Cách tìm địa chỉ IP mặc định của router Belkin

Các router băng thông rộng trong gia đình được chỉ định hai địa chỉ IP. Một địa chỉ để kết nối với các mạng bên ngoài như Internet và một địa chỉ để giao tiếp với các thiết bị nằm bên trong mạng.

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp địa chỉ IP Public cho kết nối bên ngoài. Nhà sản xuất router đặt địa chỉ IP Private mặc định được sử dụng cho mạng cục bộ và quản trị viên mạng gia đình sẽ kiểm soát nó. Địa chỉ IP mặc định của tất cả các router Belkin là 192.168.2.1.

Cài đặt địa chỉ IP mặc định của router Belkin

Mỗi router có chứa một địa chỉ IP Private mặc định khi nó được sản xuất. Giá trị cụ thể phụ thuộc vào thương hiệu và model router.

Địa chỉ IP mặc định

Quản trị viên phải biết địa chỉ để kết nối với bảng điều khiển của router thông qua trình duyệt, nhằm thực hiện những việc như thay đổi mật khẩu không dây, thiết lập chuyển tiếp cổng, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), hay đặt các Domain Name System (DNS) server tùy chỉnh.

Bất kỳ thiết bị nào được kết nối với router Belkin bằng địa chỉ IP mặc định đều có thể truy cập bảng điều khiển router trên trình duyệt web. Nhập URL này vào trường địa chỉ trên trình duyệt:

http://192.168.2.1/

Địa chỉ này đôi khi được gọi là địa chỉ cổng mặc định vì các thiết bị khách coi router như cổng vào Internet và các hệ điều hành máy tính đôi khi sử dụng thuật ngữ này trên các menu cấu hình mạng của chúng.

Tên người dùng và mật khẩu mặc định

Bạn được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu admin trước khi bạn có thể truy cập bảng điều khiển router. Bạn nên thay đổi thông tin này trong lần đầu tiên thiết lập router. Nếu bạn chưa từng thực hiện việc này và chỉ cần tên người dùng cùng với mật khẩu mặc định cho router Belkin, hãy thử các cách sau:

  • Tên người dùng mặc định: admin, Admin hoặc để trống.
  • Mật khẩu mặc định: admin, password hoặc để trống.

Nếu bạn thay đổi thông tin đăng nhập mặc định và làm mất thông tin đăng nhập mới, hãy reset lại router và sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu mặc định. Trên router Belkin, nút reset thường nằm ở mặt sau cạnh cổng Internet. Nhấn và giữ nút reset này trong 30 đến 60 giây.

Thông tin đăng nhập mặc định

Danh sách địa chỉ IP mặc định của Belkin

ModelIP mặc địnhNetmask
BoB (F1PI243EGau, iinet)10.1.1.1255.255.255.0
F5D5230-4192.168.2.1255.255.255.0
F5D5231-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D6130 v1192.168.0.254255.255.255.0
F5D6230-3192.168.2.1255.255.255.0
F5D6231-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D6231-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D7130 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 v1 (v1444)192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 v4192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 v6192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 v8192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 v9192.168.2.1255.255.255.0
F5D7230-4 vA192.168.2.1255.255.255.0
F5D7231-4P v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D7231-4 v1 (v1103ee)192.168.2.1255.255.255.0
F5D7231-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D7233192.168.2.1255.255.255.0
F5D7234-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D7234-4 v4192.168.2.1255.255.255.0
F5D7234-4 v5192.168.2.1255.255.255.0
F5D7330 v1192.168.2.225255.255.255.0
F5D7630-4A192.168.2.1255.255.255.0
F5D7632-4 v6192.168.2.1255.255.255.0
F5D7633-4192.168.2.1255.255.255.0
F5D7634-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D8230-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D8230-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D8230-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D8231-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D8231-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D8231-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D8231-4 v4192.168.2.1255.255.255.0
F5D8231-4 v5192.168.2.1255.255.255.0
F5D8232-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D8232-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D8233-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D8233-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D8233-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D8233-4 v4192.168.2.1255.255.255.0
F5D8235-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D8235-4 v2 (v20xx)192.168.2.1255.255.255.0
F5D8235-4 v2 (v21xx)192.168.2.1255.255.255.0
F5D8235-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D8236-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D8236-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D8236-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D8630-4192.168.2.1255.255.255.0
F5D8633-4192.168.2.1255.255.255.0
F5D8635-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D8636-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D9230-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D9230-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F5D9230-4 v4192.168.2.1255.255.255.0
F5D9230-4 v5192.168.2.1255.255.255.0
F5D9231-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D9231-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F5D9630-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F5D9630-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F6D3230-4192.168.2.1255.255.255.0
F6D4230-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F6D4230-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F6D4230-4 v3192.168.2.1255.255.255.0
F6D4630-4 v1192.168.2.1255.255.255.0
F6D4630-4 v2192.168.2.1255.255.255.0
F6D6230-4192.168.2.1255.255.255.0
F7D1301192.168.2.1255.255.255.0
F7D2301192.168.2.1255.255.255.0
F7D3302192.168.2.1255.255.255.0
F7D3402192.168.2.1255.255.255.0
F7D4301192.168.2.1255.255.255.0
F7D4302192.168.2.1255.255.255.0
F7D4401192.168.2.1255.255.255.0
F7D4402192.168.2.1255.255.255.0
F7D5301 v3192.168.2.1255.255.255.0
F7D6301 v1192.168.2.1255.255.255.0
F7D6301 v3192.168.2.1255.255.255.0
F7D8301192.168.2.1255.255.255.0
F7D8302192.168.2.1255.255.255.0
F9K1001 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1002 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1003192.168.2.1255.255.255.0
F9K1004192.168.2.1255.255.255.0
F9K1009 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1102 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1103 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1103 v1xxx192.168.2.1255.255.255.0
F9K1104192.168.2.1255.255.255.0
F9K1105 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1107192.168.2.1255.255.255.0
F9K1113 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1113 v2192.168.2.1255.255.255.0
F9K1113 v4192.168.2.1255.255.255.0
F9K1113 v5192.168.2.1255.255.255.0
F9K1115 v2192.168.2.1255.255.255.0
F9K1116 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1116 v2192.168.2.1255.255.255.0
F9K1117 v2192.168.2.1255.255.255.0
F9K1118 v2192.168.2.1255.255.255.0
F9K1119 v2http://192.168.2.1255.255.255.0
F9K1123 v1192.168.2.1255.255.255.0
F9K1123 v2192.168.2.1255.255.255.0
F9K1124 v1http://192.168.2.1255.255.255.0
(My Essentials) ME1004-R192.168.2.1255.255.255.0

Những điều cần biết khi reset router

Việc reset router Belkin thay thế tất cả các cài đặt mạng, bao gồm cả địa chỉ IP cục bộ của nó, bằng các giá trị mặc định của nhà sản xuất. Ngay cả khi quản trị viên đã thay đổi địa chỉ mặc định trước đó, việc reset lại router sẽ thay đổi lại mọi thứ thành mặc định.

Việc reset lại router chỉ cần thiết trong các tình huống hiếm hoi, khi thiết bị được cập nhật với cài đặt không chính xác hoặc dữ liệu không hợp lệ, chẳng hạn như nâng cấp firmware bị lỗi, khiến nó ngừng phản hồi đối với yêu cầu kết nối của admin.

Rút phích cắm nguồn hoặc sử dụng công tắc bật/tắt của router không làm cho router hoàn nguyên cài đặt địa chỉ IP của nó về mặc định. Quá trình reset lại phần mềm thực tế về cài đặt mặc định của nhà sản xuất vẫn phải diễn ra.

Reset router

Thay đổi địa chỉ IP mặc định của router

Mỗi khi router gia đình được bật nguồn, nó sẽ sử dụng cùng một địa chỉ mạng riêng, trừ khi admin thay đổi nó. Thay đổi địa chỉ IP mặc định của router là rất cần thiết để tránh xảy ra hiện tượng xung đột địa chỉ IP với modem hoặc router khác đã được cài đặt trên mạng.

Một số chủ nhà thích sử dụng địa chỉ dễ nhớ. Không bất kỳ có lợi thế nào về hiệu năng mạng hoặc bảo mật thu được từ việc sử dụng bất kỳ địa chỉ IP Private so với các địa chỉ IP khác cả.

Thay đổi địa chỉ IP mặc định của router không ảnh hưởng đến các cài đặt quản trị khác của router, chẳng hạn như giá trị địa chỉ DNS, network mask (subnet mask) hoặc mật khẩu của router. Nó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến kết nối Internet.

Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet theo dõi và cho phép các mạng gia đình dựa trên router hoặc việc kiểm soát truy cập media (Media Access Control - MAC) của modem chứ không phải địa chỉ IP cục bộ của chúng.

Xem thêm:

Thứ Ba, 09/02/2021 09:40
52 👨 915
0 Bình luận
Sắp xếp theo