• 5 sai lầm khi bảo trì PC Windows có thể làm hỏng máy tính

    5 sai lầm khi bảo trì PC Windows có thể làm hỏng máy tính
    Mặc dù điều quan trọng là thỉnh thoảng phải làm sạch PC Windows để dọn dẹp file rác và giải phóng dung lượng, nhưng bạn có thể làm mọi thứ hơi quá mức. Nếu không làm sạch cơ bản hệ thống bằng các công cụ được tích hợp trong Windows, bạn sẽ có nguy cơ làm hỏng một thứ gì đó.
  • Parallel Port (cổng song song) là gì?

    Parallel Port (cổng song song) là gì?
    Parallel Port (cổng song song) được tìm thấy ở mặt sau trên các máy tính tương thích của IBM và là interface máy tính 25 chân (loại DB-25) thường được sử dụng để kết nối máy in với máy tính.