Danh sách mật khẩu mặc định của router D-Link

Các router D-Link hầu như không bao giờ yêu cầu mật khẩu mặc định và thường sử dụng địa chỉ IP mặc định là 192.168.0.1 nhưng có những ngoại lệ, như bạn có thể thấy trong bảng dưới đây.

Lưu ý quan trọng: Đừng quên đặt lại mật khẩu cho router sau khi bạn đăng nhập.

Xem phía bên dưới bảng để được trợ giúp thêm, nếu dữ liệu mặc định bên dưới không hoạt động, bạn không thấy thiết bị D-Link của mình hoặc bạn có câu hỏi nào khác.

Mật khẩu mặc định D-Link (hợp lệ đến tháng 11 năm 2018)

Router D-Link

Model D-LinkTên người dùng mặc địnhMật khẩu mặc địnhĐịa chỉ IP mặc định
COVR-3902Không cóKhông có192.168.0.1
COVR-C1203Không cóKhông có192.168.0.1
DAP-1350adminKhông có192.168.0.50
DFL-300adminadmin192.168.1.1
DGL-4100Không cóKhông có192.168.0.1
DGL-4300Không cóKhông có192.168.0.1
DGL-4500AdminKhông có192.168.0.1
DGL-5500AdminKhông có192.168.0.1
DHP-1320AdminKhông có192.168.0.1
DHP-1565AdminKhông có192.168.0.1
DSL-2750Uadminadmin192.168.1.1
DI-514adminKhông có192.168.0.1
DI-524adminKhông có192.168.0.1
DI-604adminKhông có192.168.0.1
DI-614+adminKhông có192.168.0.1
DI-624adminKhông có192.168.0.1
DI-624MadminKhông có192.168.0.1
DI-624SadminKhông có192.168.0.1
DI-634M1adminKhông có192.168.0.1
DI-634M1userKhông có192.168.0.1
DI-7012Không cóKhông có192.168.0.1
DI-7012Không cóyear2000192.168.0.1
DI-704Không cóadmin192.168.0.1
DI-704PKhông cóadmin192.168.0.1
DI-704UPadminKhông có192.168.0.1
DI-707Không cóadmin192.168.0.1
DI-707PadminKhông có192.168.0.1
DI-711adminKhông có192.168.0.1
DI-713Không cóadmin192.168.0.1
DI-713PKhông cóadmin192.168.0.1
DI-714adminKhông có192.168.0.1
DI-714P+adminKhông có192.168.0.1
DI-724GUAdminKhông có192.168.0.1
DI-724UadminKhông có192.168.0.1
DI-754adminKhông có192.168.0.1
DI-764adminKhông có192.168.0.1
DI-774adminKhông có192.168.0.1
DI-784adminKhông có192.168.0.1
DI-804adminKhông có192.168.0.1
DI-804HVadminKhông có192.168.0.1
DI-804VadminKhông có192.168.0.1
DI-808HVadminKhông có192.168.0.1
DI-824VUPadminKhông có192.168.0.1
DI-LB604adminKhông có192.168.0.1
DIR-130adminKhông có192.168.0.1
DIR-330adminKhông có192.168.0.1
DIR-412AdminKhông có192.168.0.1
DIR-450adminKhông có192.168.0.1
DIR-451adminKhông có192.168.0.1
DIR-501adminKhông có192.168.0.1
DIR-505AdminKhông có192.168.0.1
DIR-505LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-506LadminKhông có192.168.0.1
DIR-510LKhông cóKhông có192.168.0.1
DIR-515adminKhông có192.168.0.1
DIR-600adminKhông có192.168.0.1
DIR-600LadminKhông có192.168.0.1
DIR-601AdminKhông có192.168.0.1
DIR-605adminKhông có192.168.0.1
DIR-605LadminKhông có192.168.0.1
DIR-615AdminKhông có192.168.0.1
DIR-625AdminKhông có192.168.0.1
DIR-626LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-628AdminKhông có192.168.0.1
DIR-635AdminKhông có192.168.0.1
DIR-636LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-645AdminKhông có192.168.0.1
DIR-651AdminKhông có192.168.0.1
DIR-655AdminKhông có192.168.0.1
DIR-657AdminKhông có192.168.0.1
DIR-660AdminKhông có192.168.0.1
DIR-665AdminKhông có192.168.0.1
DIR-685AdminKhông có192.168.0.1
DIR-808LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-810LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-813AdminKhông có192.168.0.1
DIR-815AdminKhông có192.168.0.1
DIR-817LWAdminKhông có192.168.0.1
DIR-817LW/DAdminKhông có192.168.0.1
DIR-818LWAdminKhông có192.168.0.1
DIR-820LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-822adminKhông có192.168.0.1
DIR-825AdminKhông có192.168.0.1
DIR-826LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-827AdminKhông có192.168.0.1
DIR-830LadminKhông có192.168.0.1
DIR-835AdminKhông có192.168.0.1
DIR-836LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-842adminKhông có192.168.0.1
DIR-850LadminKhông có192.168.0.1
DIR-855AdminKhông có192.168.0.1
DIR-855LadminKhông có192.168.0.1
DIR-857AdminKhông có192.168.0.1
DIR-859AdminKhông có192.168.0.1
DIR-860LadminKhông có192.168.0.1
DIR-865LadminKhông có192.168.0.1
DIR-866LadminKhông có192.168.0.1
DIR-867adminKhông có192.168.0.1
DIR-868LadminKhông có192.168.0.1
DIR-878adminKhông có192.168.0.1
DIR-879adminKhông có192.168.0.1
DIR-880LAdminKhông có192.168.0.1
DIR-882adminKhông có192.168.0.1
DIR-885L/RadminKhông có192.168.0.1
DIR-890L/RAdminKhông có192.168.0.1
DIR-895L/RAdminKhông có192.168.0.1
DSA-31003adminadmin192.168.0.40
DSA-31003managermanager192.168.0.40
DSA-3200adminadmin192.168.0.40
DSA-51003adminadmin192.168.0.40
DSA-51003managermanager192.168.0.40
DSR-1000adminadmin192.168.10.1
DSR-1000Nadminadmin192.168.10.1
DSR-250Nadminadmin192.168.10.1
DSR-500adminadmin192.168.10.1
DSR-500Nadminadmin192.168.10.1
EBR-2310adminKhông có192.168.0.1
GO-RT-N300AdminKhông có192.168.0.1
KR-1adminKhông có192.168.0.1
TM-G5240Không cóadmin192.168.0.1
WBR-1310adminKhông có192.168.0.1
WBR-2310adminKhông có192.168.0.1

1) Router D-Link DI-634M có hai tài khoản truy cập mặc định, một tài khoản cấp quản trị (tên người dùng là admin) - thứ bạn nên sử dụng để quản lý router - và một tài khoản cấp người dùng (tên người dùng là user) có thể được sử dụng để xem dữ liệu nhưng không thực hiện thay đổi.

2) Router D-Link DI-701 có tài khoản mặc định cấp quản trị (không yêu cầu tên người dùng hoặc mật khẩu), cũng như một tài khoản cấp quản trị khác cho ISP được gọi là Super Admin (không có tên người dùng có mật khẩu là year2000) cung cấp cho admin thêm khả năng để thiết lập giới hạn người dùng thông qua lệnh usrlimit, có sẵn trong chế độ terminal của router.

3) Các router D-Link, DSA-3100 & DS-5100, có tài khoản quản trị mặc định (admin/admin) cũng như tài khoản "manager" mặc định manager/manager) bị hạn chế trong việc thêm và quản lý tài khoản truy cập của người dùng.

Khi mật khẩu mặc định D-Link hoặc tên người dùng không hoạt động

Đối với các router D-Link hoặc bất kỳ thiết bị mạng khác, nếu mật khẩu mặc định đã được thay đổi và bạn không biết nó là gì, rất tiếc phải thông báo bạn không thể thao tác gì với thiết bị của mình nữa.

Giải pháp duy nhất là reset lại toàn bộ thiết bị D-Link về cài đặt gốc, đặt lại mật khẩu về mặc định và xóa mọi mạng không dây hoặc các cài đặt khác.

Thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên router D-Link khá dễ dàng. Bật thiết bị, nhấn và giữ nút Reset (thường nằm ở mặt sau của thiết bị) bằng một chiếc kẹp giấy hoặc đầu bút nhỏ trong 10 giây và sau đó nhả ra. Đợi thêm vài phút nữa để router kết thúc việc khởi động lại.

Nếu việc khôi phục cài đặt gốc không có tác dụng hoặc bạn không thể tìm thấy nút reset, hãy xem quyển hướng dẫn sử dụng đi kèm thiết bị của bạn để biết thêm chi tiết. Có thể tìm thấy phiên bản PDF của phần hướng dẫn sử dụng thiết bị tại trang D-Link Support.

Khi địa chỉ IP mặc định của router D-Link không hoạt động

Giả sử rằng router D-Link được bật và kết nối với mạng của bạn, nhưng địa chỉ IP mặc định được liệt kê ở trên không hoạt động, hãy thử mở một cửa sổ trình duyệt và kết nối với http://dlinkrouterWXYZ với WXYZ là bốn ký tự cuối cùng trong địa chỉ MAC của thiết bị.

Tất cả các thiết bị D-Link đều có địa chỉ MAC được in trên nhãn dán nằm ở mặt sau của thiết bị. Vì vậy, ví dụ, nếu địa chỉ MAC của router D-Link của bạn là 13-C8-34-35-BA-30, bạn hãy truy cập http://dlinkrouterBA30 để truy cập router của mình.

Nếu mẹo đó không hoạt động và router D-Link của bạn đã được kết nối với máy tính, cổng mặc định được định cấu hình sẽ hầu như luôn giống địa chỉ IP truy cập của router.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp truy cập hoặc khắc phục sự cố liên quan đến router D-Link hay có câu hỏi chung nào khác về mật khẩu và dữ liệu mạng mặc định, hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới nhé!

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 08/11/2018 19:57
52 👨 16.421
0 Bình luận
Sắp xếp theo