Cách chuyển đổi cổng WAN thành LAN trên router

Bạn có thể cấu hình cổng WAN của router để sử dụng nó làm cổng LAN. Việc làm này hữu ích khi bạn đang sử dụng router ở chế độ Repeater và không yêu cầu cổng WAN. Kết quả là, bạn sẽ có thêm một cổng LAN nữa.

Đặc biệt đối với những thiết bị mini router như GL-AR300M-Lite, chỉ có một cổng Ethernet hoạt động với vai trò cổng WAN theo mặc định, do đó, bạn phải kết nối với nó qua WiFi. Tuy nhiên, khi đã kết nối với những thiết bị này, bạn có thể thay đổi cổng WAN thành LAN để kết nối với nó qua cáp Ethernet.

Cổng LAN là gì? Cổng WAN là gì?

Trong gia đình và doanh nghiệp nhỏ, cổng WAN là cổng Ethernet RJ-45 trên router, được nối với cáp hoặc modem DSL. Trên các router nhỏ, cổng WAN có thể được gắn nhãn đơn giản là "Internet". Trong doanh nghiệp lớn hơn, cổng WAN có thể kết nối với đường truyền T3 hoặc dịch vụ WAN khác.

Cổng Ethernet RJ-45
Cổng Ethernet RJ-45

Cổng LAN là socket Ethernet RJ-45 trên máy tính hoặc thiết bị mạng như switch hoặc router. Tất cả các máy khách, máy chủ và thiết bị mạng trên mạng cục bộ được kết nối với nhau tại cổng LAN.

Cách chuyển đổi cổng WAN thành LAN trên router

1. Để cổng WAN của router ở trạng thái không kết nối.

2. Kết nối thiết bị với router và truy cập Admin Panel trên web.

Kết nối thiết bị với router và truy cập Admin Panel
Kết nối thiết bị với router và truy cập Admin Panel

3. Vào phần Internet, rồi nhấp vào Use as LAN trong phần Cable.

Vào phần Internet, rồi nhấp vào Use as LAN trong phần Cable
Vào phần Internet, rồi nhấp vào Use as LAN trong phần Cable

4. Nhấp vào Yes để xác nhận.

Nhấp vào Yes để xác nhận việc chuyển đổi cổng
Nhấp vào Yes để xác nhận việc chuyển đổi cổng

Bạn cũng có thể hoàn nguyên cài đặt bằng cách lặp lại các bước trong quy trình trên. Lần này, tùy chọn Use as WAN sẽ được hiển thị ở bước 3.

Bạn có thể hoàn nguyên cài đặt bằng cách nhấp vào tùy chọn Use as WAN
Bạn có thể hoàn nguyên cài đặt bằng cách nhấp vào tùy chọn Use as WAN
Thứ Năm, 18/06/2020 10:42
52 👨 20.527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Cấu hình Router/Switch