Cách tìm địa chỉ IP khả dụng

Tìm một địa chỉ IP khả dụng rất hữu ích nếu bạn cần kết nối các thiết bị như máy in, máy tính, game console (như Xbox 360) hoặc DVR với mạng. Việc này cũng hữu ích nếu bạn cần một địa chỉ IP tĩnh. Địa chỉ IP tĩnh không bao giờ thay đổi và luôn được liên kết với một thiết bị. Địa chỉ IP được sử dụng để các thiết bị có thể "nói chuyện" với nhau. Nếu không có địa chỉ IP khả dụng, điều này sẽ không thể thực hiện được. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tìm địa chỉ IP khả dụng.

Bước 1:

Nhấp vào menu Start trên máy tính. Nhấp vào Run. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ cho phép bạn chạy một chương trình hoặc mở một thư mục trên máy tính.

Bước 2:

Nhập cmd vào trường Open. Sau đó, nhấp vào OK. Thao tác này sẽ mở dấu nhắc lệnh. Bây giờ, bạn sẽ thấy một cửa sổ với nền đen và một số dòng văn bản trong đó.

Bước 3:

Nhập ipconfig

Nhập ipconfig bên cạnh nơi con trỏ nhấp nháy, nếu bạn không biết địa chỉ IP của mình. Sau đó nhấn Enter. Một số dòng văn bản sẽ hiển thị trên màn hình. Để biết địa chỉ IP của bạn, hãy tìm dòng có nội dung "IP Address". Địa chỉ IP của bạn sẽ hiển thị dưới dạng "xxx.xxx.x.x". Chẳng hạn, trong ví dụ này là 192.168.70.1.

Bước 4:

Cuộn xuống và tìm kiếm con trỏ nhấp nháy một lần nữa. Nhập ping 192.168.70.x, trong đó 7 số đầu tiên giống với địa chỉ IP được tìm thấy trước đó và x là một số bạn chọn tùy ý để xem những gì có sẵn. Ví dụ này sẽ sử dụng 221.

Bước 5:

Nhập ping 192.168.1.x

Nhập ping 192.168.1.221. Nếu nó có sẵn để sử dụng, thông báo "Destination Host Unreachable” sẽ hiển thị.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 13/06/2019 16:35
4,84 👨 2.701
0 Bình luận
Sắp xếp theo