Cách tìm địa chỉ IP cổng mặc định

Việc biết địa chỉ IP của cổng mặc định (thường là router) trên mạng gia đình hoặc trong doanh nghiệp rất quan trọng, nếu bạn muốn khắc phục thành công sự cố mạng hoặc truy cập vào phần quản lý trên nền tảng web của router.

Trong hầu hết các trường hợp, địa chỉ IP cổng mặc định là địa chỉ IP riêng được gán cho router của bạn. Đây là địa chỉ IP mà router của bạn sử dụng để liên lạc với mạng gia đình (mạng cục bộ).

Mặc dù có thể mất chút thời gian để thực hiện vài bước cần thiết, địa chỉ IP cổng mặc định được lưu trữ trong cài đặt mạng của Windows và thực sự rất dễ dàng để người dùng tìm ra.

Thời gian yêu cầu: Sẽ mất một vài phút để định vị địa chỉ IP cổng mặc định của bạn trong Windows, thậm chí ít hơn nếu bạn sử dụng phương pháp ipconfig (sẽ được đề cập ở phần sau của bài viết này), một quá trình bạn có thể thích, nếu đã từng có kinh nghiệm làm việc với các lệnh trong Windows.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy cổng mặc định của máy tính như được mô tả bên dưới trong bất kỳ phiên bản Windows nào, bao gồm Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP. Phần hướng dẫn dành cho hệ điều hành MacOS, Linux, Android và iOS có thể tìm thấy ở cuối trang.

Làm thế nào để tìm địa chỉ IP cổng mặc định trong Windows?

Lưu ý: Các hướng dẫn bên dưới sẽ chỉ hoạt động để tìm địa chỉ IP cổng mặc định trên mạng không dây, mạng có dây "cơ bản" và mạng doanh nghiệp nhỏ. Các mạng lớn hơn, với nhiều hơn một router và có các hub mạng đơn giản, có thể có nhiều cổng, do đó việc xác định sẽ phức tạp hơn.

1. Mở Control Panel, có thể truy cập thông qua menu Start trong hầu hết các phiên bản của Windows.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng Windows 10 hoặc Windows 8.1, bạn có thể rút ngắn quá trình này bằng cách sử dụng liên kết Network Connections trên Power User Menu, có thể truy cập thông qua phím tắt WIN + X. Chuyển xuống bước 4 (Windows 10) hoặc bước 5 (Windows 8) sau khi đã mở Control Panel.

2. Nhấn vào Network and Internet. Liên kết này được gọi là Network and Internet Connections trong Windows XP.

Lưu ý: Bạn sẽ không thấy liên kết này nếu chế độ xem trong Control Panel của bạn được đặt thành Large icons, Small icons, hoặc Classic View. Thay vào đó, hãy nhấn vào Network and Sharing Center và chuyển sang bước 4. Trong Windows XP, nhấp vào Network Connections và chuyển sang bước 5.

3. Trong cửa sổ Network and Internet:

  • Windows 10, 8, 7, Vista: Nhấn vào Network and Sharing Center, rất có thể là liên kết ở trên cùng.
  • Chỉ Windows XP: Nhấp vào liên kết Network Connections ở cuối cửa sổ và sau đó chuyển sang bước 5 bên dưới.

4. Mở màn hình Network Connections.

  • Windows 10: Nhấn vào Change adapter options gần chính giữa cửa sổ. Nếu bạn đã thực hiện bước này thông qua Control Panel, hãy nhấp vào Change adapter settings từ bảng điều khiển bên trái.
  • Windows 8 và 7: Nhấn vào Change adapter settings từ bảng điều khiển bên trái.
  • Windows Vista: Nhấp vào Manage network connections từ bảng điều khiển bên trái.

Lưu ý: Mặc dù nội dung của các liên kết này cho biết bạn đang “change” (thay đổi) hoặc “manage” (quản lý) cài đặt adapter, nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ không thực hiện thay đổi đối với bất kỳ cài đặt mạng nào trong Windows hết. Tất cả những gì bạn làm là xem IP cổng mặc định đã được cấu hình.

5. Xác định vị trí kết nối mạng mà bạn muốn xem IP cổng mặc định.

Mẹo: Trên hầu hết các máy tính Windows, kết nối mạng có dây có thể được gắn nhãn là Ethernet hoặc Local Area Connection, còn kết nối mạng không dây của bạn có thể được gắn nhãn là Wi-Fi hoặc Wireless Network Connection.

Lưu ý: Windows có thể kết nối với nhiều mạng cùng một lúc, vì vậy bạn có thể thấy một số kết nối trên màn hình này. Thông thường, đặc biệt nếu kết nối mạng của bạn đang hoạt động, bạn có thể loại trừ ngay bất kỳ kết nối nào ở trạng thái Not connected hoặc Disabled. Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi xác định kết nối sẽ sử dụng, hãy thay đổi chế độ xem thành Details và lưu ý thông tin trong cột Connectivity.

6. Nhấp đúp vào kết nối mạng.

Thao tác này sẽ mở hộp thoại Ethernet Status, Local Area Connection Status, Wi-Fi Status hoặc một số Status khác, tùy thuộc vào tên của kết nối mạng.

Lưu ý: Thay vào đó, nếu bạn nhận được Properties, Devices and Printers hoặc một số cửa sổ hay thông báo khác, điều đó có nghĩa là kết nối mạng bạn chọn không có trạng thái để hiển thị cho bạn, nghĩa là nó không được kết nối với mạng hoặc Internet. Xem lại bước 5 và tìm kết nối khác.

7. Nhấp vào Details.

Mẹo: Chỉ trong Windows XP, bạn sẽ cần phải bấm vào tab Support trước khi bạn thấy nút Details...

8. Xác định vị trí cổng mặc định IPv4, cổng mặc định IPv6 hoặc cổng mặc định khác trong cột Property, tùy thuộc vào loại mạng bạn đang sử dụng.

9. Định vị địa chỉ IP được liệt kê làm Value (Giá trị) cho thuộc tính đó. Đây là địa chỉ IP cổng mặc định mà Windows đang sử dụng tại thời điểm này.

Lưu ý: Nếu không có địa chỉ IP nào được liệt kê trong Property, kết nối bạn đã chọn ở bước 5 có thể không phải là địa chỉ Windows đang sử dụng để kết nối bạn với Internet. Hãy chắc chắn rằng đây là kết nối phù hợp.

Mẹo: Ghi lại IP cổng mặc định của bạn là một ý tưởng hay, nếu muốn tránh phải lặp lại các bước này vào lần tiếp theo, khi bạn cần nó.

10. Bây giờ bạn có thể sử dụng địa chỉ IP cổng mặc định để khắc phục sự cố kết nối mà bạn có thể gặp phải, để truy cập vào router của bạn hoặc thực hiện bất kỳ tác vụ nào khác mà bạn nghĩ ra.

Làm thế nào để tìm địa chỉ IP cổng mặc định thông qua IPCONFIG?

Lệnh ipconfig là một công cụ rất hiệu quả để truy cập nhanh vào địa chỉ IP cổng mặc định của bạn:

IPconfig

1. Mở Command Prompt.

2. Thực hiện đúng lệnh sau:

ipconfig

(Lưu ý: Không có khoảng cách giữa 'ip''config’, cũng không có nút chuyển hoặc tùy chọn khác).

3. Định vị giá trị bên cạnh Default Gateway.

Tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn, việc có bao nhiêu bộ điều hợp mạng và kết nối, cũng như cách cấu hình máy tính của bạn, bạn có thể nhận được một điều gì đó rất đơn giản hoặc rất phức tạp.

Những gì bạn đang tìm kiếm là địa chỉ IP được liệt kê dưới dạng Default Gateway phía dưới tiêu đề cho kết nối bạn đang quan tâm. Xem bước 5 trong quá trình trên nếu bạn không chắc chắn kết nối nào là quan trọng.

4. Bây giờ bạn sẽ biết cổng mặc định của mình.

Đây là kết quả ví dụ của lệnh ipconfig:

...

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . :

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::29a0:8d37:e56d:40a7%3

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.202.146

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.202.2

...

Như bạn có thể thấy, cổng mặc định cho kết nối Ethernet được liệt kê là 192.168.202.2. Đây cũng là những gì bạn đang tìm kiếm, cho bất cứ kết nối nào bạn quan tâm.

Lệnh thay thế

Nếu có quá nhiều thông tin để xem xét, bạn có thể thử thực hiện lệnh ipconfig | findstr "Default Gateway" thay thế. Nó thay đổi đáng kể dữ liệu được trả về trong cửa sổ Command Prompt. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hữu ích nếu bạn biết rằng bạn chỉ có một kết nối hoạt động vì nhiều kết nối sẽ hiển thị các cổng mặc định của chúng, mà không có thêm ngữ cảnh nào về kết nối chúng được áp dụng.

Tìm cổng mặc định của bạn trên máy Mac hoặc Linux

Trên máy tính MacOS, có hai cách để tìm cổng mặc định: Thông qua một chương trình đồ họa và thông qua dòng lệnh.

Trên Mac

Cách dễ nhất để định vị cổng mặc định của máy Mac là thông qua System Preferences. Nhấp vào Internet và định vị địa chỉ IP bên cạnh Router.

Một cách khác để tìm cổng mặc định của máy Mac là sử dụng lệnh netstat sau:

Lệnh netstat

netstat -nr | grep default

Thực hiện lệnh đó từ ứng dụng Terminal.

Trên hầu hết các máy tính dựa trên Linux, bạn có thể hiển thị IP cổng mặc định của mình bằng cách thực hiện như sau:

ip route | grep default

Giống như trên máy Mac, hãy thực hiện lệnh trên thông qua Terminal.

Định vị cổng mặc định trên iPhone hoặc Android

Cách dễ nhất để định vị cổng mặc định trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bất kể đó là iOS hay Android, là truy cập trang web http://whatsmyrouterip.com/. Nó sẽ cố gắng thăm dò mạng cho cổng mặc định từ trình duyệt web, do đó nó cũng hoạt động trên máy tính để bàn.

Trên iPhone hoặc Android

Mở liên kết ở trên và xem phần có tên "Your router's local (private) IP is" dành cho IP riêng của router.

Đây không phải là cách tốt nhất để tìm cổng mặc định nhưng nó hoạt động nhanh và thường trả về địa chỉ IP chính xác. Tuy nhiên, nếu địa chỉ IP hiển thị không chính xác, bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP của router từ cài đặt mạng trên iPhone, iPad, iPod touch, điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị iOS, hãy đi tới phần Settings > Wi-Fi và nhấn vào (i) nhỏ bên cạnh mạng bạn đã kết nối. Tìm cổng mặc định bên cạnh mục Router.

Trên iOS

Các hướng dẫn để tìm cổng mặc định trên Android phụ thuộc rất nhiều vào phiên bản bạn đang sử dụng.

Thông tin thêm về cổng mặc định của máy tính

Trừ khi bạn thay đổi địa chỉ IP của router hoặc máy tính của bạn kết nối trực tiếp với modem để truy cập Internet, địa chỉ IP cổng mặc định được Windows sử dụng sẽ không bao giờ thay đổi.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi định vị cổng mặc định cho máy tính hoặc thiết bị của mình, đặc biệt nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là truy cập vào router, bạn có thể gặp may khi thử địa chỉ IP mặc định do nhà sản xuất router của bạn chỉ định.

Kiểm tra danh sách mật khẩu mặc định NETGEAR, D-Link, LinksysCisco được cập nhật trên Quantrimang cho các địa chỉ IP đó.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 12/11/2018 23:21
51 👨 8.417
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật Wifi