Google Sheets (Phần 4): Làm việc với nhiều trang tính

Một bảng tính trong Google Sheets có thể chứa một hoặc nhiều trang tính. Khi làm việc với một lượng lớn thông tin, bạn có thể tạo nhiều trang tính để giúp tổ chức bảng tính của mình và giúp tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn.

Trong bài học này, bạn sẽ học cách tạo, đổi tên, di chuyển, xóa và sao chép trang tính.

Sử dụng nhiều trang tính

Khi bạn tạo một bảng tính Google Sheets mới, nó có một trang tính, được đặt tên là Sheet1 theo mặc định. Trong thanh công cụ trang tính nằm ở cuối cửa sổ, bạn sẽ thấy một tab cho mỗi trang tính mà bạn có. Để tổ chức bảng tính và giúp điều hướng dễ dàng hơn, bạn có thể tạo, đổi tên, xóa, di chuyển và sao chép các trang tính.

Cách tạo một trang tính mới

Trong ví dụ, các trang của nhật ký dịch vụ được sắp xếp theo tháng. Một trang tính mới trong nhật ký sẽ được tạo để có thể nhập dữ liệu vào tháng mới.

1. Bấm vào lệnh Add Sheet trong thanh công cụ trang tính.

 Bấm vào lệnh Add Sheet

2. Một trang tính mới sẽ xuất hiện trên thanh công cụ trang tính.

Trang tính mới sẽ xuất hiện

Ngoài ra, bạn có thể tạo trang tính bổ sung bằng cách nhấp vào Insert và chọn New sheet từ menu drop-down.

Tạo trang tính bổ sung
Tạo trang tính bổ sung

Cách đổi tên một trang tính

1. Bấm vào tab của trang tính mà bạn muốn đổi tên. Chọn Rename... từ menu xuất hiện.

Chọn Rename...

2. Nhập tên mong muốn cho trang tính.

Nhập tên mới

3. Nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài tab hoặc nhấn Enter trên bàn phím khi bạn hoàn tất và trang tính sẽ được đổi tên.

Trang tính được đổi tên thành công

Cách chuyển sang một trang tính khác

1. Bấm vào tab trang tính mong muốn trong thanh công cụ trang tính.

 Bấm vào tab trang tính mong muốn

2. Trang tính đã chọn sẽ xuất hiện.

Trang tính đã chọn sẽ xuất hiện

Nếu muốn giới hạn cộng tác viên chỉnh sửa trang tính cụ thể trong bảng tính của mình, bạn có thể bảo vệ các trang tính này bằng cách nhấp vào tab trang tính mong muốn và chọn Protect sheet... từ menu xuất hiện.

Chọn Protect sheet...

Cách di chuyển một trang tính

1. Bấm và kéo tab của trang tính bạn muốn di chuyển.

Bấm và kéo tab trang tính

2. Nhả chuột để đặt tab ở vị trí mong muốn.

Chọn vị trí mới

Cách sao chép một trang tính

1. Bấm vào tab của trang tính bạn muốn sao chép, sau đó chọn Duplicate từ menu xuất hiện.

Chọn Duplicate

2. Bản sao của trang tính sẽ xuất hiện trên thanh công cụ. Nó sẽ được đặt tên là bản sao của trang tính gốc, chẳng hạn như Copy of May. Nếu muốn, bạn có thể đổi tên trang tính.

Bản sao của trang tính

Để sao chép một trang tính sang một bảng tính khác trong Google Drive, hãy nhấp vào tab của trang tính bạn muốn sao chép, sau đó chọn Copy to... từ menu xuất hiện. Chọn bảng tính mà bạn muốn đặt bản sao từ danh sách xuất hiện. Bản sao của trang tính sẽ xuất hiện trong bảng tính khác.

Cách xóa một trang tính

1. Bấm vào tab của trang tính bạn muốn xóa. Chọn Delete từ menu xuất hiện.

Chọn Delete

2. Một hộp thoại cảnh báo xuất hiện. Nhấp vào OK và trang tính sẽ bị xóa.

Nhấp vào OK

Thứ Sáu, 26/08/2022 09:34
515 👨 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets - Trang tính