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến. – Henry Ford.
 • Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn tổng hợp của ta sẽ xa rộng hơn nhiều khi những tầm nhìn cá nhân hợp thành một. – Andrew Carnegie
 • Nếu hai hay ba người đồng ý một mục đích chung, không gì là không thể. – Jim Rohn.

Những câu tục ngữ về đoàn kết tương trợ trong cuộc sống

Đoàn kết là chiến thắng

 • Cả bè hơn cây nứa.
 • Góp gió thành bão
 • Hợp quần gây sức mạnh.
 • Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
 • Giỏi một người không được, chăm một người không xong.
 • Chết cả đống còn hơn sống một người.
 • Chung lưng đấu cật.
 • Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
 • Khi rét ta chung một lòng, khi đói ta chung một dạ.
 • Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
 • Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.
 • Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
 • Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
 • Đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết.
 • Lá lành đùm lá rách
 • Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.
 • Môi hở răng lạnh.
 • Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

Những câu ca dao về đoàn kết

Đoàn kết tạo ra sức mạnh lớn nhất bởi không ai có thể một mình mà tạo ra cả thế giới. Tính đoàn kết của con người sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần và thể chất. Khi chúng ta đoàn kết lại sẽ giúp đạt hiệu quả cao trong công việc và cuộc sống.

1. Bắc Nam là con một nhà
Là gà một mẹ, là hoa một cành
Nguyện cùng biển thẳm non xanh
Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.

2.  Anh em cốt nhục đồng bào,
Kẻ sau người trước phải hào cho vui.
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

3. Dân ta nhớ một chữ đồng
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.

4. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

5. Một hòn chẳng đắp nên non
Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.

6. Tuy rằng xứ bắc, xứ đông
Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.

7. Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

8. Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

9. Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng
Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui.

10. Dây bầu bám chặt lấy giàn
Dân làng giữ chặt lấy làng mới hay
Đồng tâm ai sợ chi ai
Mình đông, Tây ít sức tài ai hơn.

Đoàn kết là sức mạnh

Những câu nói hay về sự đoàn kết trong công việc

 1. Đoàn kết không chỉ là làm việc cùng nhau mà là tạo dựng một môi trường làm việc nơi mọi người có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.
 2. Đoàn kết là sức mạnh, là nền tảng giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.
 3. Khi mọi người đồng lòng, không gì là không thể.
 4. Đoàn kết tạo nên sức mạnh để thành công.
 5. Khi chúng ta hướng về cùng một mục tiêu, cùng chung một chí hướng, không có gì là không thể.
 6. Đoàn kết giúp chúng ta vượt qua những giới hạn, là chìa khóa mở cánh cửa thành công.
 7. Sự đoàn kết không phải là ý tường mà phải hành động.
 8. Một nhóm mạnh mẽ hơn bất kỳ cá nhân nào, không bao giờ thất bại.
 9. Đoàn kết không chỉ là sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau mà còn là niềm vui và sự hài lòng trong công việc.
 10. Đoàn kết không phải là việc đồng lòng, mà là sự chia sẻ, hiểu biết và chấp nhận sự khác biệt của các thành viên trong đội.
 11. Sự đoàn kết là khi mọi người đứng với nhau trong khó khăn.
 12. Chúng ta không thể đạt được mục tiêu một mình, nhưng khi làm cùng nhau mọi khó khăn đều là chuyện nhỏ.
 13. Sự đoàn kết là không thể đo lường, nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó.
 14. Khi tất cả mọi người lao động với một mục tiêu chung, sự thành công là điều không thể tránh khỏi.
 15. Sự đoàn kết là một hành trình không ngừng nghỉ. Trong quá trình đó, mọi người đứng vững cùng nhau, chúng ta vượt qua mọi thách thức.
 16. Sự đoàn kết là quá trình xây dựng niềm tin và lòng tin tưởng. Khi đó, thành công là điều tất yếu.

Thơ hay về tinh thần đoàn kết

Đôi khi có những thành công cần phải dựa vào sức mạnh của tập thể, của sự đoàn kết. Tinh thần đoàn kết đã giúp dân tộc ta giữ vững giang sơn tổ quốc. Và tinh thần đó đã tạo cảm hứng để nhiều người cho ra những bài thơ hay về tinh thần đoàn kết, tương trợ cùng nhau vượt khó. Những bài thơ hay về tinh thần đoàn kết của dân tộc ta dưới đây sẽ truyền cảm hứng, tạo động lực để mọi người tiếp tục phát huy đức tính tốt đó, giúp đất nước phát triển, cường thịnh, dân giàu, nước mạnh.

Đoàn kết

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

Tàu kia chiến hạm của quân thù
Lũ khựa ngang tàng thả lính bu
Đuổi dạt người Nam đày ngưỡng bí
Vần xoay cảnh Bắc vượt phương tù
Không còn hạnh phúc tâm hoài thỉnh
Chẳng được yên bình trí mãi tu
Đói khổ thầm mong đừng nghiệt ngã
Vòng tay thắt chặt hưởng ân bù.

Đoàn Kết Thành Công 

Tác Giả: Xuân Miền

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam ta
Luôn luôn thân thiết với muôn nhà
Động viên, đoàn kết toàn dân tộc
Đánh đuổi xâm lăng giữ nước nhà.
Sức mạnh toàn dân tăng gấp bội
Tiềm năng cả nước được thăng hoa
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”

Lịch sử nước ta

Tác giả: Hồ Chí Minh

Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!
Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.
Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu,
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kết đoàn.
Người giúp sức, kẻ giúp tiền,
Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta.
Trên vì nước, dưới vì nhà,
Ấy là sự nghiệp, ấy là công danh.
Chúng ta có hội Việt Minh
Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh
Mai sau sự nghiệp hoàn thành
Rõ tên Nam Việt, rạng danh Lạc Hồng
Dân ta xin nhớ chữ đồng:
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh!

Lá cờ sao vàng

Tác giả: Nguyễn Hữu Tiến

Hỡi những ai máu đỏ da vàng,
Hãy chiến đấu dưới cờ thiêng Tổ quốc.
Nền cờ thắm máu đào vì nước,
Sao vàng tươi, da của giống nòi.
Đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi,
Hỡi sỹ, nông, công, thương, binh,
Đoàn kết lại như sao vàng năm cánh.

Đoàn kết tạo ra sức mạnh lớn nhất bởi không ai có thể một mình mà tạo ra cả thế giới. Tính đoàn kết của con người sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần và thể chất. Tinh thần đoàn kết có thể được thể hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi hạnh phúc hay khó khăn, trong thời bình hay trong thời chiến, trong cuộc sống hay trong công việc… Khi chúng ta đoàn kết lại sẽ giúp đạt hiệu quả cao, vượt qua mọi khó khăn để đạt tới thành công.

Ngoài những câu cao dao, tục ngữ về tinh thần đoàn kết ở trên, các bạn có thể tìm hiểu thêm về những câu ca dao hài hước, châm biếm; những câu ca dao, tục ngữ về cuộc sống hay và ý nghĩa...

Thứ Hai, 18/12/2023 10:45
3,559 👨 201.629
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thanh Lich
  Thanh Lich

  Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương. – Ryunosuke Satoro.

  Thích Phản hồi 21/09/21
  • Lên Nguyễn
   Lên Nguyễn

   Hi


   Thích Phản hồi 28/03/22
   • Diep Le
    Diep Le

    😙


    Thích Phản hồi 30/10/21
    ❖ Giải trí