Ms Access 2003 - Bài 10: Tóm tắt chương 2

Trong chương này, bạn đã nắm được những đại cương đầu tiên về sức mạnh của Access đem tới cho desktop. Bây giờ, bạn đã biết làm thế nào sử dụng các công cụ phát triển được xây dựng trong Access (như Table Wizard) để thiết lập bảng nhanh và dễ dàng hơn. Bạn cũng biết cách tạo cơ sở dữ liệu riêng và nhập thông tin cho bảng.

Trước khi chuyển tiếp tới Chương 3, phải chắc chắn bạn hiểu các nội dung sau:

• Tạo một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng nút New Database từ menu File hoặc dùng công cụ New.

• Bạn có thể sử dụng Table Wizard để tạo một bảng nhanh và dễ dàng hơn.

• Table Wizard cung cấp nhiều bảng mẫu. Có thể sử dụng chúng để bắt đầu cho một cơ sở dữ liệu.

• Sử dụng khóa chính trong bảng để giúp Access trong việc sắp đặt bảng và tìm bản ghi nhanh nhất.

• Chế độ Datasheet cho phép bạn trực tiếp nhập thông tin trong một bảng và sửa chữa thông tin theo yêu cầu.

• Sử dụng nút Find để tìm kiếm thông tin trong bảng. Nút này cho phép bạn xây dựng điều kiện tìm kiếm sử dụng các ký tự đại diện theo yêu cầu.

• Sử dụng nút Replace để thay thế thông tin trong bảng. Nút này giống với nút Find nhưng nó cho phép được thay thế.

• Để xóa một bản ghi từ Datasheet, chọn bản ghi và nhấn phím DELETE hoặc chọn Delete từ menu Edit.

• Access lưu sự thay đổi trên từng bản ghi một cách tự động. Khi bạn di chuyển từ một bản ghi này sang một bản ghi khác, Access sẽ lưu lại bất kỳ thay đổi nào đã sửa trên bản ghi trước khi di chuyển.

Thứ Tư, 15/11/2017 17:28
51 👨 4.766
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access